Wat een onzin!

dinsdag 21 april 2009
Wat een onzin!Het zesde zintuig, leven na de dood, homeopathie, Intelligent Design en hekserij zijn in. Veel mensen vinden het blijkbaar moeilijk te leven in een wereld zonder het bovennatuurlijke. Herman de Regt en Hans Dooremalen onderwierpen diverse van deze fenomenen aan een grondig onderzoek en schreven er een aanstekelijk boek over. Hun conclusie is uiteindelijk ondubbelzinnig: wat een onzin! (Omslagtekst)

Wat een onzin!, Herman de Regt, Hans Dooremalen, Uitgeverij Boom, 2008, ISBN 978 90 8502 632 3

  Reacties (7)
1. Geschreven door Jan, op 09-03-2012 20:32
Ja, wat een onzin, om een boek te schrijven met voornoemde titel, met het doel paranormale fenomenen belachelijk te verklaren ! Iemand die met zwart in de ogen is geboren (Blind) kan met ook niet uitleggen wat zien betekent. Deze persoon zou zelfs nog kunnen verklaren dat alles op de tast de normaalste zaak van de wereld is, en dat hij met de beste wil van de wereld zich niet kan voorstellen wat dat - zien - nu voor iets is, en het maar belachelijk vind ! Men moet eerst zelf paranormale fenomenen meegemaakt hebben eer men weet wat het is. Voorheen was men dan ook zeer sceptisch omtrent dit alles. Het is de arrogante wetenschapsmens die ziende blind is en horende doof. Alles wat niet in cijfers en wetten is vastgelegd bestaat dan maar eventjes niet. Parapsychologie is onzin, acupunctuur werd lang als onzin bestempeld, evenals hypnose. 
Pure wetenschap houdt zich niet stijf vast aan bestaande wetmatigheden, maar staat open voor nieuwe ontwikkelingen. 
Wat vandaag een zekere zaak is, is morgen achterhaald ! 
Wil iemand mij eens verklaren hoe ver het heelal reikt, in een bepaalde rekeneenheid, waar het heelal ergens ophoud, en wat er eventueel daarachter zit ? Nee dus, dit kan niet in een wetenschappelijk verklaard worden, dus het heelal 
bestaat dus niet, en is dus ook onzin. Ik verlang dus in deze een spijkerhard wetenschappelijk bewijs waar geen speld tussen te krijgen is. Ik vertelde iemand eens over de pracht van de Niagara watervallen. Weet u wat hij tegen mij zei ? De Niagara watervallen bestaan niet, want ik heb ze nog nooit gezien !!!
2. Geschreven door Henk Bakker, op 09-03-2012 21:22
Natuurlijk zijn er nog heel veel onverklaarbare dingen. 
Maar mensen die zeggen dat ze gaven hebben en die dat niet kunnen bewijzen vind ik toch wel erg verdacht. 
De $1.000.000 van James Randi is tot nu toe nog niet uitgereikt. 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Randi
3. Geschreven door Rotte appels in de mand, op 09-03-2012 22:41
Zo zit dat Henk. Zoals die helderziende professor die liefdesrelaties beweert te kunnen herstellen, en uw finacieel gewin garandeerd, dat is zo'n typische rotte appel in de mand. En zo lopen er meer rond. Maar het kan ook anders. Gelijk dat vrouwelijke medium op de paraview beurs. Wij vroegen informatie aan dat medium over die vader van mijn vrouw. Zonder dat wij verdere informatie gaven bekeek zij de foto van die pa, en noemde zij een hele reeks feiten over die vader op die zij normaal gezien nooit kon weten plus gaf zij informatie over die vader die voor ons nieuw was. Wij vielen zowat van onze stoel en trokken zowat wit weg! Zo kan het dus ook. Maar ook worden vele argeloze mensen bedonderd door zgn. erkende paragnosten. Weinigen zullen de weg weten naar de echte begaafden. De befaamde speld in de hooiberg die door velen niet gauw gevonden zal worden !
4. Geschreven door Henk Bakker, op 10-03-2012 10:26
@Raidm. 
Cold reading misschien? 
"gaf zij informatie over die vader die voor ons nieuw was" 
Hoe was die informatie dan te controleren? 
Als deze persoon werkelijk kan wat je hier zegt, ligt er dus $1.000.000 klaar in de VS.
5. Geschreven door frank, op 10-03-2012 16:03
via surfen kwam ik toevallig op deze site. Ik ben het met jan totaal eens. van cold reading kon geen sprake zijn geweest omdat het medium in eerste instantie totaal geen informatie van die mensen kreeg maar wel daarna alle feiten opsomde aangaande die vader. die extra informatie daaropvolgend moet wel waar zijn omdat zij in eerste instantie alles al bleek te weten over die vader. niet zoals bij char: Begint de naam met een a een e of een f en vervolgens moet de client ja zeggen en zal zelf de naam noemen. en wat james randi betreft: in mijn ogen is hij net zo betrouwbaar met zijn $1000.000 als de eerste de beste sweepstake. zijn ogen zullen pas open gaan als hij overgegaan is wat gezien zijn leeftijd geen jaren meer zal duren. hier laat ik het bij. een overbodige discussie zag ik hierboven over paranormale zaken die geen fictie maar een vaststaand feit zijn.
6. Geschreven door Henk Bakker, op 10-03-2012 18:46
@Frank. 
Jan heeft het niet over cold reading gehad. 
 
Nogmaals, Randi heeft wereldwijd zijn nek uitgestoken met het beschikbaar stellen van die $1.000.000. 
Maar misschien is hij ook wel een oplichter. 
Als ik een medium was, zou ik het wel weten. 
Ik zou hem aan de kaak stellen en het geld opstrijken. 
 
"een overbodige discussie zag ik hierboven over paranormale zaken die geen fictie maar een vaststaand feit zijn" 
Ja, als je er zo over denkt is het inderdaad een overbodige discussie.
7. Geschreven door Luitzen, op 11-03-2012 13:58
@Jan: het waarneembare heelaal heeft een straal van ongeveer 46 miljard lichtjaar. Dit wil zeggen dat het licht dat zich op de buitenrand van het waarneembare heelal bevindt zich nu op een afstand van 46 miljard lichtjaar bevindt. Dit licht is ongeveer 13,5 miljard jaar geleden vertrokken. Doordat het heelal groter wordt, of zich uitdijt, kan het zo zijn dat het heelal slechts 13.7 miljard jaar oud is, maar dat het oudste licht dat wij kunnen zien afkomstig is van een lichtbron die zich nu op een afstand van 46 miljard lichtjaar bevindt (of waarschijnlijk al helemaal niet meer bestaat). 
 
De aarde is per definitie het midden van het waarneembare heelal. Dit komt omdat wij om ons heen kijken en het licht zoveel miljard jaar moet reizen om ons te kunnen bereiken alvorens wij het kunnen waarnemen. Een beschaving die zich op een afstand van 70 miljard lichtjaar bevindt zal per definitie het middelpunt van het heelal zijn dat zij kunnen waarnemen. Een deel van hun waarneembaar heelal zal overlappen met het onze, maar zij bevinden zich niet in ons waarneembaar universum. Waarschijnlijk lijkt het universum voorbij onze waarnemingshorizon voor een stuk nog vrij veel op het universum zoals het dichtbij ons eruit ziet. 
 
Wanneer men over het heelal heeft dan bedoeld men in werkelijkheid vrijwel altijd het waarneembaar heelal. "Is er elders leven in het heelal?" betekent "is er elder leven in het waarneembaar heelal?" want de vraag of er leven elders in het heelal leven is, is irrelevant als het onmogelijk is om daar contact mee te hebben. Daar komt nog eens bij dat het antwoord op de vraag of er buiten onze waarnemingshorizon leven is afhankelijk is van de aard van het heelal en deze vraag is minder gemakkelijk te beantwoorden. 
Kort gezegd zijn er 3 mogelijkheden wat betreft wat de aard van het heelal kan zijn. Het heelal is ofwel open, ofwel vlak, ofwel gesloten. Hierbij wordt bedoeld wat de vorm van het heelal is op kosmologische schaal dit wordt ook wel de kromming van het heelal genoemd. 
Als men op aarde van de evenaar naar de Noordpool reist en dan een hoek van 90 graden maakt en weer naar de evenaar reist kan men wederom een rechte hoek maken om vervolgens naar het vertrekpunt terug te reizen. Men heeft dan een route afgelegd die een driehoek beschrijft en waarin de hoeken gezamenlijk een hoek van 270 graden hebben. Dit in tegenstellig tot de gebruikelijke 180 voor een driehoek. 
Iets dergelijks kan men ook doen op grote schaal in het heelal. Wanneer men een hele grote driehoek opmeet (en vraag mij niet hoe het mogelijk is, maar het kan wel) en kijkt naar wat de totale som van de hoeken is kan men dus iets zeggen over de geometrie van het heelal. Is de som groter dan 180 graden, dan is het universum gesloten en heeft het een bolvorm. Dat wil zeggen dat oneindig lange lijnen een cirkel beschrijven. Als de som kleiner is dan 180 graden dan is het heelal open. Denk bij deze geometrie aan een zadel. Tenslotte bestaat er nog de mogelijkheid dat de som van de hoeken exact 180 graden is. In dit geval betekent het dat het heelal vlak is. Wanneer het heelal isotroop is (waar het heel sterk op lijkt), betekent het dat het heelal oneindig groot is wanneer het vlak of open is. Intussen heeft men over grote afstanden met een vrij grote nauwkeurigheid driehoeken van exact 180 graden gemeten. Dit betekent dat wanneer het heelal niet vlak of open, maar rond is, het heelal minimaal zo groot is (hoe groot is mij niet precies bekend). 
 
Als het heelal oneindig groot is, dan heeft dat een aantal interessante implicaties. Ten eerste heeft het heelal dan geen midden. Ten tweede betekent het dat elke combinatie die physisch mogelijk is bestaat. Dit betekent dat er elders in het heelal een gebied bestaat dat identiek is aan ons stukje heelal, maar ook dat er nog weer ergens anders een gebied bestaat dat net iets verschilt van het onze, waarin ik bijvoorbeeld een andere naam heb. 
 
Een andere mogelijk is dat, puur toevallig, er elders in het heelal een gebied bestaat waar de entropie voortdurend afneemt waardoor de tijd daar precies de andere kant uitgaat. Er bestaan ook gebieden waar lokaal de entropie afneemt en op andere plaatsen juist toeneemt. Of waar de entropie kort toeneemt en dan weer afneemt. Het heelal zal voor de plaatselijke bewoners heel erg onvoorspelbaar zijn. 
Ook betekent het dat elders in het heelal lijkt dat er een God bestaat. Dat gebeden consequent, maar puur toevallig, lijken te worden verhoord. Dat er dagelijks zich wonderen voordoen, zoals bijvoorbeeld een gebroken glas die zich spontaan hersteld wanneer men het opveegt of een lekke band die toevallig volstroomt. 
 
Zoals je misschien ondertussen wel begrepen hebt, weten wetenschappers inmiddels best wel veel over hoe het heelal in elkaar zit. Sterker nog: ik weet er vrijwel niks van. Er zijn mensen die je nog veel meer kunnen vertellen en nog veel meer interessante details kennen. 
Ondanks het feit dat de wetenschappelijke kennis uiteindelijk beperkt is en dat een gebrek aan kennis juist opwindend is omdat dit speculatie en uitdaging toestaat, staat dit niet toe dat al die zweverige dingen misschien toch wel mogelijk zijn. Dit komt omdat de wetenschap in al die jaren een fundamenteel begrip van de wereld heeft gegeven waarin bepaalde dingen toch echt niet mogelijk zijn. De reden dat nog niemand de miljoen dollar van James Randi heeft weten binnen te halen is omdat alle claims over het bovennatuurlijke onzin gebleken zijn wanneer men er wel kritisch naar gekeken heeft. 
Zo beweert de homeopathie dat water geheugen heeft en dat verdunning van het medicijn de werking versterkt. Dit staat haaks op het begrip dat wij hebben van moleculen en atomen en geloof mij, dit begrip is enorm diep en staat niet de claims van homeopathie toe. Daar komt nog eens bij dat ondanks het feit dat een aantal dubieuze onderzoeken hooguit een even dubieus verband laten zien tussen homeopathie en genezing, gedegen onderzoeken aantonen dat homeopathie geen enkele werking heeft. De reputatie die homeopathie heeft is vooral gebaseerd op het feit dat, wanneer je iets had, het in het begin van de 19e eeuw vaak veiliger was om niets te doen dan naar de dokter te gaan. Een andere element is dat men in de alternatieve geneeskunsten vaak veel zorg en aandacht aan de pati├źnt besteed en dat heeft een positief effect. Echter de beweringen die door acupunctuur en homeopathie gedaan worden zijn absoluut onwaar en het is nuttiger om de inzichten die homeopathie en acupunctuur verschaffen toe te passen in ziekenhuizen door meer aandacht aan mensen te besteden, dan nutteloos geld te blijven uitgeven aan kwakzalvers die je misschien ook nog eens overtuigen niet naar de dokter te gaan. 
 
Wat betreft hypnose: er zijn waarschijnlijk geen slaapwetenschappers die het bestaan van hypnose ontkennen, maar er is erg weinig over bekend. Daar komt nog eens bij dat veel dingen die over hypnose beweerd worden onwaar zijn en daardoor bijgedragen hebben aan het beeld dat mensen van hypnose hebben.

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
AE1     R    
 H  2  2 9  9II
17E  KCQ  TET   
G   G   C  HU6
MTQ      B   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20090218618/Literatuur/Film/Literatuur/Een-prachtige-puinhoop.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 29.06.2022 23:58
http://www.joomla-ua.org