Geen Halloween op Urk dit jaar

dinsdag 21 oktober 2008
Urk. Voormalig eiland in de Zuiderzee. Vanouds bekend om visserij en zangkoren, maar recentelijk vooral van fraude op de visafslag en cokesnuivende jeugd; van de bevolking is vijftig procent jonger dan 25 jaar. Urk, waar de zeventien raadszetels uitsluitend worden bezet door volksvertegenwoordigers van christelijke signatuur: zes namens de ChristenUnie, vijf voor de SGP, vier voor het CDA en twee namens de eveneens confessionele Unie Gemeentebelangen; vier vrouwen op dertien mannen. Urk, waar dus de achterlijkheid regeert en dat worstelt met een imagoprobleem. In dát Urk hebben vijftien plaatselijke dominees de bevolking per open brief in het lokale sufferdje opgeroepen om zich teweer te stellen tegen de viering van Halloween.

Halloween

Want dat zo griezelig mogelijk verkleed langs de deuren gaan op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen, om snoep op te halen, "is geen onschuldig kinderfeest. Niet zomaar een beetje griezelen. Het is een feest dat is gebouwd op rituelen uit heidense godsdiensten. Dat kan niets goeds teweegbrengen". In de brief noemen de dominees het vieren van Halloween 'spelen met de aartsvijand van God' (Lucifer, oftewel Satan). Wie hieraan toegeeft en de kinderen aan de deur wat snoep toestopt of een Halloweenfeest bezoekt, zal zijn plek in de hemel verspelen. Luister maar naar dominee Uitslag op Omroep Flevoland.

Natuurlijk kun je rationele bezwaren inbrengen tegen de viering van dit van oorsprong Angelsaksische feest in Nederland. Onze cultuur biedt met Sint Maarten een goed Hollands alternatief, dat de import van dit vreemde gebruik volstrekt overbodig maakt.

Ontkenning van de eigen geschiedenis
Maar van de argumentatie die de Urker dominees hanteren deugt natuurlijk helemaal niets. De stelling die de dominees betrekken blijkt zelfs een ontkenning van de eigen geschiedenis van Urk! Want wat lezen we op de website van de gemeente: "Opvallend levendig was het geloof in heksen. In 1875 worden 82 vrouwen als heks aangewezen. Een oude vrouw met 'enen enigszins spitse neus of kin' werd al snel als heks aangezien. De kollen, zoals ze op het eiland werden genoemd, kwamen om middernacht samen en gedroegen zich dan net zoals in de rest van Nederland werd gedacht. Met de komst van straatverlichting nam het geloof in heksen en kollen af. Dankzij de elektrische straatverlichting werden alle donkere hoekjes, waar de bewoners heksen of duivels meenden te zien, goed verlicht." Waarop de website dan nog dit merkwaardige zinnetje laat volgen: "Overigens waren deze gebruiken nauwelijks bijgeloof te noemen, het was meer een vorm van traditie." Wat versta je na zo'n verhaal dan nog wél onder bijgeloof, kun je je afvragen.

Heidense oorsprong
Maar de grootste blunder van de vijftien dominees is toch wel hun bezwaar tegen dit feest vanwege de 'heidense' oorsprong. Alsof het christelijke kerstfeest niet zwaar zou leunen op mooie paganistische gebruiken, die aanmerkelijk veel verder teruggaan dan het jaar nul dat wordt gesuggereerd als geboortejaar van het 'kerstkind'. Deze dominees, die het gezonde verstand lang geleden moeten hebben ingeruild voor hun irreële kerkelijke dogma's, zijn stuk voor stuk werkelijk nog te stom om voor de duvel te dansen.

Grootinquisiteur

 

O ja, deze kernachtige reactie van C. Hoogeveen uit Alphen aan den Rijn, op de website van de Telegraaf, is te mooi om hier niet aan te halen: "Zo te horen hebben de Urkers geen Halloween nodig; hun predikanten zijn al eng genoeg!"  Reacties (21)
1. Geschreven door Ger, op 22-10-2008 09:49
Hoezo "voormalig" eiland? Het wonen op Urk moet voor normale mensen één groot Halloween drama zijn.
2. Geschreven door bert, op 26-10-2008 14:34
Ach, Urkers hebben echt geen pompoenen nodig om gezellig te zijn.
3. Geschreven door bert, op 26-10-2008 14:52
Veel onjuistheden en veel vooroordelen in dit stuk. Ds. Oberink heeft geantwoord dat hij de kinderen gewoon snoep zou geven, maar ook een foldertje voor de ouders. En er wordt trouwens helemaal niet op 31 Oktober langs de deur gelopen door kinderen op Urk. De waarschuwing was speicifiek tegen uitwassen op discoparties en in pretparken, waar men het thema Halloween commerciëel helemaal wil uitbuiten, zoals in de V.S. al gebruikelijk is.  
 
Vind ik helemaal terecht dat gewaarschuwd wordt tegen de gevaren als men zich openstelt voor occulte machten. Dat is de plicht van een dominee daar tegen te waarschuwen. 
 
En wat is er fout als de Urkers leren van de fouten uit hun geschiedenis? Dan is een waarschuwing juist terecht. ( ook al probeert een redacteur van de gemeentelijke website die geschiedenis dan misschien wel te bagatalliseren)
4. Geschreven door Henk Bakker, op 26-10-2008 17:27
Ik kan een heel eind meegaan in je redenering, maar.... als dominees gaan waarschuwen tegen occulte machten... Dat lijkt mij het einde van het geloof, bij nader inzien vind ik het dus een goed idee.
5. Geschreven door Anton, op 26-10-2008 18:00
Occulte machten, zucht, hebben we dat weer.  
Waar is de goeie ouwe tijd gebleven toen ik nog gewoon in sinterklaas geloofde.
6. Geschreven door John, op 26-10-2008 20:12
Bert, dit artikel is juist heel feitelijk: op de avond van 31 oktober gaat er in de VS weer veel jeugd verkleed langs de deur om snoep op te halen. Een oude traditie. In de VS gaat de oudere jeugd verkleed naar Halloweenfeestjes. Die feestjes zijn over komen waaien. Dat de dominees in dit verband menen te moeten waarschuwen dat bezoekers van zo'n feestje een plekje in de hemel wel kunnen vergeten, zegt vooral veel over hun eigen geestesgesteldheid.  
Maar, Bert, je gaat helemaal voorbij aan waar het in dit artikel in essentie om gaat, namelijk de door de dominees gehanteerde argumentatie: hun bezwaar is de heidense oorsprong, waar zogenaamd niets goeds van komen kan, terwijl het christendom vanwege bijvoorbeeld het kerstfeest juist schatplichtig is aan het heidendom, waarvan het zoveel gebruiken heeft overgenomen. Selectieve verontwaardiging heet zoiets.
7. Geschreven door bert, op 27-10-2008 08:57
John, die samenvatting in je eerste alinea lijkt mij ook juist. 
Maar uitdrukkingen als dat de achterlijkheid regeert op Urk en een omschrijving als "het lokale sufferdje" vind zijn toch geen feiten maar vooroordelen. Geen termen waarmee je een goed klimaat schept voor een serieuze discussie waarin je elkaar respecteert. 
 
Men laat zich ook leiden door enkele fragmenten van een interview waar veel uit weggelaten is waarbij de woordvoerder van de Urker predikanten gewoon belachelijk wordt gemaakt.  
 
Alle Urker dominees die gezamenlijk een stuk ondertekenen, ik vind het juist een uniek en bijzonder positief gebeuren. "lichte"en "zware" kerkgenootschappen, evangelischen en refo's die een gezamenlijk standpunt innemen, een historische gebeurtenis op Urk.  
 
Het ging ook niet speicifiek om de heidense oorsprong, want dat is het kerstfeest inderdaad ook. Dat is weer een onjuiste vooronderstelling die niet gestaafd wordt door de tekst van de betreffende brief.  
Ook het overnemen van van oorsprong heidense gebruiken is niet waar de pijn zit. 
 
Bij een -van oorsprong heidens symbool- als een kerstboom vinden geen rituelen plaats waar men openingen biedt naar het occulte. Bij excessen op sommige van die halloween parties wel.  
 
Het gaat erom dat men heeft willen waarschuwen tegen occulte praktijken op feesten die onder het thema worden gehouden waardoor jongeren makkelijk een prooi kunnen worden voor occulte machten. 
 
 
De meeste mensen in Nederland geloven daar niet meer in en men is daarin dan een uitzondering op Urk. Men gelooft dat wel op basis van de Bijbel. Dat is namelijk de taak van dominees.  
 
En ik respecteer iemand die niets van de Bijbel wil weten of niet gelooft wat daarin staat.  
Maar ik begrijp het niet als diegenen dan zich zo druk maken als bijbelleraren tegenover hun eigen "parochie" menen vanuit die Bijbel te moeten waarschuwen?  
 
Ik vind dat totaal geen reden om dan alles maar uit de kast te trekken wat men in huis heeft om een hele woongemeenschap te ridiculiseren.
8. Geschreven door bert, op 27-10-2008 10:02
Ik bedoelde te schrijven: 
Dat onderwijs vanuit de Bijbel, dat is namelijk de taak van dominees.
9. Geschreven door Ger, op 27-10-2008 10:21
@Bert 
"Maar uitdrukkingen als dat de achterlijkheid regeert op Urk en een omschrijving als "het lokale sufferdje" vind zijn toch geen feiten maar vooroordelen. Geen termen waarmee je een goed klimaat schept voor een serieuze discussie waarin je elkaar respecteert." 
 
Dat respect is allang weg dankzij de gelovigen zelf die er voor willen zorgen dat hun wil wet is. Dit anti-Halloween oproepje is hier een goed voorbeeld van. 
 
"Alle Urker dominees die gezamenlijk een stuk ondertekenen, ik vind het juist een uniek en bijzonder positief gebeuren. "lichte"en "zware" kerkgenootschappen, evangelischen en refo's die een gezamenlijk standpunt innemen, een historische gebeurtenis op Urk." 
 
Hier moet ik je gelijk geven, het is zeker uniek wanneer gelovigen het eens zijn hoe de regels uit de bijbel in de praktijk te brengen. Het wazige antieke boek in combinatie met een god die niets van zich laat zien of horen maakt het er dan ook niet gemakkelijk op. 
 
"Het gaat erom dat men heeft willen waarschuwen tegen occulte praktijken op feesten die onder het thema worden gehouden waardoor jongeren makkelijk een prooi kunnen worden voor occulte machten."  
 
Jongeren worden geen prooi van occulte machten, omdat deze niet bestaan. Ze worden slechts slachtoffer van hun eigen domheid als ze echt in occulte machten gaan geloven en uit naam van deze niet bestaande machten dingen gaan doen die henzelf of anderen kunnen schaden.  
 
"De meeste mensen in Nederland geloven daar niet meer in en men is daarin dan een uitzondering op Urk. Men gelooft dat wel op basis van de Bijbel. Dat is namelijk de taak van dominees. " 
 
Dan wordt het mischien tijd dat ook Urk de ogen open gaat doen en boeken gaat lezen, tv gaat kijken en op internet niet alleen websites bezoekt die pro-religie zijn. Het eenzijdig opnemen van informatie en weigeren na te denken of je mischien fout zit met je gedachtengang leidt nooit tot iets goeds. Denk aan het zinnetje: "wir haben es nicht gewusst" 
 
"En ik respecteer iemand die niets van de Bijbel wil weten of niet gelooft wat daarin staat.  
Maar ik begrijp het niet als diegenen dan zich zo druk maken als bijbelleraren tegenover hun eigen "parochie" menen vanuit die Bijbel te moeten waarschuwen? " 
 
Mischien omdat anderen wel hebben nagedacht en mensen willen beschermen slaaf te worden van het geloof en de daaraan gekoppelde ridicule leefregels. Er wonen in Urk (mischien) ook wel mensen die het anders zouden willen en niet de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien door de dictatuur van de geloofsgemeenschap(pen) aldaar. 
 
"Ik vind dat totaal geen reden om dan alles maar uit de kast te trekken wat men in huis heeft om een hele woongemeenschap te ridiculiseren." 
 
Dat ridiculiseren doen jullie zelf. Je kan echt niet verwachten dat ik met droge ogen naar een filmpje zit te kijken waar een volwassen man anno 2008 over occulte machten staat te kletsen en het nog serieus meent ook. Sorry, maar ik moet er gewoon om lachen en heb tegelijkertijd nog medelijden met deze mensen ook. Ze zouden geholpen kunnen wordenm door een psychiater, maar omdat ze zelf niet geholpen willen worden zullen ze hun hele leven vergallen en minder leefplezier hebben dan eigenlijk mogelijk is. Na de dood hopen ze dit in de hemel in te halen, vraag is alleen: hoe dan? als er allemaal van die dooie droogneukers zitten. Nog afgezien van het feit dat leven na de dood complete fictie is.
10. Geschreven door bert, op 27-10-2008 14:34
@Ger  
Hmm... Je hebt dus één man een paar zinnen horen zeggen op een filmpje en je weet dan genoeg om 18.000 Urkers over één kam te scheren? 
 
En misschien zijn die rituelen rond Halloween juist uiting van een nieuwe (heidense) religie.. Iets voor de Grootinquisiteur om aan de kaak te stellen?
Urk. Voormalig eiland in de Zuiderzee. Vanouds bekend om visserij en zangkoren, maar recentelijk vooral van fraude op de visafslag en cokesnuivende jeugd; van de bevolking is vijftig procent jonger dan 25 jaar. Urk, waar de zeventien raadszetels uitsluitend worden bezet door volksvertegenwoordigers van christelijke signatuur: zes namens de ChristenUnie, vijf voor de SGP, vier voor het CDA en twee namens de eveneens confessionele Unie Gemeentebelangen; vier vrouwen op dertien mannen. Urk, waar dus de achterlijkheid regeert en dat worstelt met een imagoprobleem. In dát Urk hebben vijftien plaatselijke dominees de bevolking per open brief in het lokale sufferdje opgeroepen om zich teweer te stellen tegen de viering van Halloween.

Halloween

Want dat zo griezelig mogelijk verkleed langs de deuren gaan op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen, om snoep op te halen, "is geen onschuldig kinderfeest. Niet zomaar een beetje griezelen. Het is een feest dat is gebouwd op rituelen uit heidense godsdiensten. Dat kan niets goeds teweegbrengen". In de brief noemen de dominees het vieren van Halloween 'spelen met de aartsvijand van God' (Lucifer, oftewel Satan). Wie hieraan toegeeft en de kinderen aan de deur wat snoep toestopt of een Halloweenfeest bezoekt, zal zijn plek in de hemel verspelen. Luister maar naar dominee Uitslag op Omroep Flevoland.

Natuurlijk kun je rationele bezwaren inbrengen tegen de viering van dit van oorsprong Angelsaksische feest in Nederland. Onze cultuur biedt met Sint Maarten een goed Hollands alternatief, dat de import van dit vreemde gebruik volstrekt overbodig maakt.

Ontkenning van de eigen geschiedenis
Maar van de argumentatie die de Urker dominees hanteren deugt natuurlijk helemaal niets. De stelling die de dominees betrekken blijkt zelfs een ontkenning van de eigen geschiedenis van Urk! Want wat lezen we op de website van de gemeente: "Opvallend levendig was het geloof in heksen. In 1875 worden 82 vrouwen als heks aangewezen. Een oude vrouw met 'enen enigszins spitse neus of kin' werd al snel als heks aangezien. De kollen, zoals ze op het eiland werden genoemd, kwamen om middernacht samen en gedroegen zich dan net zoals in de rest van Nederland werd gedacht. Met de komst van straatverlichting nam het geloof in heksen en kollen af. Dankzij de elektrische straatverlichting werden alle donkere hoekjes, waar de bewoners heksen of duivels meenden te zien, goed verlicht." Waarop de website dan nog dit merkwaardige zinnetje laat volgen: "Overigens waren deze gebruiken nauwelijks bijgeloof te noemen, het was meer een vorm van traditie." Wat versta je na zo'n verhaal dan nog wél onder bijgeloof, kun je je afvragen.

Heidense oorsprong
Maar de grootste blunder van de vijftien dominees is toch wel hun bezwaar tegen dit feest vanwege de 'heidense' oorsprong. Alsof het christelijke kerstfeest niet zwaar zou leunen op mooie paganistische gebruiken, die aanmerkelijk veel verder teruggaan dan het jaar nul dat wordt gesuggereerd als geboortejaar van het 'kerstkind'. Deze dominees, die het gezonde verstand lang geleden moeten hebben ingeruild voor hun irreële kerkelijke dogma's, zijn stuk voor stuk werkelijk nog te stom om voor de duvel te dansen.

Grootinquisiteur

 

O ja, deze kernachtige reactie van C. Hoogeveen uit Alphen aan den Rijn, op de website van de Telegraaf, is te mooi om hier niet aan te halen: "Zo te horen hebben de Urkers geen Halloween nodig; hun predikanten zijn al eng genoeg!"

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20081021514/Rare-kostgangers/Christendom/Geen-Halloween-op-Urk-dit-jaar.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 00:34
http://www.joomla-ua.org  Reacties (21)
11. Geschreven door Ger, op 27-10-2008 15:13
@Bert 
Even goed lezen wil vaak helpen, met deze opmerking in het bovenstaande: "Er wonen in Urk (mischien) ook wel mensen die het anders zouden willen en niet de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien door de dictatuur van de geloofsgemeenschap(pen) aldaar" 
geef ik toch duidelijk aan dat ik ze niet allemaal over één kam scheer. 
By the way: In jouw stuk geef je zelf aan dat je het de normaalste zaak van de wereld vind dat dominees waarschuwen tegen het occulte. Nou, ik vind het primitief en vooral getuigen van een zieke gehersenspoelde geest om anno 2008 nog zulke onzin uit te kramen.
12. Geschreven door John, op 27-10-2008 21:58
Bert, www.grootinquisiteur.nl wordt gemaakt volgens journalistieke principes. Dat betekent onder meer dat berichten alleen worden toegevoegd als er minstens twee, maar liever nog meer, verschillende nieuwsbronnen zijn gevonden die de feiten staven. Daarnaast zijn er de artikelen die zijn ondertekend door Grootinquisiteur. Die verkondigen vrijwel altijd de mening van de auteur; natuurlijk moeten ook dan de feiten kloppen, maar de opinie staat centraal. Het artikel over Halloween op Urk valt in die tweede categorie. Overigens: de Urker bevolking moet uiteraard zelf het eigen gemeentebestuur kiezen, maar als dat betekent dat de raad uitsluitend bestaat uit vertegenwoordigers van confessionele partijen vind ik dat een slechte zaak. Achterlijkheid vind ik hiervoor een terechte kwalificatie. En een uitdrukking als “het lokale sufferdje” is echt doodnormaal Nederlands, hoewel misschien wat dubbelop; Van Dale legt uit: “suf-ferd-je 0.1 plaatselijke krant”!  
 
Ik ben van mening dat de dominees met hun bezwaar tegen Halloween de grootst mogelijke onzin verkopen. Niemand die aan Halloween doet “speelt met de aartsvijand van God”. Grote flauwekul. In de eerste alinea na de inleiding haal ik enkele van de bezwaren van de dominees aan, zoals ik die in bronnen heb aangetroffen. Deze bezwaren kom je dus in tal van berichten in de media tegen. Ik heb me, na een kort terzijde, tenslotte beperkt tot de grootste stommiteit van de dominees, afgaande op dit letterlijke citaat, dat je ook in veel van de berichten zult vinden: “Het is een feest dat is gebouwd op rituelen uit heidense godsdiensten. Dat kan niets goeds teweegbrengen.” En om op jouw reactie terug te komen: volgens mij is het opzetten van een kerstboom wel degelijk een ritueel te noemen. Een ritueel met een heidense oorsprong. Over die inconsequentie van de dominees gaat de laatste alinea van het stukje; het occulte aspect vind ik eigenlijk niet eens zo interessant. Dominee Oberink vindt dat overigens ook niet. Hij komt bij RTL Nieuws persoonlijk aan het woord, en dan blijkt het helemaal niet over het occulte te gaan maar gelden de bezwaren zulke aardse zaken als “drugs, drank en seksuele uitspattingen” (letterlijk citaat van Oberink op 0.58). Kijk, zo ken ik ze gelukkig weer, deze dominees. 
 
http://www.rtl.nl/components/actueel/editienl/miMedia/2008/week43/wo_halloween_in_urk.avi_plain.xml
13. Geschreven door bert, op 28-10-2008 20:34
@Ger, mooit betoogd. Je hebt me wel aan het denken gezet. Waarschijnlijk heb je in wat jij de essentie van het artikel vindt (inconsequentie betreffende de rituelen uit heidense godsdiensten) zelfs wel gelijk. Alhoewel ik die verwijzing naar de kollen geschiedenis nou weer niet zo sterk vond. En de dominee geeft inderdaad in een artikel in "De Pers" ook aan dat er geen causaal verband is te leggen met occulte machten. En ik heb ook weer wat geleerd over suf journalistiek vakjargon.  
 
En ik moet toegeven, sommige lieden in onze gemeenteraad lijken mij ook niet superintelligent. Maar de term achterlijk wordt blijkbaar alleen maar gebruikt omdat je vindt dat iemand die niet in het atheisme gelooft niet goed bij zijn hoofd is. En dat is jammer want op die manier worden andersgelovigen door dat badinerende taalgebruik afgeschrokken en dat is dan een gemiste kans om een goed opiniestuk te lezen waardoor je ook als trouw kerkelijke Urker toch wel aan het denken wordt gezet. Dat zal toch niet de bedoeling zijn? 
 
P.S. Ik betwijfel of de profetie van de titel uit zal komen. Had je echt gedacht dat de invloed van de dominees zo sterk zou zijn dat alle Urker jeugd door die brief massaal zou wegblijven bij die parties in de discotheken?
14. Geschreven door bert, op 28-10-2008 20:47
O, ik reageerde op John, niet op Ger. Foutje. Zal wel komen door het minder functioneren van mijn achterlijke primitieve zieke gehersenspoelde geest ..
15. Geschreven door John, op 28-10-2008 22:12
Hallo Bert (13). In het artikel bedoel ik 'achterlijk' in de zin van achtergebleven in ontwikkeling. Dat is inderdaad niet erg vleiend bedoeld. Alle politieke groeperingen die in de gemeenteraad van Urk zijn vertegenwoordigd hebben een confessionele grondslag. Dat betekent dat ze voor hun politiek handelen in essentie teruggrijpen op bijbelse uitgangspunten. (Op het gevaar af een nieuwe discussie te starten: dat is een slecht vertrekpunt om politiek te bedrijven; religie en politiek moet je gescheiden houden.) Er bestaan tussen die groeperingen natuurlijk wel wat verschillen, maar die zijn zeer marginaal. Dat er in de raad geen enkele wezenlijk andere politieke stroming is vertegenwoordigd, alsof de tijd 2000 jaar heeft stilgestaan, vind ik voor Urk en de Urkers anno 2008 een slechte zaak. Dat alles bedoel ik als ik schrijf dat in Urk 'de achterlijkheid regeert'. 
 
Het is niet zo dat ik vind dat iemand die het atheïsme niet aanhangt om die reden niet goed bij zijn hoofd zou zijn. Dat is een onjuist vertrekpunt en zul je in geen van de artikelen op deze website tegenkomen. Moet iedereen namelijk voor zichzelf uitmaken. Maar omgekeerd: bij mensen die Genesis nog altijd letterlijk nemen, alsof de bijbel een geschiedenisboek of een wetenschappelijke publicatie zou zijn, heb ik wel zo m'n twijfels. Overigens is atheïsme geen geloof! (Zie de link). 
 
Ten slotte: deze website is niet bedoeld om mensen te 'bekeren'. Het is eerder een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemde zielen, maar iedereen is uiteraard welkom. 
 
http://atheism.about.com/od/aboutatheism/p/AtheismReligion.htm
16. Geschreven door Henk Bakker, op 02-11-2008 14:47
Halloween met een vette knipoog: 
 
http://www.theonion.com/content/video/in_the_know_has_halloween_become
17. Geschreven door John, op 02-11-2008 15:09
Geestig: "Frightening away demons is the reason for the season."
18. Geschreven door jelle kapitein, op 03-11-2008 08:41
wat mij opvalt in bijna alle reacties op de bekende oproep, is het volgende: mensen welke zich onderscheiden door hun uiterst ontwikkelde denkvermogen(absoluut niet achterlijk) weten bijna niet hoe fel zij moeten ageren tegen een waarschuwing van een groep predikanten,ware deze oproep even fel en ongenuanceerd en ongevraagd naar buitenkerkelijken gericht, dan ware de internetwereld te klein wegens zulk een badinerend christenDOM. alles moet kunnen anno 2008 behalve een christelijke overtuiging. verder is het kenmerk van iemand welke niet geheel zeker van zijn zaak is, dat men van de ander een karikatuur schets en sommige uitspraken wat aannemelijker maakt. de stelling dat iemand welke zich bezighoudt met halloween zijn plekje in de hemel verliest, kan ik alleen werleiden tot de uitspraak dat deze zich buiten het christelijke terrein begeeft.inderdaad is halloween een buitenchristelijke happening. goed lezen en reageren a.u.b  
vr gr jelle
19. Geschreven door John, op 04-11-2008 06:08
Dank u wel voor uw heldere uiteenzetting en constructieve bijdrage.
20. Geschreven door Udit, op 15-11-2008 01:28
reageren op:het thema Halloween commerciëel helemaal wil uitbuiten, zoals in de V.S. al gebruikelijk is. In de VS is Helloween ook een vorm van saamhorigheid en het geven/ delen met minima.Hele straten worden op de 31e tot feeststraat omgevormd.Bewoners delen vaak de zelf samengestelde zakjes met koek/stickers/etc uit. In huis worden dan ook vaak familiebijeenkomsten georganiseerd die allemaal helpen uitdelen. Door de andere leefomstandigheden gaan mensen uit de armere wijken "trick or treaten" in de betere wijken, waar iedereen die zijn porshce ligt aan heeft wel iets uitdeelt.Zo helpen de mensen die meer hebben de mensen die minder hebben want zo wordt de lekkernij voorraad goed bevoorraad.De stad/dorp zelf deelt dan ook info zakjes uit en geven zelf ook een middag kinder feest om de lokale kinderen een leuke middag te geven met allerlei spelletjes en een gelegenheid om verkleed te lopen. In de VS is helloween een kinderfeest net als st. maarten en zijn de enge tafrelen die men in de film ziet inderdaad een "hollywood" verzinsel en geen documentaire. Het is uit repsect voor de religieuzen traditie om dezelfde avond alle helloween versieringen uit de tuinen, huizen en overal gelijk weg te halen en dit wordt landelijk wel zeker gerespecteerd en inderdaad worden alle straat versieringen gelijk voor de volgende dag verwijderd.Commercieel? misschien maar waarbij men wel degelijk het meeste geld uitgeeft om alle kinderen van leuke uitdeelsels te voorzien, waarbij soms meer dan 1500 kinderen langs komen en er voor honderden dollars ingekocht moet worden om aan zoveel kinderen uit te delen.
Urk. Voormalig eiland in de Zuiderzee. Vanouds bekend om visserij en zangkoren, maar recentelijk vooral van fraude op de visafslag en cokesnuivende jeugd; van de bevolking is vijftig procent jonger dan 25 jaar. Urk, waar de zeventien raadszetels uitsluitend worden bezet door volksvertegenwoordigers van christelijke signatuur: zes namens de ChristenUnie, vijf voor de SGP, vier voor het CDA en twee namens de eveneens confessionele Unie Gemeentebelangen; vier vrouwen op dertien mannen. Urk, waar dus de achterlijkheid regeert en dat worstelt met een imagoprobleem. In dát Urk hebben vijftien plaatselijke dominees de bevolking per open brief in het lokale sufferdje opgeroepen om zich teweer te stellen tegen de viering van Halloween.

Halloween

Want dat zo griezelig mogelijk verkleed langs de deuren gaan op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen, om snoep op te halen, "is geen onschuldig kinderfeest. Niet zomaar een beetje griezelen. Het is een feest dat is gebouwd op rituelen uit heidense godsdiensten. Dat kan niets goeds teweegbrengen". In de brief noemen de dominees het vieren van Halloween 'spelen met de aartsvijand van God' (Lucifer, oftewel Satan). Wie hieraan toegeeft en de kinderen aan de deur wat snoep toestopt of een Halloweenfeest bezoekt, zal zijn plek in de hemel verspelen. Luister maar naar dominee Uitslag op Omroep Flevoland.

Natuurlijk kun je rationele bezwaren inbrengen tegen de viering van dit van oorsprong Angelsaksische feest in Nederland. Onze cultuur biedt met Sint Maarten een goed Hollands alternatief, dat de import van dit vreemde gebruik volstrekt overbodig maakt.

Ontkenning van de eigen geschiedenis
Maar van de argumentatie die de Urker dominees hanteren deugt natuurlijk helemaal niets. De stelling die de dominees betrekken blijkt zelfs een ontkenning van de eigen geschiedenis van Urk! Want wat lezen we op de website van de gemeente: "Opvallend levendig was het geloof in heksen. In 1875 worden 82 vrouwen als heks aangewezen. Een oude vrouw met 'enen enigszins spitse neus of kin' werd al snel als heks aangezien. De kollen, zoals ze op het eiland werden genoemd, kwamen om middernacht samen en gedroegen zich dan net zoals in de rest van Nederland werd gedacht. Met de komst van straatverlichting nam het geloof in heksen en kollen af. Dankzij de elektrische straatverlichting werden alle donkere hoekjes, waar de bewoners heksen of duivels meenden te zien, goed verlicht." Waarop de website dan nog dit merkwaardige zinnetje laat volgen: "Overigens waren deze gebruiken nauwelijks bijgeloof te noemen, het was meer een vorm van traditie." Wat versta je na zo'n verhaal dan nog wél onder bijgeloof, kun je je afvragen.

Heidense oorsprong
Maar de grootste blunder van de vijftien dominees is toch wel hun bezwaar tegen dit feest vanwege de 'heidense' oorsprong. Alsof het christelijke kerstfeest niet zwaar zou leunen op mooie paganistische gebruiken, die aanmerkelijk veel verder teruggaan dan het jaar nul dat wordt gesuggereerd als geboortejaar van het 'kerstkind'. Deze dominees, die het gezonde verstand lang geleden moeten hebben ingeruild voor hun irreële kerkelijke dogma's, zijn stuk voor stuk werkelijk nog te stom om voor de duvel te dansen.

Grootinquisiteur

 

O ja, deze kernachtige reactie van C. Hoogeveen uit Alphen aan den Rijn, op de website van de Telegraaf, is te mooi om hier niet aan te halen: "Zo te horen hebben de Urkers geen Halloween nodig; hun predikanten zijn al eng genoeg!"

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20081021514/Rare-kostgangers/Christendom/Geen-Halloween-op-Urk-dit-jaar.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 00:34
http://www.joomla-ua.org  Reacties (21)
21. Geschreven door John, op 15-11-2008 13:53
Dank u wel voor uw heldere uiteenzetting en constructieve bijdrage. ;-)

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
JCT     7XB   
 6  O   L  BFN
WY8  3G7   1   
X   E   1  BUX
WKG      L   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20081021514/Rare-kostgangers/Christendom/Geen-Halloween-op-Urk-dit-jaar.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 00:34
http://www.joomla-ua.org