Tyrannosaurus at kokosnoten

dinsdag 08 mei 2007

In het splinternieuwe Creation Museum in Petersburg (Kentucky, VS) worden bezoekers bij de entree geconfronteerd met een metershoge waterval. Aan de voet daarvan dollen kinderen tussen dinosauriërs.

Spelend kind met dinosauriër

Bij nadere beschouwing blijken de kinderen en de prehistorische dieren realistisch ogende poppen en modellen. Een ander schouwspel toont de primitieve mens in de nabijheid van een torenhoge Tyrannosaurus rex. Ook zien we Adam en Eva zwemmend in een rivier vol reusachtige reptielen en een model van de ark van Noach.

Kokosnotenkraker
Volgens de museumgids waren alle dinosauriërs vreedzame planteneters totdat Adam en Eva uit het  paradijs werden verdreven. Als een bezoeker vraagt waarom de tyrannosaurus dan over 18 centimeter lange gekartelde tanden beschikte, is het antwoord dat het dier die gebruikte om kokosnoten mee te kraken. Kennelijk zijn dinosauriërs pas vlees gaan eten nadat Adam en Eva uit de hof van Eden waren verbannen.

De gangbare opvatting is dat de eerste mens pas op het wereldtoneel verscheen nadat de dinosauriërs al tientallen miljoenen jaren waren uitgestorven. In juni gaat dit museum van de doorgeschoten fantasie officieel open
.  Reacties (13)
1. Geschreven door J. Duin, op 14-01-2008 07:20
Deze Christelijke speeltuin verdient m.i. niet het predikaat 'museum', maar lijkt meer op een sprookjestuin. Een christelijke variant van de Efteling of Disneyworld. Belachelijk dat dit wordt gekoppeld aan educatie. Het is gewoon valse geschiedschrijving. Ik ken de bijbel niet op mijn duimpje, maar ik weet bijna zeker dat in de passages over het Paradijs met geen wordt wordt gerept over kokosnoot etende reusachtige reptielen. Die lui hebben zeker nog nooit van de C-14 methode gehoord...
2. Geschreven door Johan de Jong, op 31-05-2007 11:20
Of er dinosauriers nu voor Adam en Eva waren is niet zo interresant. 
Feit is dat dier en mens zijn geschapen in een tijdsbestek van 6 dagen, dat staat in de bijbel. Er staat niet welk dier er staat "dieren" 
Na de zondeval is er ook in het eetpatroon van de dieren wat veranderd. 
Of het nu museum moet heten of speeltuin, de commercie gaat er mee aan de haal en dat is amerikaans eigen.
3. Geschreven door John, op 13-06-2007 21:47
@Johan 
Je loopt iets te hard van stapel. Of de dino's er waren voor de mensen, dat noem je "niet zo interessant". Met andere woorden, dan hoef je er niet met argumenten op in te gaan? Dat is natuurlijk wel erg makkelijk. Het is juist machtig interessant. Als je tenminste open staat voor de fascinatie van het ontdekken van het oude en het verkennen van het nieuwe, en niet per se wilt vasthouden aan eeuwenoude dogma's die zich keer op keer als onwaar hebben bewezen: de Aarde is plat, als je te dicht bij de rand kom val je er vanaf, de Aarde is het middelpunt van het universum, de zon draait om de Aarde, de schepping is 6000 jaar oud... De Kerk heeft mensen op de brandstapel gezet die, op basis van onweerlegbare argumenten, anders beweerden. De Kerk moest hierna keer op keer haar ongelijk bekennen, ze had gelogen: de Aarde is niet plat maar rond, er vanaf vallen is er niet bij, de Aarde draait om de zon. Goedgelovige, onzekere zielen zijn kennelijk niet in staat dat patroon van leugens uit onwetendheid te doorgronden en zullen zich, tegen alle wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen in, krampachtig blijven vastklampen aan de laatste strohalm: er moet ergens toch wel iets van waar zijn? 
Helaas. Wie de twee scheppingsverhalen van Genesis letterlijk neemt en voor feitelijk juist houdt, is qua persoonlijke ontwikkeling in de kleutertijd blijven steken. De leeftijd waarop kinderen werkelijkheid en fictie in de verhalen over de hen omringende wereld van de volwassenen nog niet goed van elkaar weten te onderscheiden. 
De wetenschappelijke stand van zaken is dat mens en dino's niet gelijktijdig op Aarde waren, maar dat daar miljoenen jaren tussen hebben gezeten. Fossielen en de koolstofmethode wijzen dat uit. Wie het tegendeel beweert negeert de wetenschappelijke aanwijzingen of heeft teveel naar de Flintstones gekeken. Die tekenfilmverhalen zijn toch echt allemaal verzonnen hoor! 
Je kunt ook niet spreken van een "feit (...) dat dier en mens zijn geschapen in een tijdsbestek van 6 dagen", omdat het zo in de Bijbel staat. Al staat het honderdduizend keer zo in de Bijbel, daar is nou juist niets feitelijks aan. De meeste bijbelonderzoekers stellen zich op het standpunt dat het bij de twee verhalen om mythen gaat, die dus nooit zijn bedoeld om letterlijk te worden genomen. 
Dit is een zeer wezenlijk punt. Het staat iedereen volkomen vrij om te geloven wat er in de Bijbel staat.  
Maar de Bijbel voorstellen als was het wetenschappelijke literatuur, dat is onjuist. 
Verder is het weer typisch voor de onredelijkheid van de God van het Oude Testament om voor de zondeval van de mens ook alle dieren te laten boeten door, zoals jij aangeeft, moedwillig hun eetpatroon te veranderen. Daar is niets rechtvaardigs aan; het laat zien hoe simpel en klein van geest deze God eigenlijk is. 
Ten slotte heeft dit museum van de creationist Ken Ham wel degelijk meer pretentie dan een speeltuin. Het wil een centrum voor educatie zijn, dat massaal door scholen bezocht gaat worden, zodat het wetenschappelijk onderwijs in het klaslokaal kan worden vervangen door de Bijbelse mythen. Je moet er toch niet aan denken.
4. Geschreven door Johan de Jong, op 18-06-2007 12:11
Dat de aarde plat zou zijn of niet heeft met de menselijk interpretatie te maken, er staat niets hierover in de bijbel. 
Evenmin dat je de bijbel als een wetenschappelijk boek moet gaan hanteren. Fout, maar hoe komt het dan dat het het meest gelezen boek ter wereld is? 
Dat, als ik het scheppings verhaal geloof ,dat ik dan in de kinderschoenen ben blijven steken vind ik een redenering van niks. 
Dat er bijbelonderzoekers zijn die anders beweren, dan dat er in de biojbel staat, er is altijd wel een stok te vinden om een hond te slaan. Je kan altijd wel iets negatiefs vinden, maar probeer de ander te begrijpen en niet in allerlei superlatieven het geloof/bijbel/relifgie te ontkennen. Of je moet ergens bang voor zijn!
5. Geschreven door John, op 16-07-2007 21:06
@Johan 
1. Dat de Aarde rond is, staat los van menselijke interpretatie. Kijk naar elke willekeurige foto die vanuit de ruimte van onze planeet gemaakt is en de bolvorm is onmiskenbaar. 
2. Mee eens, uiteraard: de Bijbel is geen wetenschappelijk boek. Dat het veel of meest gelezen is zegt uiteraard niets over de kwaliteit of het waarheidsgehalte. Het laatste concert van BZN op tv trok meer dan 1,5 miljoen kijkers. Maakte BZN ineens goede muziek? Nou dan! 
3. Over de kleutertijd. Het gaat erom dat je als lezer het onderscheidend vermogen bezit om een tekst op z'n merites te kunnen beoordelen. Jij en ik kunnen dat, als we willen. A. Je ziet een tekst en stelt vast: ik lees een gedicht. B. Je hoort een tekst en stelt vast: iemand vertelt een mop. C. Je hoort een tekst en stelt vast: die man van het Journaal doet verslag van een feitelijke gebeurtenis, en je gaat er van uit dat het vertelde waar is. D. Je hoort iemand iets voorlezen over reuzen of een heks of een kat met laarzen aan. Je herkent de sprookjes uit je kindertijd en weet dat je die niet letterlijk moet nemen. Mijn punt is nu dat een kind van drie een dergelijk onderscheid nog niet kan maken. De overgrote meerderheid van de bijbelwetenschappers spreken bij Genesis van mythen, verhalen uit de overlevering, die een mooie voorstelling zijn van het begin der tijden maar die je dus niet letterlijk moet nemen en waarvan inmiddels ook wetenschappelijk is aangetoond dat het zo niet gegaan kan zijn. Van andere, oudere culturen zijn overigens ook scheppingsverhalen bekend. Ik verwijs hiervoor naar het lezenswaardige boek "En de zee spleet in tweeën", van Marcel Hulspas. 
4. De meeste bijbelonderzoekers zijn gedreven en serieuze wetenschappers, zo kun je uit hun werk opmaken, met onderzoek dat zich soms over decennia uitstrekt. Dat jij spreekt van een stok om de hond te slaan en het zoeken om iets negatiefs te vinden zegt heel veel over jouw vooringenomenheid. Wetenschap is op zoek naar de waarheid en wat kan daar op tegen zijn? Angst is daarbij natuurlijk geen drijfveer, wel de honger naar kennis, naar feiten.
6. Geschreven door Ceesje, op 02-12-2007 01:05
'menselijke interpretatie' speelt een grote rol. Religieuzen die verhaaltjes serieus nemen tollen rond in een model van het universum dat gebaseerd is op pure oermenselijke intuitie. Het is echter reeds een aantal eeuwen bekend dat dit model van een plat, lineair universum simpelweg niet klopt omdat het niet kan en niet strookt met waarnemingen op alle mogelijke fronten en iedere ebrekening denkbaar. Een mooi voorbeeld is het gebied van de quantum mechanica waar totaal andere wetten heersen. Een ander voorbeeld is het gebied van de discrete wiskunde. 
 
Waar religieuzen op hameren is dat god zo enorm slim en geheim is dat ie niet te detecteren valt. En toch zijn er vervolgens hele volksstammen die overal overduidelijke tekenen en 'waarheid' in zien. Ja, want god laat zichzelf zien als je maar hard genoeg in hem gelooft. 
 
Gezien de spreiding van de verschillende religies in de wereld die stuk voor stuk beweren de waarheid in pacht te hebben valt niets anders te concluderen dat religie cultuur-historisch bepaald is. Religie blinkt uit in draaikonterij. Telkens bijstellen. Het christendom anno 2007 is bijv. totaal niet te vergelijken met het christendom in 1200. Niet qua interpretatie, niet qua normen en waarden. Boekwerken worden herschreven en herschreven. Pak een statenbijbel uit de jaren 20 en leg hem naast de laatste versie. In de jaren 20 was Adam nog een stad in een aantal verhandelingen. Niets meer van terug te vinden. God was meervoud. Niets meer van terug te vinden. Een paar voorbeelden van toch wel behoorlijke aanpassingen. En nu moet het boekwerk anno 2007 serieus genomen worden? Of die van 2020, wanneer er geschreven staat dat Rex met een kokosnoot in z'n bek sliste dat er een appel gegeten moest worden en dat god eigenlijk gespeeld heeft met een grote doos lego? 
 
Mensen, en met name religieuzen, onderschatten de formidabele pracht van het universum. Een eindeloze oceaan van mogelijkheden waarin ieder denkbaar wezen, ook al zou ie god heten, volkomen ondergeschikt is aan zeeen van wetten. En als god op een nacht boos aan m'n bed staat om z'n almacht te bewijzen dan vraag ik hem vriendelijk of ie van 1+1 3 wil maken. Zonder flauwe trucjes of jokken. Daar hebben we al goochelaars en politici voor.
7. Geschreven door Dick, op 23-12-2007 00:41
Onderzoek alles eerst eens echt grondig, voordat je denkt ergens een mening over te kunnen hebben! Schepping, evolutie? Kijk naar de DVD's van Hovind... en kom hier dan nog eens terug en geef dan nog eens je mening.
8. Geschreven door John, op 01-01-2008 13:56
@Dick 
Merkwaardig dat je er automatisch vanuit gaat dat iemand met een (afwijkende?) mening niet iets grondig onderzocht of doordacht zou kunnen hebben. Maar goed, je kritiek lijkt wel van toepassing op Kent Hovind. Hovind neemt de Bijbel van kaft tot kaft letterlijk, dus ook Genesis, en gaat vervolgens op zoek naar “wetenschappelijke” argumenten ter onderbouwing. Een ongebruikelijk, want omgekeerd, uitgangspunt voor het bedrijven van wetenschap. Maar Hovind is dan ook geen academicus, al doet hij het wel zo voor komen. Hovind is een valsspeler: hij legt gangbare theorieën opzettelijk verkeerd uit en valt die uitleg vervolgens aan. Zijn ideeën van een wereld die 6000 tot 10.000 jaar geleden werd geschapen en waar mensen en dinosauriërs samen leefden is zelfs bij creationisten omstreden. De gangbare wetenschappelijke opvatting is dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is en dat de eerste levensvorm van 2,5 miljard jaar geleden dateert. Ik houd Hovind voor een oplichter, die flink heeft verdiend aan de goedgelovigen die zijn praatjes maar al te graag voor waar aannamen.  
De rechter heeft begin dit jaar korte metten gemaakt met deze witteboordencrimineel en hem tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens belastingontduiking. Kom op, Dick, wees nu ook zelf kritisch en ga op onderzoek uit. Op internet is heel veel informatie te vinden over de handel en wandel van Hovind. Is Dr Dino jouw vertrouwen waard? Begin bijvoorbeeld eens bij Wikipedia.
9. Geschreven door Luk, op 30-03-2008 11:03
Ook deze film bevat 'info over de bijbel'... De eerste 5 minuten zijn enkel audio, maar dan begint de film.  
Wie kijkt ? 
 
http://video.google.com/videoplay?docid=5216403649967509740
10. Geschreven door John, op 30-03-2008 21:55
@Luk 
Ik vind Zeitgeist deels nogal speculatief; ik heb het niet zo op films en websites die achter van alles en nog wat een samenzwering vermoeden. Wat het gedeelte over de bijbel betreft, want daar ging het je om: het idee dat Jezus in feite een personificatie van de zonnegod zou zijn vind ik ongeloofwaardig, de uitleg daarover tamelijk vergezocht. Daarentegen wel juist is dat veel van wat we lezen in het Oude Testament is ontleend aan of geïnspireerd op veel oudere culturen en hun religies, zoals het Egypte van de farao's. 
Zie onder meer de boeken 'En de zee spleet in tweeën' van Marcel Hulspas of 'De lachende Jezus' op de pagina Literatuur/Film

In het splinternieuwe Creation Museum in Petersburg (Kentucky, VS) worden bezoekers bij de entree geconfronteerd met een metershoge waterval. Aan de voet daarvan dollen kinderen tussen dinosauriërs.

Spelend kind met dinosauriër

Bij nadere beschouwing blijken de kinderen en de prehistorische dieren realistisch ogende poppen en modellen. Een ander schouwspel toont de primitieve mens in de nabijheid van een torenhoge Tyrannosaurus rex. Ook zien we Adam en Eva zwemmend in een rivier vol reusachtige reptielen en een model van de ark van Noach.

Kokosnotenkraker
Volgens de museumgids waren alle dinosauriërs vreedzame planteneters totdat Adam en Eva uit het  paradijs werden verdreven. Als een bezoeker vraagt waarom de tyrannosaurus dan over 18 centimeter lange gekartelde tanden beschikte, is het antwoord dat het dier die gebruikte om kokosnoten mee te kraken. Kennelijk zijn dinosauriërs pas vlees gaan eten nadat Adam en Eva uit de hof van Eden waren verbannen.

De gangbare opvatting is dat de eerste mens pas op het wereldtoneel verscheen nadat de dinosauriërs al tientallen miljoenen jaren waren uitgestorven. In juni gaat dit museum van de doorgeschoten fantasie officieel open
.

 

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/2007050978/Rare-kostgangers/Christendom/Tyrannosaurus-at-kokosnoten.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 01:45
http://www.joomla-ua.org  Reacties (13)
11. Geschreven door Henk Bakker website, op 30-03-2008 22:23
Ja dat speculatieve ben ik het ook wel mee eens. 
Ik heb trouwens nog niet de hele film gezien. Vooral de 9/11 conspiracy is heel erg vergezocht. Er zijn duizenden mensen bij omgekomen. Die duizenden mensen hebben tienduizenden familieleden, buren, kennissen enz. Voor het voorbereiden van al die springstoffen heb je tientallen zo niet honderden ingewijden nodig. Dat moet wel overlappen, de ingewijden hebben dan zelf ook wel een (verre) kennis of misschien wel een familielid verloren. En dan moet er toch wel iemand wroeging gaan krijgen vroeger of later. Zo iemand gaat dan uit de school klappen. We hebben al zoveel conspiracies: 
Kennedy, Dianna, Fortuyn. Er zijn nu weer allerlei mensen die hier hun goedbelegde boterham mee verdienen. 
Het eerste gedeelte vond ik geloofwaardiger dan het tweede. Tenminste als al die "feiten" kloppen. De hele film is net zo in elkaar geflanst als Fitna, is mijn eerste indruk.
12. Geschreven door Luk, op 31-03-2008 01:34
Ik beweer geenszins dat de (hele) Zeitgeist film "waarheid" is. Maar het is wel een denkoefening om te zien dat er ook andere visies en feiten zijn dan degene die we "for granted" aannemen. En als het dan religie betreft vind ik persoonlijk "gevaarlijk" als één en ander wat soms fanatiek geloofd wordt op "een misverstand" zou berusten. 
 
Voor mensen die vinden dat "eens goed lachen met religie" moet kunnen, én die Engels begrijpen, nog een tip: ga eens naar www.youtube.com en zoek er eens op "Pat Condell". 
Die is érg grappig en gaat zowel tegen Islam als Katholieken als Joden tekeer. Met méér gezond verstand dan Wilders als je het mij vraagt. 
Ik vraag me af hoe die Pat het aandurft om de dingen te zeggen die hij zegt. In zijn plaats zou ik (spijtig genoeg) nooit meer gerust kunnen gaan slapen. "Pat Condell" dus, voor wie tegen "atheïsme" kan. Anders zéker niet gaan kijken!
13. Geschreven door Henk Bakker, op 31-03-2008 05:40
In ieder geval bedankt voor die link Luk. Ik ben het met je eens, het is altijd goed om zoveel mogelijk verschillende meningen te horen, dan kun je zelf bepalen wat je wel of niet wilt geloven. Zelfs in de bijbel staat: "Onderzoekt alle dingen en behoudt alleen het goede" Jammer dat dat zo weinig wordt gedaan door gelovigen. 
Pat Condell kende ik al. Trouwens mijn eerste kennismaking met hem was via deze site. Ik vind hem consequenter dan Wilders, Condell is anti-religie, maar Wilders is gewoon xenofoob.

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
R9E     2A4   
 S  Y  E H  R65
8MP  NSQ  UT6   
 E  L   R  OXG
5QE     UYR   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/2007050978/Rare-kostgangers/Christendom/Tyrannosaurus-at-kokosnoten.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 01:45
http://www.joomla-ua.org