Op HvA zijn vrouwen minderwaardig

zondag 06 februari 2011
De Hogeschool van Amsterdam heeft een karakterloos college van bestuur, dat wordt aangevoerd door een voorzitter zonder ruggengraat. Dat bestuurscollege vindt het prima dat docent bedrijfseconomie Nourdin Belhadi, teruggekeerd van bedevaart naar Mekka, vrouwelijke collega's en studenten discrimineert door ze voortaan geen hand meer te geven. Ook al is dat in Nederland de gangbare wijze van begroeting.

HvA

Volgens de school zou de docent respectvol groeten: "Hij legt zijn hand op zijn hart en buigt als hij een vrouw groet. Dat vinden wij een respectvolle begroeting." En bestuursvoorzitter Karel van der Toorn gooit er nog een schepje bovenop door op te merken dat Japanners toch ook geen hand geven, maar buigen. "Daar doet toch ook niemand moeilijk over."
Wat een flauwekul: de bewuste docent wenst vrouwen geen hand te geven omdat hij op grond van religieuze wanen zo'n aanraking als onkuis beschouwt. In grote delen van de wereld, ook in Nederland, is het geven van een hand echter de gebruikelijke begroeting in het normale sociale verkeer. Alleen iemand met een zieke geest kan aan zo'n neutrale begroeting een seksuele betekenis toekennen. Bij de bewuste docent is dus sprake van een misvatting en Karel van der Toorn had die direct moeten corrigeren in plaats van zich als een dhimmi te gedragen.
Vestig je je als westerling in een land als Japan, dan toon je respect door je aan te passen en de plaatselijke bevolking te begroeten zoals daar gebruikelijk is, met een lichte buiging. Deze kwestie speelt echter niet in Japan, zoals Van der Toorn suggereert, maar in Nederland. En van wie in Nederland woont en werkt mag worden verwacht dat hij of zij ter begroeting gewoon een hand geeft. Van iemand met een voorbeeldfunctie, zoals een onderwijzer, mag je dat zelfs eisen. Aan welke geestelijke beperking lijdt de bestuursvoorzitter van de Hogeschool van Amsterdam dat hij dat niet snapt?

Vanzelfsprekend mag op genoemde regel een uitzondering worden gemaakt als de docent op zijn reis naar Mekka, als gevolg van de sharia, zijn beide handen is kwijtgeraakt en hem daarvoor nog geen prothese is aangemeten. Maar van zo'n onfortuinlijk lot wordt in de berichtgeving nergens gerept.

"We zijn een publieke en vooral open hogeschool. We staan open voor alle religies en dan is acceptatie van dat wat afwijkt van de norm een groot goed", vergoelijkt Van der Toorn zijn laffe houding in De Telegraaf. Hij slaat de plank volkomen mis: religie is een particuliere opvatting. Het is prima als de docent bedrijfseconomie privé, dus thuis en in de moskee, vrouwen geen hand geeft als zijn geestelijke onbalans hem dat ingeeft. Maar in het publieke domein, en dus ook op een onderwijsinstelling, heb je je te houden aan de algemeen geldende maatschappelijke norm en geef je mensen gewoon een hand, zonder het maken van één of ander gekunsteld onderscheid. Hoe ver reikt die bereidheid van Van der Toorn om mee te gaan in religieuze wanen en gekte eigenlijk? Mogen vrouwelijke studenten straks ook geen broek meer dragen, als de HvA een orthodox-gereformeerde docent van de Veluwe in dienst neemt?

De lankmoedige houding van Van der Toorn en diens college van bestuur heeft tot grote maatschappelijke verontwaardiging geleid. De medezeggenschapsraad overweegt stappen. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan toonde zich eveneens niet gelukkig. Tijdens de raadsvergadering van donderdag sprak hij van een onwenselijke situatie. Om er bij tv-zender AT5 aan toe te voegen dat je zo iemand in een persoonlijk onderhoud met dwingende argumenten duidelijk moet maken dat dergelijk gedrag in een publieke functie niet gewenst is.
Ook de jeugd van Nederland is verstandiger dan Van der Toorn. HvA-student Remco Smit vindt het "een kwalijke zaak" dat de docent geen hand hoeft te geven. "Een hand geven hoort in Nederland bij de normale omgangsnormen en waarden. Dat moet door iedereen gerespecteerd worden."
Bij een opiniepeiling van TopX onder 1200 jongeren, waarvan er ruim 600 aan een HBO-instelling of universiteit studeren, vindt 64 procent dat Van der Toorn de verkeerde beslissing heeft genomen. Meer dan driekwart van de jongeren noemt de gelijkheid van mannen en vrouwen belangrijker dan de vrijheid van godsdienst. De cultuurrelativist op de vingers getikt door de studenten.

Van der Toorn stelt dat het besluit is genomen na het raadplegen van een groep deskundigen. Wie die adviseurs zijn, en waaraan zij hun deskundigheid ontlenen, wordt uit de berichtgeving helaas niet duidelijk, maar zij hebben de HvA in ieder geval geen goede dienst bewezen.
Welbeschouwd heeft Van der Toorn schijt aan iedereen: aan de vrouwelijke docenten en studenten, voor wie hij niet opkomt, schijt aan de totale schoolpopulatie, die een verkeerd voorbeeld voorgeschoteld krijgt en mag worden beledigd. En ook zeven kleuren schijt aan de verwarde docent, voor wie hij kennelijk bang is en die hij aan zijn lot overlaat.

Hoe nu verder?
Het verdient de voorkeur dat het bestuurscollege van de HvA terugkomt op het besluit en de bewuste docent voor de keuze stelt: jezelf gedragen of ontslag op staande voet wegens getoond wangedrag. Er bestaat inmiddels jurisprudentie, door een vergelijkbaar geval aan het Vader Rijn College in Utrecht, waar Grootinquisiteur in 2009 over berichtte.
Een tweede mogelijkheid is dat de bewuste docent de eer aan zichzelf houdt en ontslag neemt. Als hij geen hulp wil en volhardt in zijn misdraging, zou hij er verstandig aan doen zo'n beroep te kiezen dat niemand daaraan aanstoot hoeft te nemen. Mogelijk hebben ze in één of ander ver sharialand nog behoefte aan een goede docent bedrijfseconomie.

Als geen van beiden op het besluit terugkomt, zal de oplossing van buiten moeten komen. Een beproefd middel voor het corrigeren van ongewenst gedrag is het opleggen van een boete of een strafkorting. De HvA is een onderwijsinstelling die met publieke middelen wordt gefinancierd. De Nederlandse belastingbetaler hoeft niet te accepteren dat een of ander fanatiek religieus warhoofd anderen beledigt, enkel en uitsluitend omdat zij vrouw zijn. Een strafkorting van 10 procent op het totale budget voor iedere docent die van het bestuurscollege toestemming krijgt om te discrimineren, kan de HvA helpen om haar fout in te zien. Het woord is aan de minister.


Grootinquisiteur  Reacties (5)
1. Geschreven door Lord Belial, op 09-02-2011 08:29
Het lijkt erop dat religie, met name eentje uit het Midden Oosten zich steeds verder opdringt in de samenleving. Niet alleen claimen deze lieden het recht op publieke uiting door middel van hun kleding, maar ook leggen belijders van deze religie steeds vaker hun wil op aan anderen, en proberen zij anderen te bewegen zich aan hun normen te onderwerpen. Niet zelden met agressie of geweld. Probeer maar eens met een keppeltje op een wandeling door Slotervaart te maken, of met een kort rokje. In bepaalde linkse kring worden incidenten afgedaan als kwajongensstreken, maar ik krijg toch echt de indruk dat het om méér gaat dan kattenkwaad. Ik vrees dat er van de minister niet veel is te verwachten: vrijheid van godsdienst staat bij een kabinet dat deels gedragen wordt door het CDA, en een ongeschreven gedoogakkoord heeft met de SGP, nog steeds hoog in het vaandel.
2. Geschreven door Anton, op 09-02-2011 15:15
Dat groeten van Japanners is gezeur. Japanse mannen en vrouwen begroeten elkaar op dezelfde manier.
3. Geschreven door Neutraal, op 28-02-2011 12:41
Beste Grootinquisiteur, 
 
Mijn advies naar jou, is om art 6 van ons grondwet even door te nemen. En de brief van deze docent goed te lezen. In plaats van een stuk te schrijven dat gebaseerd is op vooroordelen en vermoedens.  
Ik zou me een beetje schamen.
4. Geschreven door John (webmaster), op 28-02-2011 15:15
@ Neutraal 
Als de docent lesgeeft hoort hij volgens zijn arbeidsovereenkomst gewoon aan het werk te zijn en is hij dus niet bezig met het belijden van zijn godsdienst. Ik sluit in mijn artikel dus naadloos aan op art. 6 van de grondwet, eerste lid, dat immers eindigt met “behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet”. 
Natuurlijk, er bestaat in Nederland niet één wet op basis waarvan je wie dan ook kunt dwingen om iemand een hand te geven, en die zal er hopelijk ook nooit komen. Maar artikel 6 van de grondwet is geen vrijbrief voor een werkgever om aan een medewerker asociaal gedrag toe te staan dat door anderen terecht als discriminatoir kan worden ervaren. Al met al is mijn artikel zo feitelijk, genuanceerd en wars van vooroordelen dat er geen enkele reden is voor schaamte.
5. Geschreven door star, op 02-03-2011 16:08
Dit is discriminatie en mag nooit gebeuren, zelfs al heeft hij een handprotece.

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
T68     AU5   
 T  S  2 Y  JLN
UYO  LUY  S 2   
 9  Q  2 4  XPR
3O3     44I   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20110207974/Rare-kostgangers/Christendom/Op-HvA-zijn-vrouwen-minderwaardig.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 01:16
http://www.joomla-ua.org