Bas de Uitverkorene

maandag 05 april 2010
Bevoorrecht is de natie die een man met de statuur van Bas van der Vlies al bijna 29 jaar in 's lands vergaderzaal aanwezig weet. En wat een bevoorrecht mens is deze Bas van der Vlies, dat de Heere zelf hem persoonlijk riep, nee: bev√°l om voor de Staatkundig Gereformeerde Partij de politiek in te gaan. Of kwam God daar misschien toch niet zelf aan te pas, Bas?

Sterke verhalen

Na de verkiezingen van 9 juni keert Bas van der Vlies niet meer terug in het parlement. De tijd van afscheid nemen is aangebroken. Op zaterdag 27 maart sprak 'de nestor van de Tweede Kamer' voor de laatste keer als partijleider de jaarvergadering van de SGP toe. Bij die gelegenheid vertelde Van der Vlies de in Amersfoort verzamelde achterban over "een religieuze ervaring" die hem in 1972 in de politiek deed belanden. Van der Vlies was nog niet zo heel lang aan het werk als wiskundeleraar op een middelbare school in Utrecht, toen het partijbestuur een beroep op hem deed: of hij niet als reserve op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer wilde staan.

De keuze tussen onderwijs en politiek viel de jonge Van der Vlies moeilijk, lezen we in het Nederlands Dagblad. Het partijbestuur wilde een antwoord van hem. In Amersfoort vertelde Van der Vlies hoe zijn God hem een uitweg openbaarde. Van der Vlies parkeerde zijn auto langs de kant van een snelweg. 'In gebed probeerde hij van de Here God een antwoord te krijgen op zijn probleem. Wat moest hij doen? De uitkomst was een tekst die hem door God werd ingegeven. "Met kracht werden de woorden me in het hart gelegd 'ga dan heen in deze uw kracht'. Uit Richteren 6, (:14 in de Staten Vertaling, red.) de roeping van Gideon. Tot in het diepst van mijn ziel grepen me die woorden, dat bevel aan. Het overweldigde me totaal. Na een tijdje van eerbiedige stilte werd ik er op die parkeerplaats voor ingewonnen." In gewoon Nederlands: Bas van der Vlies suggereert tegenover zijn gehoor in Amersfoort dat de Heere God zelf hem heeft geroepen. Verbazend knap van de politicus in spé, dat hij meteen begrijpt dat de woorden 'ga dan heen in deze uw kracht' niet moeten worden uitgelegd als aansporing om toch vooral voor zijn loopbaan in het onderwijs te kiezen!

Maar iets anders is nog veel opmerkelijker. Namelijk dat de Heere meent de jonge Bas richting de politiek te moeten bewegen door hem een tekst van duizenden jaren terug 'in het hart te leggen'. Is dit het beste dat de 'Schepper van het al' in 1972 te bieden heeft? Waarom laat de Almachtige aan Bas niet in ondubbelzinnige twintigste-eeuwse bewoordingen weten wat er van hem wordt verlangd? En als dat werkelijk al teveel gevraagd is: sinds wanneer zijn in Zijn communicatie met de mensheid de engelen in onbruik geraakt? Dat had pas echt indruk gemaakt. Ooit werden die te pas en te onpas naar het ondermaanse gezonden, met een waarschuwing of vingerwijzing. Waarom niet zo'n boodschapper naar het parkeerterrein langs de snelweg gezonden? Nee, Van der Vlies moet het doen met een citaat uit het door mensenhand genoteerde bijbelvers Richteren 6. Lekker duidelijk. Een zwaktebod.

En nu het er toch over gaat: opmerkelijk dat de Heere al duizenden jaren niets meer heeft toe te voegen aan Zijn canon, de Bijbel. Daar was toch aanleiding genoeg voor, zou je zeggen: kruistochten, genociden (toch één van Zijn liefhebberijen), het Midden-Oostenconflict, het vrouwenstandpunt van de SGP. Stuk voor stuk gemiste kansen om duidelijkheid te scheppen.

Van der Vlies mag het in zijn herinnering anders hebben ervaren, maar natuurlijk kwam er in die langs de snelweg geparkeerde auto geen enkele godheid aan te pas. Van der Vlies moest op dat moment een beslissing nemen, heeft in gedachten de voors en tegens afgewogen en vervolgens zelf de knoop doorgehakt. Allicht dat je daarbij bijbelteksten invallen, als je de hele Bijbel van achter naar voor en weer terug van buiten kent. Maar dat is uiteraard niet de goddelijke roeping waarin het gehoor van Van der Vlies in Amersfoort maar al te graag wil geloven. Het is een vorm van zelfbedrog en hoogmoed onder christenen, die zich graag verheven voelen boven 'normale' stervelingen, die je eenvoudig doorprikt.

Grootinquisiteur  Reacties (2)
1. Geschreven door Lord Belial, op 07-04-2010 08:56
Mag 'ie nog van geluk spreken dat 'ie niet, gelijk Paulus op weg naar Damascus, met blindheid en een epileptische aanval geslagen is.
2. Geschreven door wim3, op 14-04-2010 19:57
Hoe is het toch mogelijk dat deze mensen die anderen menen te moeten zeggen wat goed en wat slecht is, zo hypocriet kunnen zijn. Bas liegt natuurlijk dat ie barst. Als je toch in een godje gelooft dan durf je dat toch niet. De wrake van de herehere zal je treffen, Bas.

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
LM5     SJ5   
 K  O  6 5  7Y5
 4  8E8  O 4   
 A  9  I Q  HMO
 4     E8K   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20100406828/Rare-kostgangers/Christendom/Bas-de-Uitverkorene.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 02:18
http://www.joomla-ua.org