Van Praag praat poep

donderdag 04 februari 2010
Emeritus hoogleraar psychiatrie Herman van Praag gaat keihard onderuit in het christelijke opinieblad VolZin. Daarin noemt de zielknijper atheïsme een afwijking van de norm. "Als iemand niets met religie heeft, dan ontbreekt er een dimensie. De meeste mensen zijn wel ontvankelijk. En ik vind het dan ook een tekort, een deficiëntie."

Archetypische psychiater

Van Praag beschrijft atheïsme als een tekort, door appels en peren met elkaar te vergelijken: "Ik heb atheïsme vergeleken met ongevoeligheid voor esthetische ervaringen en prikkels. Als iemand zegt ‘Schilderijen zeggen me niets’ of ‘Literatuur en muziek doen me weinig’, dan ontbreekt daar iets dat het leven rijker en interessanter maakt. Datzelfde vind ik van religieuze onontvankelijkheid."

Dat het aanhangen van onzinnige en immorele religieuze leerstellingen - als de zesdaagse schepping en de erfzonde - het leven zou verrijken, kan hooguit gelden voor de armen van geest, zeg... een Antoinette Hertsenberg. Wie liever zélf nadenkt dan klakkeloos de inhoud van zogenaamde 'heilige boeken' voor waar aan te nemen, is in de ogen van de emeritus hoogleraar een gevoelsarme stakker die doof, stom en blind door het leven strompelt. Dat het tegendeel waar is, en dat het bij het afwijzen van religieus gezwatel om een rationeel gemaakte afweging gaat, zonder dat het gevoelsleven daarbij ook maar iets tekort komt, dat komt bij de oliedomme Van Praag geen moment op. Die heeft het contact met de wereld inmiddels verloren. Ik vergeef het hem, Van Praag weet niet wat hij doet. De psychiater is patiënt geworden.

Grootinquisiteur  Reacties (4)
1. Geschreven door Anton, op 06-02-2010 13:11
Van Praag wil kennelijk graag voor een ander bepalen wat goed voor hem is. Kennelijk vindt hij zichzelf alwetend in dit soort zaken. 
Misschien denkt hij wel dat hij god is. 
Hij zou eens langs een psychiater moeten voor een consult.
2. Geschreven door Christian Bones, op 06-02-2010 13:27
Eerst hadden ze allemaal Napoleon patienten in de psychiatrische klinieken. Nou vinden de artsen dat ze god zijn. Weet je wat mij verbaast: de mate van zelf-bedrog. Hoe krijg je het voor elkaar om je eigen leugens te geloven... Duidt, m.i. toch op het verkeerd gebruik van de hersenfunctie. Dus, Anton, mee eens!
3. Geschreven door Steven Surdèl, op 17-02-2010 13:06
Religie is voor mij zeker DOEN over dingen die niet zeker ZIJN. Tegelijkertijd zie ik niet in waarom ik daarom geen respect zou hebben voor mensen die gelovig zijn, of erger nog: zoals van Praag spreken van een 'afwijking', of een 'gebrek'.  
Maar hoe moet ik dan in 's hemelsnaam (jawel) verklaren dat ik agnost ben en tegelijk verzot ben op Italiaanse opera, terwijl ik met veel liefde gedichten lees van Ida Gerhardt, Rainer Maria Rilke, Vasalis, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, Georges Rodenbach, Emile Verhaeren, Kavafis en Marguérite Yourcenar? Bovendien ben ik afgestudeerd in de kerkelijke bouwkunde van de Middeleeuwen, note bene de glorietijd van het katholieke geloof. Zou ik die kerkelijke kunst niet kunnen doorgronden zonder een diep geloof in God, wat moet ik dan met al die eminente kenners van de tempels uit de Griekse en Romeinse Oudheid die niet in Zeus noch in Jupiter geloven? 
Kortom: ik besef best wat van Praag met zijn gemis bedoelt, maar dat neemt niet weg dat zijn redenering onzin is. Een mens mist pas iets als hij geen respect en begrip kan opbrengen voor iemand die op essentiële punten er een geheel andere visie op nahoudt. En dat het groepsgeloof wat dit betreft allesbehalve een veilige haven is, bewijzen de brandstapels, de stenigingen en de zelfmoordbommen uit heden en verleden.
4. Geschreven door liesbeth, op 07-08-2012 23:23
Volgens Van Praag is atheisme dus een gebrek aan religieuze ontvankelijkheid oftewel spiritualiteit. Hij gaat daarbij voorbij aan het feit dat er ook spiritualiteit bestaat zonder godsgeloof. Dat soort spirituele beleving heeft veel weg van de inspiratie vanuit goede kunst, literatuur en muziek en juist die laat zich nooit binnen het keurslijf van allerlei monotheistisch fundamentalisme persen. Helaas heeft Van Praag met zijn foutieve visie munitie aangedragen voor de meest verdwaasde aanhangers daarvan. Zo'n anderhalf jaar geleden had ik de twijfelachtige eer een stuitend voorbeeld te mogen meemaken. 
Door omstandigheden maakte ik namelijk kennis met het gezin van een evangelicale dominee. Toen ik voor de eerste keer aanbelde zag ik al direct in de hal een EO-geloofskalender, een veeg teken.Later bleek het hele huis vol te hangen met kleffe evangelische voorstellingen en vooral spreuken, met als klapper op het toilet (jazeker!)het meest povere godsbewijs dat ik ooit gezien heb, nl. "God bestaat hoor, ik heb vandaag nog met hem gesproken".Tja, dat zeggen sommige bewoners van de GGZ-instellingen in het dorp verderop ook en die worden daarvoor dan ook behandeld. 
Kennelijk indachtig het gezegde dat tussen twee geloven op een kussen de duivel slaapt,kon de domineesvrouw niet begrijpen dat ik als buitenkerkelijke al 22 jaar lang een relatie onderhield met een gelovige, zij het dan van vrijzinniger signatuur.Dat je elkaar daarin vrij kon laten kon ze niet bevatten. Evenmin mijn vrijwillige kinderloosheid, aaangezien het verlangen naar kinderen volgens haar toch een natuurlijk instinct van vrouwen was. Nou, kennelijk niet dus en meerdere van mijn vrouwelijke kennissen kunnen mij dat nazeggen. Bovendien weten we toch sinds de tweede feministische golf dat veel zogenaamde natuur in feite gewoon aangeleerde cultuur is. En last but not least lijkt mij het beroep op oerinstincten nu juist bij uitstek heidens en dus onchristelijk. Ter illustratie van wat een vrouw aan psychisch en fysiek lijden kan overkomen wanneer zij zich toch door de buitenwereld het moederschap laat opdringen noemde ik het indringend geschreven boek "De Gelukkige Huisvrouw" van Heleen Van Rooyen, maar toen waren de rapen gaar, die Heleen Van Rooyen, vre-se-lijk, oohhh.. 
Toen haar verontwaardiging weer wat was weggeebd maar ze zich toch zichtbaar ongemakkkelijk bleef voelen met die ongelovige tegenover haar vertelde ze iets over het gezin en dat de oudste zoon buitenshuis in een instelling woonde. Aan de muur hing een foto van de jongen in een rolstoel en toen ik na een vluchtige bestudering van zijn gelaatstrekken voorzichtig vroeg of hij ook geestelijk gehandicapt was bevestigde ze dat, maar, zo voegde ze er met een vileine glimlach aan toe, beter was het om te zeggen dat hij verstandelijk gehandicapt was,want "geestelijk gehandicapt ben je als je geen levende relatie met de Here God kunt hebben". Sterker nog,door zijn beperkte verstandelijke vermogens was hij in staat het geloof des te zuiverder te beleven. Asjemenou!Heb je even tevoren gezegd dat je niet in de kerk komt en dan krijg je even later te horen dat je een onvolledig mens bent. Ik herkende er direct Van Praag in maar dit gaat nog verder dan Van Praag: zwakzinnigheid als pre voor het ware geloof. Werkelijk een levensgevaarlijk irrationalisme en het verontrustende is dat dit soort opvattingen kennelijk leeft binnen de 'mainstream' PKN, toch nog altijd een redelijk gerespecteerd instituut in de samenleving.Omdat ik uit nieuwsgierigheid besloot me op te stellen als een cultureel antroploog die middels participerende observatie veldonderzoek doet bij een exotische indianenstam ben ik er nog twee keer geweest. Daarna belde de domineese op om te zeggen dat ze ontevreden was en het verder voor gezien hield. Ik was van opluchting meteen kilo's lichter, blij dat ik niet meer naar die kleffe bedoening toe hoefde. Als cultureel antropoloog ben ik wellicht minder geschikt.

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
POY     9R6   
5 2  5   E  1DX
L6H  1OW  BJJ   
 C  I  T   AEN
4U3     TTA   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20100205785/Rare-kostgangers/Christendom/Van-Praag-praat-poep.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 16.08.2022 18:26
http://www.joomla-ua.org