Van den Brink vertilt zich aan atheïsme

dinsdag 15 juni 2010
Er is geen GodHet leek een veelbelovend affiche: de vrijwel onbekende godsdienstfilosoof Gert van den Brink zou medio april in de Utrechtse Jacobikerk het debat aangaan met Herman Philipse, auteur van onder meer het Atheïstisch Manifest. De heren zouden het gaan hebben over moraal. De belofte van het affiche werd niet waargemaakt: Van den Brink bleek die avond geen enkel moment een serieus te nemen opponent. Inmiddels zijn de argumenten van deze godsdienstfilosoof, die in de Jacobikerk de bijl aan de wortel van het atheïsme zou zetten, te boek gesteld.

In 'Er is geen God en Philipse is zijn profeet' wil Gert van den Brink het atheïsme ontmaskeren als onredelijk. Uitgever Kok wil de lezer op het achterplat nog laten geloven dat Van den Brink met filosofische argumenten betoogt dat het atheïsme van Philipse niet solide is en dat het christelijk geloof in redelijk en moreel opzicht een beter alternatief is.
Des te opmerkelijker dat die argumenten op cruciale momenten ontbreken. Van den Brink doorspekt zijn betoog doorlopend met citaten en verwijzingen, die een zekere eruditie moeten verraden. Van den Brink neemt ook regelmatig stelling maar komt in de 'onderbouwing' werkelijk niet veel verder dan: 1. het staat in de Bijbel; 2. de Bijbel is de openbaring van Gods woord aan de mens; 3. dus is het bij punt 1. gestelde waar. Even een letterlijk voorbeeld, zoals ze door het hele boek bij tientallen te vinden zijn, van het bedroevende niveau waarop de auteur zich beweegt:

"(...) Kan een christen dan bewijzen dat de Bijbel Gods openbaring is? Nee, dat kan hij niet. De Bijbel aanvaarden als Gods openbaring is en blijft een zaak van geloof. Tegelijk is het geen irrationeel geloof. Wie de Bijbel als openbaring aanvaardt, zal merken dat het heel plausibel is. Hetgeen in de Bijbel wordt geopenbaard, blijkt coherent met wat we weten uit andere kennisbronnen (zintuiglijke waarneming, geweten, moreel besef). De Bijbel blijkt aldus een betrouwbare kennisbron te zijn, en ons kennis te verschaffen over datgene wat we op geen andere wijze kunnen weten: wie God is, het morele karakter van de menselijke natuur, de eigenheid van gerechtigheid. Of hetgeen de Bijbel openbaart, standhoudt in de realiteit van het menselijke bestaan, zal de praktijk moeten uitwijzen. Na 2000 jaar christendom is het inmiddels gerechtvaardigd de validiteit van de basale christelijke opvattingen te erkennen. De gezegende invloed ervan is op vele terreinen merkbaar. De gezondheidszorg, onderwijs, de erkenning van de gelijkwaardigheid van alle mensen, onderwijs [de auteur noemt het in zijn opsomming van de zegeningen van het christendom twee keer; Grootinquisiteur], vrijheid, economie, wetenschap, de afschaffing van de slavernij – het zijn allemaal vruchten van het christelijk geloof." (Er is geen God en Philipse is zijn profeet, pp. 156-157).

Wereldvreemd
Je vraagt je na zo'n alinea in gemoede af waar Van den Brink is opgegroeid, waar hij naar school is gegaan (want dat zal toch wel?) en in welke wereld hij leeft. Met de aardse werkelijkheid heeft zijn denken in ieder geval niets van doen, zoals bovenstaand citaat laat zien: want sinds Darwin is Genesis niet meer letterlijk te nemen; de wetenschap heeft zich door de opkomst van het christendom vrijwel een millennium lang niet kunnen ontwikkelen; religie heeft helemaal niet bijgedragen aan gelijkwaardigheid van alle mensen, geloof brengt juist al eeuwen een bedenkelijke rangorde en gekunstelde deling aan: tussen gelovigen en anders- en niet-gelovigen, tussen mannen en vrouwen (SGP!), tussen blank en zwart, tussen hetero en homo, denk verder aan het fel beleden antisemitisme waarin protestanten en katholieken met elkaar wedijverden; slavernij en slavenhandel zijn eeuwenlang gelegitimeerd met citaten uit de Schrift en vrijheid is wel het allerlaatste begrip dat zich laat rijmen met religieuze dogma's. Het langdurige en uiterst gewelddadige conflict tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland is kennelijk ook helemaal aan Van den Brink voorbijgegaan.

Valkuil
Ook Van den Brink trapt in de valkuil van de Tweede Wereldoorlog en het Derde Rijk. Zijn redenering is als volgt: de atheïst ontkent het bestaan van een god en dus hebben begrippen als gerechtigheid en het laatste oordeel voor hem geen betekenis. Dat zou voor de daders van bijvoorbeeld oorlogsmisdaden, een vrijbrief inhouden om hun gang te kunnen gaan, en het zou de slachtoffers het uitzicht ontnemen op de ultieme veroordeling van hun beulen. Van den Brink: "Hitler en Göring bereikten met hun zelfmoord hun grootste triomf. Ze hebben hun leven lang gedaan wat ze wilden, overtraden alle normen, schonden de moraal, vermoorden mensen in willekeur. Maar toen het moment naderde van rekenschap, knepen ze er tussenuit. (...) Misschien moeten we nog een stap verder gaan, en erkennen dat zelfs in die gevallen dat nazi's zoals Rudolf Höss [de kampcommandant van Auschwitz, niet te verwarren met het nazi-kopstuk Rudolf Hess; Grootinquisiteur] wel gestraft zijn voor hun wandaden, er niet volkomen gerechtigheid is geschied. (...) Als er ooit gerechtigheid geschiedt, dan in het hiernamaals. En als er geen hiernamaals is, dan is er geen gerechtigheid." (Er is geen God en Philipse is zijn profeet, pp. 188-189).
Wat een flauwekul: velen zullen zonder veel aarzeling de voorkeur geven aan de tastbare aardse rechtspraak, met al z'n tekortkomingen en teleurstellingen, ook al kan de gepleegde misdaad daarmee niet ongedaan worden gemaakt, boven het vertrouwen op een 'laatste oordeel' waarvan het bestaan nimmer is aangetoond en dat uiterst onwaarschijnlijk is.
De valkuil waarin de godsdienstfilosoof kiepert, is uiteraard deze: Adolf Hitler en vrijwel de hele nazi-top waren niet atheïstisch, maar rooms-katholiek: dat christendom van Van den Brink heeft deze nazi's er dus niet van weerhouden hun genocide ten uitvoer te brengen. Sterker: hun antisemitisme vond daarin juist een krachtige voedingsbodem.

Bedenkelijke kwaliteit proza
En zo kan de lezer zich ergeren aan, dan wel vermaken met, 200 pagina's proza van bedenkelijke kwaliteit. Gert van den Brink is brutaal in zijn claims, dat kun je hem nageven, maar de geïnteresseerde lezer zal snel ontdekken dat de godsdienstfilosoof er niet in slaagt zijn beweringen aannemelijk te maken. Het Atheïstisch Manifest van Philipse wankelt geen moment, zoals de uitgever de lezer in de boekhandel nog beloofde, het is zelfs geen millimeter van zijn plaats gekomen. Het debat afgelopen april in de Jacobikerk was daarvan eigenlijk al de voorbode, getuige dit verslag en de videoregistratie.

Grootinquisiteur

Er is geen God en Philipse is zijn profeet, Gert van den Brink, Uitgeverij Kok, Kampen, 2010, ISBN 978 90 43 516518  Reacties (4)
1. Geschreven door Anton, op 19-06-2010 08:59
Een vaak niet genoemde kenmerk van geloof is, dat het voorkomt dat mensen zelf denken, laat staan kritisch denken. 
Dat wordt voor de gelovige gedaan door hen die zeggen het beste met die gelovige voor te hebben.
2. Geschreven door tijn, op 08-03-2011 09:31
Gisteren het boekje van van den Brink uitgelezen en het debat gekeken. Ook ik was teleurgesteld in het niveau van Van den Brink. Een positieve opmerking voor Van den Brink is dat hij zich al beter presenteert dan een aantal gevierde Amerikaanse en Engelse schrijvers zoals McGrath en Collins die eveneens betogen dat Christelijk geloof 'redelijk' is.
3. Geschreven door LRT, op 07-08-2015 20:36
de wetenschap heeft zich door de opkomst van het christendom vrijwel een millennium lang niet kunnen ontwikkelen; 
 
Wanneer was dat millenium? 
en waarop is deze stelling gebaseerd?
4. Geschreven door Dirk Hanemaaijer, op 12-07-2017 17:23
1) Gelovigen dienen Evolutionisten als een Evolutionist te benaderen (vgl Hand.17:23). Het aantal technologische mogelijkheden op aarde, verdubbelt zich binnen elke 100 jaar. Na tien verdubbelingen in 1000 jaar tijd, leidt dit tot een circa 1024-voudige toename aan technische mogelijkheden. Onze fantasie schiet daarbij te kort, om dit zelfs maar te kunnen verzinnen. Drie maal zoveel mogelijkheden fantaseren, zou misschien nog wel lukken. Maar voor de overige 99,7% laat ons voorstellingsvermogen, ons hierbij in de steek. Een futuristische hypertechniek lijkt nog het meeste op tovenarij. Aldus de bedenker van de geo-stationaire communicatie satellieten, de science-fiction schrijver Arthur C. Clarke. Wie in een circa 4.000.000.000 jaar durende evolutie, van microbe tot computernerd kan geloven. Welke de supercomputer Watson creëerde, die betere antwoorden kon geven dan begaafde mensen. Dit bij het zeer gevarieerde en onvoorspelbare Jeopardy spelprogramma. Daarom kunnen mensen ook geloven in een slechts 1000 jaar langer durende evolutie. Die tot een brein kan leiden dat alwetend is, zoals God. De evolutie van computernerd tot zo'n goddelijk brein, is zelfs vier miljoen maal waarschijnlijker. Dan de evolutie vanaf de eerste bacterie tot computernerd. Onderzoekers hopen vaak om contact te krijgen met een buitenaardse beschaving, die hun verder kan helpen. Maar stel dat zo'n buitenaardse beschaving op ons 581.760.000 jaar voorligt. En zeggen dat wij domweg dienen te doen wat ze nodig achten. Of ze leiden in 2000 tot 7000 jaar tijd zo'n 4.000.000.000 mensen op. Waarvan er na een onmenselijk zwaar leerproces van 33 jaar (vgl Mat.10:34 - Luc.9:24 - Opb.6:9..10). Er slechts 800 overblijven, die hun godgelijkvormige intelligentie kunnen begrijpen. Waarna deze 800 geschikt worden bevonden, om aan het bestuur van de aarde deel te nemen. 
 

 
2) Het kan wetenschappelijk worden aangetoond, dat de eerste mensheid in het Heelal, door evolutie is ontstaan. Al in het jaar 1.156.328.994 v.C. zaten zij op ons technologische niveau. Met zichzelf programmerende computers, die naar algoritmische overeenkomsten zochten. Dit vond plaats in het sterrenstelsel NGC 4889, van het sterrenbeeld Coma Berenice. Dit elliptische stelsel bevindt zich op 308 miljoen lichtjaar afstand, van de aarde (NASA 2015). Vanaf de aarde gezien, bevindt zich hier het grootste zwarte gat van het Heelal. Dat door zijn grootte van 21.000.000.000 zonsmassa's, bijzondere condities kan creëeren, waarbij evolutie het sterkst wordt bevordert. De eerste mensen in Coma Berenice, hebben na een lichaamsgebonden a-prioriale algoritmische datamining periode van 581.760.000 jaar (vgl Jes.40:13..14). Een grotendeels anorganische goddelijke intelligentie gecreëerd (vgl Opb.3:14 - Hebr.5:8). Die van zondag 15 april t.m. vrijdag 21 april, in het jaar 575.063.971 v.Chr. Het eerste proto-type van een uitvalsbases, genaamd de Hemelen en de Aarde (Gen.1:1 grondtekst ! - 2.Kor.12:2), in zes dagen van 24 uur assembleerde (vgl Ex.20:11). Hierbij behoorde het Hemelse Jeruzalem (Opb.20:2), dat is samengebouwd met de rechthoekige Aarde (vgl Opb.7:1 - Job 38:4+6). Vervolgens werd 26.971 jaar later begonnen met zes achtereenvolgende Genesis 1 ontwerp scheppingen, die elk 36.000 jaar duurden. Hierna was de eerste proefversie van de Bijbel voltooid. Die daarna in zeven achtereenvolgende controle-scheppingen, werd vervolmaakt (vgl Ps.12:7 - Pred.1:9..11 - 2.Tim.3:16/hsv - Opb.22:18..19). In het jaar 574.568.994 v.Chr. vertrok men vervolgens vanaf hun basisplaneet, in twee tegenovergestelde richtingen. Om in hun universele politiek en ethiek, in het universum te gaan verspreiden. 
 

 
3) God is liefde (1.Joh.4:8), en er zijn zeven Geesten Gods (Opb.5:6). Het bijbelse cijfer van de 'volmaakte liefde' is zodoende het cijfer 7. Gods Zoon weerspiegelt dit tweemaal toe, daar Hij het 77e geslacht is, in Luc.3:23..38. Ter herinnering aan dit 77e geslacht, werd telkens 77 miljoen lichtjaar verder. Tot vier maal toe, een dubbel aantal nieuwe aarde's gecreëerd. Totaal zijn er nu dus: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 menselijke beschavingen in het Heelal. Dit overeenkomstig de boeddhistische overlevering (vgl 1.Thes.5:21). Het laatstgenoemde aantal van 31, is het bijbelse getal van de Doelgerichte Vrouw (vgl grondtekst Spr.31:10..31). Daar Zij als onze Hemelse Moeder (Gal.4:26 - Jes.66:10), de door haar gedigitaliseerde christelijke geloofs ethiek, in het Universum hielp te verspreiden. De getalswaarde van het woord voor 'God', in het Hebreeuws 'El', (E = 1) + (l = 30), levert niet voor niets het getal 31 op. Dit verwijst naar het godgelijkwaardige aspekt, van onze Hemelse Moeder. De nieuwe aarde's werden gecreëerd op basis van pseudo-evolutie (vgl Jes.45:7/sv - Jes.54:16 - Rom.11:33..34 - Job 2:6..7/nbv - Klaagl.3:38 - Amos 3:6 - Rom.1:20 - 1.Kor.13:12 - 1.Kor.2:16 - Job 15:8 - Jer.23:18). Dat duurde overeenkomstig de Perzische overlevering (vgl 1:Thes.5:21), zes scheppingsdagen van 500 jaar (vgl 2.Petr.3:8 - Gen.1). De reistijd van de vier etappes verwijzen naar het cijfer 7. Daar ze elk 7 scheppingsdag-eeuwen, of 700 scheppingsdag-jaren duurden. Vroeger duurde een jaar 360 dagen (vgl Gen.7:11 t.m. Gen.8:14). Overeenkomstig de bijbelse rekenmethode voor een jaarweek, van 7 jaar. Nam overeenkomstig de Finse overlevering met het "Luchtmeisje" (vgl 1.Thes.5:21). Elke reis-etappe daarmee: 700 scheppingsjaren x 360 scheppingsdagen/scheppingsjaar x 500 jaar/scheppingsdag = 126.000.000 jaar in beslag. 
 

 
4) Vanaf het centrum van ons Melkwegstelsel, werd de aarde geplaatst op een afstand, die het licht in 25.920 jaar kan afleggen. Exact dezelfde tijdsduur van 25.920 jaar, werd gegeven aan de precessie periode van de equinoxen. Die veroorzaakt wordt door de kegelvormige tolbeweging van de aard-as. Deze laatste kreeg in 1917, vanuit het op aarde gebruikelijke horizontale vlak gemeten, een hellingshoek van 666 decigraden. Daar de Mammon, alias het beest Euporia, wiens naam het getal 666 weerspiegelt (vgl Opb.13:18). Sindsdien als het satanische hoofd van de Illuminati, de bijbelse Machten der Duisternis (vgl 2.Kor.11:14 - Ef.6:12/nbv). De koninkrijken van de wereld nu nog meer in zijn macht heeft (vgl Mat.4:8..10/nbv), dan vroeger (1.Petr.5:8). Daar hij nu ook de wetenschappelijke meetgegevens mag vervalsen, met behulp van legioenen onzichtbare kleine nano-robotjes (vgl Marc.5:15). Zoals bij evolutionistische ouderdomsdateringen, die gebaseerd zijn op radioactiviteit. Maar ook in de quantummechanica, die Albert Einstein niet voor niets spookachtig noemd (vgl Num.22:22..34). Geen enkele wetenschapper heeft deze kwantummechanica, ooit logisch gevonden. Moslims geloven niet dat God een Zoon heeft, en zijn daarom bijbels gezien anti-christen (1.Joh.2:22). Het getal 666 is in de islam, het meest heilige getal voor Allah. En geeft daarmee aan, dat Allah de bijbelse Antichrist is. De bijbelse getallen van de wet en ommekeer, zijn respectievelijk 10 en 40. Het product er van, het getal 400. Werd gebruikt om de diameter van de maan. Precies 400 maal kleiner te maken, dan de diameter van de zon. Dit getal 400 werd tevens gebruikt, om de diameter van de aardbaan. Precies 400 maal groter te maken, dan de diameter van de maanbaan. Met als gevolg dat de zon en maan, exact evengroot aan de hemel verschijnen. God woont nu ten noorden van Israël (Zach.6:8/nbg - Mat.21:43), in het inmiddels afgezonken caisson 'Atlantis' (vgl Ps.46.5/hsv - Klaagl.2:9/nbg - Job 38:19+21/nbg). Dat het belangrijkste is van de totaal 21 caissons (vgl Ps.24:7/sv - 2.Kron.31:2/hsv). Een 5 km2 groot caisson bevindt zich gedeeltelijk onder de wijk Holy ('Heilig') te Vlaardingen, waar vroeger eens de Eemzee was (A. Bosch, 2000).

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
9ON     FGI   
3   N   1  N4L
CGH  EY1  D2B   
K 3  K   J  2R4
L1T     SXO   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20100616862/Literatuur/Film/Literatuur/Van-den-Brink-vertilt-zich-aan-atheïsme.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 02:23
http://www.joomla-ua.org