De rekbare principes van de gelovige

dinsdag 10 augustus 2010
Er is weinig zo rekbaar als het denkraam van de gelovige. Neem een warhoofd als David Slager, tot voor enkele jaren verbonden aan religie.blog.nl en "zomaar een christen". In zijn column 'Keurt God polygamie, slavenhandel en scheiding goed?' wringt Slager zich in de onmogelijkste bochten in een doorzichtige poging om recht te praten wat krom is. Christenen zijn daar, door hun geloof toe gedwongen, zeer bedreven in moet u weten.

De principes van David Slager

Het punt is dat christenen iedereen willen doen geloven dat hun God - de enig ware alwetende en almachtige God - de grote goedheid zelve zou zijn. Wie bladert in de bijbel, toch altijd voorgesteld als het woord van God, stuit echter op passages die zich met de beste wil van de wereld niet met zo'n positief imago laten rijmen. Dat ontdekte David Slager ook, toen hij weer eens de bijbel las. Slager heeft, uit een onduidelijke want niet nader genoemde bron, vernomen dat zijn God altijd tegen slavernij is: "God heeft al vanaf het begin van de schepping dezelfde mening. (...) God heeft een hekel aan slavenhandel, polygamie, scheiding, en welke andere zonde dan ook. Dat is nooit veranderd."

In het tiende van de tien geboden sanctioneert de god van Slager slavernij echter. Ook op tal van andere plaatsen in de bijbel werpt zijn god zich op als promotor van slavernij, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Zo is het God zelf die tot Mozes spreekt: "Doch uw slaaf of slavin, die gij houdt, zullen zijn uit de volken rondom u; uit hen zult gij een slaaf of slavin kopen. Ook uit de kinderen der bijwoners die bij u vertoeven, uit hen zult gij ze kopen en uit hun geslacht, dat bij u is, dat zij in uw land hebben voortgebracht, en zij zullen uw bezit zijn" (Leviticus 25:44-45).
Een fijne jongen die zulke regels stelt, inderdaad. En dan heb ik het nog niet eens gehad over zijn god als kindermoordenaar (II Koningen 2:23-24), als genocidepleger (Numeri 16:31-35) of over al die andere voorbeelden waarin het onzichtbare vriendje van David Slager blijk geeft van een uiterst bedenkelijke moraal waarbij er niet op een lijk meer of minder wordt gekeken.

In zijn column komt Slager vervolgens met de uiterst dubieuze suggestie dat in het Oude Testament sprake zou zijn van een soort goddelijke overgangswetgeving. Want "het is Gods onuitsprekelijke genade om niet onmiddellijk de straf op de zonde te laten volgen (de dood), maar mensen gedurende hun aardse leven nog de kans te geven om hun Verlosser te leren kennen." Merkwaardig, want zo inschikkelijk kennen we de god van Slager helemaal niet: in Zijn ziekelijk haatdragende verzen 15 tot en met 68 (!) van Deuteronomium 28, bijvoorbeeld, stelt Hij je de vreselijkste rampspoed in het vooruitzicht als je je van Zijn geboden afkeert. Maar dit terzijde. De bewering van Slager mist dan ook elke grond.

In het Nieuwe Testament komt volgens Slager alles toch nog goed, dankzij de komst van Jezus Christus. Volstrekte onzin, want ook in het Nieuwe Testament wordt slavernij goedgepraat. In opstand komen tegen deze grove onrechtvaardigheid staat God niet toe, want in Efezi├źrs 6:5 heet het: "Slaven, weest uw heren naar het vlees gehoorzaam met vreze en beven, in eenvoud uws harten, als aan Christus". En ook elders in het Nieuwe Testament, in 1 Timote├╝s 6:1-4, laat God de slaven aan hun lot over: "Allen die het slavenjuk dragen moeten hun meesters alle eerbetoon waardig rekenen, opdat de naam Gods en de leer niet gesmaad worden."

Uit deze teksten valt toch moeilijk op te maken dat God "een hekel heeft aan slavenhandel", zoals Slager letterlijk schrijft. Integendeel, Hij vindt het allemaal wel best. Slager heeft het daar kennelijk moeilijk mee. Maar in plaats van daartegen in opstand te komen, wat ieder ander weldenkend mens zou doen, kiest Slager voor de makkelijkste weg en geeft een leugenachtige voorstelling van zaken. Alles beter dan te moeten toegeven dat de god waarin hij gelooft de hele bijbel door consequent de verkeerde keuze maakt. Want dat zou inhouden dat ook David Slager moet erkennen dat hij het met zijn beeld van "de goede God" bij het verkeerde eind heeft. En dat mag je van een gelovige niet vragen. Ziedaar hoe het elastieken geweten van de gelovige werkt.

Grootinquisiteur


Meer onzin van David Slager: Waarom geneest God geen geamputeerden?  Be first to comment this article

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
T      JQM   
B R  I   Q  J99
CXT  MT7  O6Y   
 N  T  3   U5R
 9     DHF   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20100811881/Rare-kostgangers/Christendom/De-rekbare-principes-van-de-gelovige.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 30.06.2022 00:44
http://www.joomla-ua.org