Ermelo houdt vast aan vloekverbod

zaterdag 24 januari 2009
Je bent een CDA-burgemeester van een kleine Gelderse gemeente met ruim 26.000 inwoners. In navolging van de grote jongens aan het Binnenhof wil je de bezem halen door overbodige regelgeving. Je stuurt een voorstel naar de raad om de Algemene plaatselijke verordening te ontdoen van achterhaalde bepalingen en regels die niet meer te handhaven zijn, zoals het uit andere tijden stammende vloekverbod. Dan blijkt dat je hebt gerekend buiten de oppassende burger De Greef, van de Burgemeester Vitringalaan 8.

Aan de gemeentegrens

CDA-partijgenoot Karel de Greef laat als inspreker weten helemaal niet af te willen van het vloekverbod, "omdat er iets heel dierbaars mee beschermd wordt, namelijk de Naam van God. U vervreemdt een deel van uw christelijke achterban door het signaal wat uitgaat van zo'n voorstel. Allereerst daarom sta ik hier." En kom bij Karel niet aan met het argument dat het vloekverbod een dode letter is en zich als regel niet laat handhaven. Daar heeft hij geen boodschap aan, want hij begrijpt niet wat er komt kijken bij goed openbaar bestuur. "Handhaafbaar of niet: het gaat om de signaalfunctie naar elkaar toe", kakelt Karel bij de inspraak. Hij lijkt wel een (stoor)zender, zo vaak als hij het over 'signalen' heeft: "De regel is niet overbodig. Er gaat een belangrijke signaalfunctie van uit. Namelijk in het zorgvuldig met elkaar omgaan."

Algemeen wordt wetgeving die uitsluitend is bedoeld om een signaal af te geven, ook wel symboolwetgeving genoemd, als onwenselijk beschouwd. Precies het soort bepalingen dat je zou schrappen als je van overbodige regelgeving afwilt. Een goed bestuurder realiseert zich maar al te goed hoe dodelijk de kwalificatie 'signaalwerking' is.

De eenentwintig leden sterke gemeenteraad van Ermelo telt minstens elf leden die van goed lokaal bestuur net zo weinig kaas lijken te hebben gegeten als Karel de Greef. Het zijn kortzichtige amateurs, bij wie niet het gemeentelijk belang voorop staat maar die er liever de voorkeur aan geven hun particuliere, religieuze opvatting aan anderen op te dringen. Elf raadsleden die om die reden hun christelijke reet afvegen met het doorwrochte voorstel van B&W. Elf kleingeestige huichelaars die kiezen voor 'symboolwetgeving', om een signaal af te geven, alsof er ook maar een inwoner of bezoeker van Ermelo zou zijn die zich vanwege hun achterlijke vloekverbod een keer zou bedenken. Wie zijn deze elf niet langer serieus te nemen politieke potsenmakers, die het imago van Ermelo zo hebben geschaad door de gemeente in januari terug te voeren naar de negentiende eeuw?

Ermelose Raad van Elf
De Ermelose Raad van Elf bestaat uit: Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken (fractievoorzitter), Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , mevrouw Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , mevrouw Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , allen namens het CDA; Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken (fractievoorzitter) namens de SGP; Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken (fractievoorzitter), Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , mevrouw Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , allen namens de ChristenUnie.

Grootinquisiteur

  Reacties (4)
1. Geschreven door Karel de Greef, op 02-02-2009 20:27
Compliment: scherpe pen maar leuk geformuleerd. 
De argumentatie is wel wat dun. En lijkt (net als bij mij) niet wars van wat vooringenomen stellingen. Prima! 
 
Groet, succes met de site,  
 
Karel
2. Geschreven door Liesbeth, op 05-02-2012 12:55
Hoewel het artikel al drie jaar oud is, lijkt het me toch niet te laat voor een reactie. In Ermelo is er nl. na drie jaar qua mentaliteit weinig veranderd. Dat bleek begin januari 2012 toen in een huis-aan-huisblad nav een bericht over een samenwerkingsverband tussen een aantal Noord-Veluwse gemeenten plus Zeewolde een grote foto stond van de betrokken burgemeesters en wethouders. Te zien was hoe de heren poseerden in het Ermelose gemeentehuis onder een wandspreuk die kennelijk ooit was aangeboden door de Ermelose kerken. De tekst is een parafrase van de bijbeltekst Romeinen 13:4 en luidt "De overheid is Gods dienares, U ten goede". 
Wat doet deze religieuze tekst in een gebouw van de neutrale overheid? Het lijkt mij dat zoiets in strijd is met de scheiding tussen kerk en staat. Hoewel deze aanvankelijk formeel bedoeld is, druist het in tegen de geest van de Grondwet en zeker tegen de huidige beleving van hoe deze scheiding vorm te geven.In een pluriforme samenleving moet iedereen zich in de overheid kunnen herkennen en mag niet de schijn gewekt worden dat de gemeente de spreekbuis is van kerken. In Harderwijk, een van de deelnemende gemeenten, is daarom het ambtsgebed enige jaren geleden afgeschaft. Misschien kunnen via het samenwerkingsverband in kwestie deze stad of Zeewolde nog enige invloed uitoefenen op het verdwijnen van dit soort bestuurlijke bible-beltfolklore.
3. Geschreven door John (webmaster), op 06-02-2012 18:11
@Liesbeth 
Bedankt voor je bijdrage.
4. Geschreven door Liesbeth, op 02-05-2012 19:54
Hoewel de gewraakte religieuze wandtekst nog steeds in het gemeentehuis aanwezig is, vallen er nu toch gaten in de bestuurlijke Ermelose zwarte kousen: op 26 april 2012 heeft de gemeenteraad besloten een ander staaltje bible-beltfolklore te schrappen, nl. het ambtsgebed voor aanvang van raadsvergaderingen. Weliswaar met een nipte meerderheid van stemmen, maar toch! 
Dat het CDA meteen de tremulant aanzette en de vermoorde onschuld speelde moet na zoveel jaren orthodoxe bedomptheid alleen maar hebben bijgedragen aan de feestvreugde bij de Ermelose politieke brights. Kortom: 't is lente! Thorbecke zij geloofd!

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
SKN     CDD   
 W  N  8 5  CJ1
WQB  JTR  H I   
T   T  S A  XTH
QGT     T2Q   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20090125563/Rare-kostgangers/Christendom/Ermelo-houdt-vast-aan-vloekverbod.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 01:07
http://www.joomla-ua.org