Pastoor Heeffer onteerde Dodenherdenking

woensdag 06 mei 2009
De RK Kerk weet van gekkigheid niet meer wat ze zal doen om zich te schande te maken. Als men zich al niet massaal aan de beminde gelovigen vergrijpt - binnenkort verschijnt een onderzoeksrapport over het grootschalige en jarenlange misbruik in Ierland - dan treedt men als priester wel in de openbaarheid met een hakenkruis op de mouw. Of plundert het armenfonds voor tonnen om er de vele vriendinnen en snelle auto's mee te bekostigen, zoals wijlen deken Joep Haffmans deed. Het einde van deze treurige reeks is nog lang niet in zicht.

Dodenherdenking 2009 in Someren

Jongste dieptepunt is de misdraging van pastoor Jan Heeffer. Die bestond het om tijdens de offici√ęle Dodenherdenking in de Brabantse gemeente Someren de aanwezigen te schofferen door ze te confronteren met zijn volkomen geschifte particuliere geloofsopvattingen. De pastoor meende de herdenking van de vierde mei te moeten aangrijpen om een relatie te leggen tussen monsterlijke oorlogsmisdaden, begaan door de Nazi's vanuit verwerpelijke ideologische motieven, en abortus en euthanasie in het Nederland van 2009.

Heeffer zei op 4 mei in Someren onder meer: "We zien steeds meer bandeloosheid, mensen trekken zich niets aan van normen. Tijdens de oorlog werden schrikbarende experimenten uitgevoerd op mensen, folteringen waren aan de orde van de dag. We gruwelen daarvan, maar in deze tijden worden er in Nederland ieder jaar 30.000 abortussen gedaan en wie weet hoe vaak euthanasie plaatsheeft? Het enige verschil met de oorlog is dat het pijnloos geschiedt, maar het effect is hetzelfde."

Slachtoffers van een perverse ideologie

Hier legt een zieke geest niet-bestaande verbanden. Hier spreekt een dwaas, die het zicht op de werkelijkheid is ontnomen door de kerkelijke dogma's waaraan hij zich heeft overgeleverd. Waar te beginnen met het corrigeren van de uitlatingen van deze dorpsgek? Ten eerste: zijn argumenten deugen niet. Ten tweede: als vertegenwoordiger van de RK Kerk is hij misschien wel de laatste om dit aan de orde te mogen stellen. En ten derde: de pastoor kiest voor zijn kamikazeactie het verkeerde podium.

Foute argumenten
Wat bedoelt Heeffer als hij spreekt over "bandeloosheid"? Doorgaans wordt dit begrip door fatsoensrakkers in één adem gekoppeld aan ongebreidelde geneugten des vlezes. Een merkwaardige woordkeuze van deze pastoor derhalve, gelet op wat er nog gaat komen.
Dat abortus en euthanasie geheel pijnloos verlopen lijkt zeer onwaarschijnlijk. Heeffer meent kennelijk van wel. Vervolgens ontspoort zijn analogie volkomen. De vrouw beslist zelf over abortus, binnen de regels die de Nederlandse wet stelt en bijgestaan door een arts. Ook bij euthanasie is sprake van zelfbeschikking. Als Heeffer euthanasie voor zichzelf afwijst, is dat zijn goed recht. Maar het gaat niet aan zijn persoonlijke opvatting dwingend aan anderen op te leggen. Vrijwel iedereen snapt dat, maar vertegenwoordigers van de RK Kerk lukt het maar niet deze eenvoudige les te leren en respect op te brengen voor het gezichtspunt en de rechten van anderen. Die zelfbeschikking van mensen van nu is uiteraard onvergelijkbaar met de oorlogsmisdaden uit het verleden, die uit politieke en ideologische motieven werden begaan. Als vorm van terreur en onderdrukking, of vanwege het uitroeien van een compleet volk. Heeffer heeft voor de volle honderd procent ongelijk: het zijn onvergelijkbare grootheden, appels en peren.

Foute boodschapper
Heeffer is zo onnadenkend om te spreken van mensen die zich van normen niets aantrekken. Zulk gedrag valt, sla de krant er maar op na, met zeer grote regelmaat waar te nemen bij de RK Kerk zelf, een organisatie die elk moreel gezag al lang geleden heeft verspeeld. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen heeft de ambassadeur van het Vaticaan in Nederland, nuntius Francois Bacqué, in zeer korte tijd al twee keer bij zich ontboden. In de diplomatieke wereld geldt dat als een niet mis te verstane tik op de vingers. De eerste keer was na de rehabilitatie van de, de holocaust ontkennende en extreem conservatieve, Britse bisschop Williams. De Nederlandse regering was zeer ontstemd over die misstap van Benedictus XVI, een verontwaardiging die internationaal werd gedeeld. De spindokters van het Vaticaan probeerden de imagoschade nog te beperken, door te suggereren dat de paus geen weet had gehad van de opvattingen van Williams, een prominent lid van de rechts-extremistische Pius X-broederschap. Gelet op de reputatie van controlfreak Benedictus XVI volstrekt ongeloofwaardig.
In december deed Benedictus een cryptische oproep de mensheid te redden van homoseksualiteit, zoals men zich ook inspant om het tropisch regenwoud te behouden. De vroegere Hitlerjunge Ratzinger blijkt zijn vroegere leermeesters al jaren geleden te zijn voorbijgestreefd met zijn opmerkelijke fixatie en veroordelende kwalificaties van alles wat homoseksueel is. Andermaal werd de nuntius bij de minister ontboden. De Nederlandse regering was weer zeer ontstemd over deze nieuwe misstap van Benedictus XVI, en opnieuw was de internationale verontwaardiging bijzonder groot. In april volgde de omstreden uitspraak van Benedictus XVI over het te vermijden gebruik van condooms in de strijd tegen hiv en aids. De Nederlandse regering keurt dat standpunt zoals bekend af; de Belgische regering tekende in opdracht van het federale parlement zelfs officieel bezwaar aan bij het Vaticaan.

Vanzelfsprekend heeft Heeffer geen enkel recht van spreken als het over abortus gaat: hij vertegenwoordigt een organisatie die namelijk ook het gebruik van voorbehoedsmiddelen verbiedt. Vanzelfsprekend is de pastoor ook zo ongeveer de laatste om de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog te mogen maken; hij vertegenwoordigt de organisatie waarvan het de toenmalige leider Pius XII in zijn angst voor toenemende secularisatie wel bijzonder goed uitkwam dat in Nazi-Duitsland de democratie werd afgeschaft, zoals de de Vlaamse publicist Dirk Verhofstadt, auteur van 'Pius XII en de vernietiging van de Joden', onlangs poneerde. En dan gaan we er hier verder maar niet op in dat vrijwel de gehele Nazi-top, inclusief Adolf Hitler, rooms-katholiek was.

Fout podium
Je moet maar zo brutaal durven zijn: als vertegenwoordiger van de RK Kerk zo'n speciaal moment als de jaarlijkse Dodenherdenking te misbruiken om te willen scoren. En daarbij in alle opzichten volkomen mis te kleunen. De organisatie van de 4 mei-herdenking treft schuld, als niet vooraf is nagegaan wat de sprekers zouden gaan zeggen en welke woorden zij daarbij zouden kiezen. Maar de echte schuldige aan deze smet op de Dodenherdenking in Someren is uiteraard pastoor Jan Heeffer, de dorpsgek die er door zijn vergelijking blijk van geeft elk gevoel voor de werkelijkheid en de feiten te hebben verloren.

Grootinquisiteur  Reacties (3)
1. Geschreven door Ger, op 09-05-2009 06:51
Juist de katholieke kerk moet zich schamen voor de oorlogsperiode en kan wat mij betreft op dodenherdenking dan ook beter haar/zijn bek houden. Beter nog helemaal niet erbij aanwezig zijn. En dit "Het enige verschil met de oorlog is dat het pijnloos geschiedt" 'meneer'Heefer vind ik ook een nogal wezenlijk verschil wat de vergelijking tot een absurde vergelijking maakt.
2. Geschreven door Thomas, op 08-07-2009 16:17
Goede reactie van deze priester. De haatdragende, ronduit nazistische scheldtirades tegen de H. Kerk zijn precies hetzelfde als wat bijvoorbeeld Juluis Streicher deed in zijn krant "Der St√ľrmer". Jullie hebben geen normenbesef meer, zoveel is duidelijk. De haat en afgunst tegenover gelovige mensen heeft het gehaald op de nuchtere rationaliteit en vooral op de liefevolle benadering van de medemens. Arm stelletje nazi's, jullie zijn geen haar beter dan jullie bruingebrande voorgangers.
3. Geschreven door John, op 08-07-2009 21:15
Haat...? Afgunst...? Nazistische scheldtirades...? Je vertoont zelf het gedrag dat je anderen verwijt, Thomas! Veel te lang in de felle zon gezeten, misschien? En Google ook even op de naam Angelo Idi, als je wilt.

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
9LR     1SK   
5 T  4  M 4  2MP
ABG  UBT  YAT   
C 3  W  D O  ITF
YGG     1J9   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20090506630/Rare-kostgangers/Christendom/Pastoor-Heeffer-onteert-Dodenherdenking.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 30.06.2022 00:46
http://www.joomla-ua.org