Gratis parkeren voor gelovigen

zaterdag 09 januari 2010
De gemeente Enschede heeft haar parkeerbeleid gewijzigd. Sinds 1 januari moeten bezoekers van het zogenaamde singelgebied ook op zondag na 12.00 uur betalen om te mogen parkeren. Nu staan er in het betreffende gebied enkele kerken die ook op de zondagmiddag diensten houden. En het nieuwe parkeerbeleid levert voor menig kerkbezoeker kennelijk problemen op. Voelt u al welke kant dit verhaal opgaat?

Voorkeursbehandeling voor relikneuzen

Gerrit Jan van der Veen, namens het CDA in de gemeenteraad, stemde tegen het parkeerbesluit. Op de website lezen we de overwegingen van deze nobele volksvertegenwoordiger: "Allereerst omdat dit amendement vrij plotseling kwam en ik niet goed kon overzien wat de consequenties hiervan zijn. Ten tweede omdat er nogal wat kerken binnen de singel staan die ook zondagmiddag kerkdiensten houden. Voor met name mensen die slecht ter been zijn, afhankelijk van de auto zijn en/of principieel moeite hebben om zondags betalingen te verrichten, levert dit problemen op."

Gelukkig zijn kerkmensen in het centrum van Enschede al net zo creatief in het ontwijken van financi√ęle lasten als kerkmensen in de rest van de wereld. Lees maar weer mee bij CDA'er Gerrit Jan van der Veen: "Deze kerken willen met de gemeente meedenken om een ontheffingsysteem te ontwikkelen waarop ten tijde van de kerkdiensten vrij geparkeerd kan worden. Per kerk kan worden aangegeven wanneer de diensten worden gehouden en om welke personen het gaat. Een dergelijk ontheffingsdocument kan achter de voorruit worden gelegd, waardoor het ook handhaafbaar en controleerbaar blijft. Ik vind dit een interessante optie en zal het College en met name de verkeerswethouder verzoeken deze mogelijkheid, samen met de kerken, serieus te onderzoeken." Was getekend: Gerrit Jan van der Veen, de nummer 3 op de kandidatenlijst van CDA Enschede.

Allicht dat de kerken aansturen op een ontheffing. Zij zijn immers niet gewend belasting te betalen. Liever strijken zij de subsidies op waarmee zij hun leeglopende gebouwen in stand kunnen houden. Tot in de kleine details hebben deze graaiers dus al uitgedokterd hoe ze kunnen voorkomen dat hun bezoekers net als ieder ander moeten betalen voor het parkeren. Stel je eens voor dat die laatste kerkgangers anders ook zouden wegblijven. En Gerrit Jan van der Veen, die als gemeenteraadslid een ambtseed heeft afgelegd waarin hij heeft beloofd trouw te zullen zijn aan de Grondwet, waarvan het eerste artikel luidt dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk worden behandeld, noemt dit schaamteloos "een interessante optie".

Nu zijn problemen ervoor om opgelost te worden. Als het echt zo is dat het parkeertarief voor sommigen dermate onoverkomelijk is dat zij des zondags voortaan liever thuisblijven of elders gaan kerken, ook al is het kostbare bezit van de auto financieel gezien kennelijk geen bezwaar, dan is er een veel betere oplossing, die bovendien recht doet aan ieders belang.
Laat de financieel draagkrachtiger kerkgangers de parkeerkosten van hun financieel minder bedeelde geloofs- en kerkgenoten voor hun rekening nemen. Voor mensen die slecht ter been zijn, en daarom wel per auto moeten komen, is carpoolen natuurlijk een prima optie. Wel zo gezellig, bovendien milieuvriendelijk, en door de kosten te delen ook nog eens veel voordeliger.
En het soort mensen dat er principieel moeite mee heeft om op zondag betalingen te verrichten... Ach meneer Van der Veen, als zulke trieste lui wérkelijk bestaan, kan de kerk die missen als kiespijn, want die droegen sowieso nooit bij aan de zondagse collecte!

Kijk, Van der Veen, met je in-te-res-san-te-op-tie, zo los je als raadslid een 'probleem' simpel op. In eigen kring, zonder om een voorkeursbehandeling te hoeven vragen of buitenstaanders op te laten draaien voor de gevolgen van je volstrekt particuliere gewoonten en gebruiken. 'Groepssolidariteit' heet dat met een duur woord, Van der Veen, en wat vreemd dat u als christelijk gemeenteraadslid niet zelf met dit voor de hand liggende alternatief bent gekomen. Dat krijg je er nu van als je tijdens de preek niet zit op te letten.

Nee, liever laat u uw niet-kerkelijke medeburgers betalen. 'Asociaal' heet dat met een goed-Nederlands woord, Van der Veen. Komt het echt niet bij u op dat er betere, eerlijker manieren zijn om een kwestie als deze op te lossen? Vindt het CDA het zo vanzelfsprekend dat voor 'hun' medechristenen een uitzondering wordt gemaakt zodat die niet hoeven te betalen, in tegenstelling tot de andere inwoners van Enschede? Is het omdat gelovigen nu eenmaal de zoveelste voorkeursbehandeling verdienen?

In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, ook in Enschede. Komt dat even mooi uit. Een uitgelezen mogelijkheid voor alle stemgerechtigde inwoners van Enschede om het weinig creatieve raadslid Van der Veen met zijn vriendjespolitiek te lozen.

Grootinquisiteur  Be first to comment this article

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
M7J     631   
E P  L  R G  842
3K9  9UT  CKC   
F L  7   R  AL1
GEH     QM4   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20100110762/Rare-kostgangers/Christendom/Gratis-parkeren-voor-gelovigen.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 01:57
http://www.joomla-ua.org