Dwaze dominee is schaamte voorbij

zondag 13 januari 2008

Dominee Erjan van der Linde is gekrenkt. Het kan niet anders. De dominee onderhoudt een opmerkelijke website met, zoals hij zelf stelt, “errug veel over God en geloof”. Daaronder ook de nodige pagina's gewijd aan de vraag 'Schepping of evolutie?' Dominee Van der Linde moet op die webpagina's niets hebben van de evolutieleer. Peter Jansen heeft er eens rondgekeken en vraagt dominee in een reactie op de man af: "Waarom vertelt u de mensen al die onzin nog?" En alsof dat nog niet genoeg is, besluit hij met: "U moet u diep schamen!" Dat is niet erg aardig van Peter Jansen.

Darwinvis op pootjes

Jansen gebruikt voor zijn reactie zo'n 350 woorden om de website van de dominee af te serveren. Hij doet dat voorbeeldig en op basis van argumenten. Op zijn kritiek valt werkelijk niets af te dingen. Jansen doorziet met het grootse gemak het goedkope trucje van dominee Van der Linde, die op zijn website bijna terloops een nieuw 'geloof' introduceert, het 'evolutiegeloof'. Zo'n geloof bestaat helemaal niet. Elke feitelijke onderbouwing dat het bij de evolutieleer om geloven zou gaan ontbreekt uiteraard dan ook. De reactie waarmee dominee Van der Linde de kritiek van Peter Jansen denkt te pareren is echt te triest voor woorden.  

Om hem moverende redenen hecht Van der Linde geen belang aan de 'slechts' 150 jaar oude wetenschap van de evolutie. Nee, zegt de dominee - en hou je vast want dit is echt schokkend - "dan heb ik meer vertrouwen in de geschreven documenten van mensen die er zelf bij waren." Alsof we in Genesis een soort direct langs-de-lijn-verslag krijgen op het moment dat de gebeurtenissen zich voltrekken. Met alle tegenstrijdigheden die ook voor dit bijbelboek zo kenmerkend zijn, is dat dan wel een hele bedenkelijke reportage. Dat zou weer 'verklaard' kunnen worden door het feit dat de mens pas op het toneel verschijnt als de scheppingsarbeid er al grotendeels op zit (Genesis 1:26). Maar dominee Van der Linde zweert bij de Bijbel, want hij heeft "meer vertrouwen in de geschreven documenten van mensen die er zelf bij waren." Elke eerstejaars theologie weet bijvoorbeeld dat de vier evangeliën over de Jezus-figuur uit het Nieuwe Testament pas generaties na diens heengaan zijn opgeschreven (nog in het midden gelaten of Jezus als historische figuur werkelijk heeft bestaan); alleen bij Matteüs wordt algemeen aangenomen dat het om de apostel gaat, van de evangelist Johannes is onzeker of het om de gelijknamige apostel gaat en bij Marcus en Lucas gaat het zeker niet om één van de apostelen. Over de auteurs van veel van de andere bijbelboeken is vrijwel niets met zekerheid bekend.

Hierna schakelt dominee Van der Linde in een hogere versnelling. Over schepping of evolutie gaat het na de eerste twee alinea's allang niet meer. Van wetenschap deugt maar weinig en die arme Peter Jansen krijgt ook nog op zijn brood dat hij bij al het leed in de wereld apathisch toekijkt. Van der Linde op zijn website:

"Wij barsten in onze tijd van de hoogmoed. Is de wereld er anno 2007 beter op geworden dan 1007 voor Christus of 1007 na Christus? Helemaal niet! Verdelen we de rijkdommen der aarde beter? Helemaal niet. Leven we gezonder? Nee! Vormen we nu hechtere - voor elkaar zorgende gemeenschappen? Ook al niet. We leven echt in een individualistische en egoïstische tijd waar we de helft van de wereld laten verrekken van de honger, de aids en het onrecht van onderbetaling (kinderarbeid) en van roof van grondstoffen (door onze Multinationals). En wat doe jij aan dit onrecht?"

Van der Linde moet zich niet alleen schamen, hij verdient niet minder dan de rode kaart voor het ter sprake brengen van zaken die voor een inhoudelijk gesprek over schepping en evolutie van geen enkele betekenis zijn. Van der Linde verdient bovendien een langdurige schorsing voor het volkomen misplaatste zinnetje: "En wat doe jij aan dit onrecht?" Wie denkt de dominee wel dat hij is? Wij herinneren ons niet dat hij onlangs is voorgedragen voor de Nobelprijs voor de vrede, is het wel?!

En voor wie denkt dat het niet nog erger kan... De dominee heeft nog een troef in zijn mouw waarmee hij denkt Peter Jansen, die hem zo diep heeft geraakt, definitief uit te schakelen. Zijn afmaker luidt:

"In deze wereld zijn er veel meer mensen die geloven in God dan die er niet in geloven (al is dat in Nederland helaas omgekeerd). En het geloof wordt voor velen ook steeds relevanter, dan pakweg 30 jaar geleden. Dus, get ready for the future! Zelfs de hedendaagse theologische opleidingen gaan meer rekening houden met de relevantie van de hele Bijbel (pregnant voorbeeld hiervan is de VU in Amsterdam met hoogleraren als Bram van de Beek. Dat 'gammele kletsverhaal van Genesis' heeft het inmiddels al wel 3500 jaar uitgehouden. De 'origins of species' van Charles Darwin ruim 100 jaar. Maakt u zich geen illusies. Eens kom je God tegen. Ik hoop dat je Hem dan onder ogen kunt komen zonder dat je je diep moet schamen!"

Ooit, nog niet eens zo heel erg lang geleden, was vrijwel de gehele mensheid er van overtuigd dat de Aarde plat was en op pilaren stond. Zo viel immers op te maken uit heilige boeken waaraan ook dominee Van der Linde zijn rotsvaste overtuiging ontleent. Dat de dominee het argument van het aantal gelovigen inbrengt, alsof de macht van het getal zijn gelijk zou bevestigen, is dan ook een zwaktebod. Het illustreert zijn kinderlijke naïviteit en onmacht om een discussie op basis van reële en inhoudelijke argumenten te voeren. Mocht Peter Jansen God ooit tegenkomen, zoals de dominee dreigt, dan hoeft hij (Jansen) zich voor zijn inbreng in deze 'discussie' absoluut niet te schamen. Integendeel. Voor dominee Van der Linde daarentegen, die zich in zijn retoriek als bijzonder kleinzielig laat kennen, vrees ik bij zo'n ontmoeting met de Heere met groten vreze.

Grootinquisiteur  Reacties (14)
1. Geschreven door Peter, op 13-01-2008 18:38
Ik ben helemaal niet onder de indruk van deze dominee: er bestaat geen enkele, ik herhaal: geen enkele aanwijzing voor ook maar enige goddelijke (let op de kleine letter) betrokkenheid bij het totstandkomen van de soorten in de huidige biosfeer. Onlangs las ik in een dagblad het betoog van een creationist die zich beriep op de complexheid van het (menselijk) oog. Dit kon volgens de auteur gewoonweg niet het gevolg zijn van evolutie. Beste schrijvwer van die brief: er BESTAAT geen zevendaagse schepping. Wat jij waarneemt is het gevolg van miljoenen, zo niet miljarden jaren evolutie en gewoon tot stand gekomen door een mechanisme van trial and error, ook wel genoemd; natuurlijke selectie. Er was en is alleen plaats voor species die zich kunnen aanpassen aan de bestaande omstandigheden. Zo zijn alle huidige levensvormen ontstaan. Zo is ook de mens in deze wereld gekomen!
2. Geschreven door Johan de Jong, op 14-01-2008 13:26
Als het waar is wat Peter schrijft, waar komen dan de dodezee(boek)rollen vandaan, daarin staat opgetekend het scheppingsverhaal verteld door Mozes. 
Dat je niet in de zevendaagse schepping kan geloven, is dat waar je gewoon even niet bij kan of kan je het niet beredeneren.
3. Geschreven door John, op 14-01-2008 21:36
@Johan 
De Dode Zeerollen zijn in dit verband niet relevant. Het zijn de oudst bekende kopieën van kopieën van kopieën et cetera van een deel van de Bijbelboeken. Steeds opnieuw overschrijven was noodzakelijk omdat papyrus onder ideale omstandigheden niet langer dan honderd jaar meegaat. Maar het enkele feit dat een gebeurtenis ergens is beschreven, is uiteraard nog geen enkel bewijs dat zo'n gebeurtenis ook daadwerkelijk of op die manier heeft plaatsgevonden. Daar kan geen discussie over zijn. Genesis begint met twee met elkaar verweven, elkaar regelmatig fors tegensprekende, mythen. Creationisten kunnen geen wetenschappelijke bewijzen aanvoeren dat het feitelijk zo gegaan is, nog helemaal afgezien van de vele onderlinge tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden die bij het aandachtig lezen al direct aan het licht treden. Genesis is dus een verhaal, het is fictie. Als je wilt kun je erin geloven, moet je verder helemaal zelf weten, maar dan nog blijft het fictie omdat er geen bewijs aan ten grondslag ligt. Steeds meer mensen nemen daarom geen genoegen met de uitleg van Genesis. Uiteraard niet uit onmacht, zoals jij in je laatste zin vraagt of suggereert, maar heel bewust omdat het verhaal niet langer staande is te houden bij alles wat we weten en om ons heen kunnen waarnemen. De evolutie zoals de beide Peters die beschrijven is daarentegen wel wetenschappelijk beredeneerd en onderbouwd. Ga zelf eens op onderzoek uit, zou ik zeggen.
4. Geschreven door Johan de Jong, op 15-01-2008 06:22
Voor jou is niet het geschreven woord een bewijs, waarom koop je dan nog boeken waar jij denk het bewijs te kunnen vinden voor je beredeneringen. 
Waarom moet er dan met zoveel woorden gestreden worden om de bijbel, cq het geloof onderuit te halen? 
Dat er bewijs is gevonden dat het waar kan zijn wordt ineens niet meer als bewijs aangenomen omdat het niet in het straatje past van de nietgelovigen?
5. Geschreven door John, op 15-01-2008 07:07
@Johan 
Nee, Johan, je leest en citeert niet goed. Er staat: het enkele feit dat een gebeurtenis ergens is beschreven is uiteraard nog geen enkel bewijs. Het enkele feit! Voor bewijs is meer nodig, en dat kan uiteraard heel goed in een beschrijving waarin je een redenering aan de hand van harde feiten en onweerlegbare argumenten uitwerkt. Dat snap je zelf ook wel. Geef nu eens een eerlijke reactie op wat er werkelijk staat! Of blijf je jezelf liever voor de gek houden?
6. Geschreven door Johan de Jong, op 15-01-2008 07:42
Als jij vind dat ik mijzelf voor de gek hou, dan moet je dat vinden. 
Ik vind dat als er geen (geloofs)beleving plaats kan vinden zonder dat het wetenschappelijk is bewezen een verarming van de maatschappij. 
voorbeeld, jij hebt toch ook wel eens flink op je broek gekregen van je vader of moeder. 
Ze hebben het toch niet altijd met woorden afgedaan, maar ook wel eens met een ferme tik?Toch bleven ze van je houden. 
Ook hebben je ouders je voorzien van adviesen die je wel of niet uitvoerde. 
Net zo als in de bijbel. 
Zoals jij niet altijd letterlijk nam wat je ouders zeiden, zo moet je natuurlijk ook niet altijd de adviezen letterlijk nemen , maar symbolisch.
7. Geschreven door John, op 15-01-2008 10:35
@Johan 
Nogmaals: je leest en citeert niet goed wat er bij 3. staat. Reageren op iets wat er helemaal niet staat heeft weinig zin, Johan. 
Dat is alleen maar onnodig vermoeiend. Was de rest van je reactie misschien bedoeld voor bij een ander bericht?
8. Geschreven door Peter, op 16-01-2008 19:22
Beste Johan, 
Volgens mij heeft het geen zin om jouw "geloofs"belijdenis bij mij onder de aandacht te brengen.Wij leven in twee volstrekt gescheiden werelden wat dat aangaat. Ik ga je niet uitleggen wat ik vind van al deze hersenspinsels van jou en andere gelovigen. Wat ik merk is dat een anti-theistische opvatting uiten altijd weer leidt tot reacties waar ik geen enkel punt van herkenning mee heb. Blijf jij op jouw planeet, ik op de mijne. Pertinente leugens bekritiseren heeft bij jou kennelijk geen zin!
9. Geschreven door Johan de Jong, op 22-01-2008 11:39
Welke planeet is dat Peter, ik ga er vanuit dat de planeten geschapen zijn, dus van GOD
10. Geschreven door Ridder, op 25-03-2008 21:36
Johan, als God de wereld heeft geschapen, wie heeft dan God geschapen?  
 
Geloof is het antwoord op vragen die we NOG niet wetenschappelijk kunnen verklaren. Natuurverschijnselen als donder en bliksem werden ook lange tijd aan goden toegeschreven. Dankzij de wetenschap weten we nu beter. Naast onze biologische evolutie bestaat er gelukkig ook iets als 'sociaal-culturele evolutie'. Hoe verder de wetenschap komt, hoe meer het geloof afkalft, zo leert ons de geschiedenis. Dat is een geruststellende gedachte. Mijn advies aan gelovigen: ga eens een ander boek dan de bijbel en andere religieuze geschriften lezen, sta open voor de wetenschap en nieuwe inzichten. Als 'God' had gewild dat wij in domheid blijven leven, dan had hij ons toch zeker niet gezegend met zo'n goed stel hersens? :)

Dominee Erjan van der Linde is gekrenkt. Het kan niet anders. De dominee onderhoudt een opmerkelijke website met, zoals hij zelf stelt, “errug veel over God en geloof”. Daaronder ook de nodige pagina's gewijd aan de vraag 'Schepping of evolutie?' Dominee Van der Linde moet op die webpagina's niets hebben van de evolutieleer. Peter Jansen heeft er eens rondgekeken en vraagt dominee in een reactie op de man af: "Waarom vertelt u de mensen al die onzin nog?" En alsof dat nog niet genoeg is, besluit hij met: "U moet u diep schamen!" Dat is niet erg aardig van Peter Jansen.

Darwinvis op pootjes

Jansen gebruikt voor zijn reactie zo'n 350 woorden om de website van de dominee af te serveren. Hij doet dat voorbeeldig en op basis van argumenten. Op zijn kritiek valt werkelijk niets af te dingen. Jansen doorziet met het grootse gemak het goedkope trucje van dominee Van der Linde, die op zijn website bijna terloops een nieuw 'geloof' introduceert, het 'evolutiegeloof'. Zo'n geloof bestaat helemaal niet. Elke feitelijke onderbouwing dat het bij de evolutieleer om geloven zou gaan ontbreekt uiteraard dan ook. De reactie waarmee dominee Van der Linde de kritiek van Peter Jansen denkt te pareren is echt te triest voor woorden.  

Om hem moverende redenen hecht Van der Linde geen belang aan de 'slechts' 150 jaar oude wetenschap van de evolutie. Nee, zegt de dominee - en hou je vast want dit is echt schokkend - "dan heb ik meer vertrouwen in de geschreven documenten van mensen die er zelf bij waren." Alsof we in Genesis een soort direct langs-de-lijn-verslag krijgen op het moment dat de gebeurtenissen zich voltrekken. Met alle tegenstrijdigheden die ook voor dit bijbelboek zo kenmerkend zijn, is dat dan wel een hele bedenkelijke reportage. Dat zou weer 'verklaard' kunnen worden door het feit dat de mens pas op het toneel verschijnt als de scheppingsarbeid er al grotendeels op zit (Genesis 1:26). Maar dominee Van der Linde zweert bij de Bijbel, want hij heeft "meer vertrouwen in de geschreven documenten van mensen die er zelf bij waren." Elke eerstejaars theologie weet bijvoorbeeld dat de vier evangeliën over de Jezus-figuur uit het Nieuwe Testament pas generaties na diens heengaan zijn opgeschreven (nog in het midden gelaten of Jezus als historische figuur werkelijk heeft bestaan); alleen bij Matteüs wordt algemeen aangenomen dat het om de apostel gaat, van de evangelist Johannes is onzeker of het om de gelijknamige apostel gaat en bij Marcus en Lucas gaat het zeker niet om één van de apostelen. Over de auteurs van veel van de andere bijbelboeken is vrijwel niets met zekerheid bekend.

Hierna schakelt dominee Van der Linde in een hogere versnelling. Over schepping of evolutie gaat het na de eerste twee alinea's allang niet meer. Van wetenschap deugt maar weinig en die arme Peter Jansen krijgt ook nog op zijn brood dat hij bij al het leed in de wereld apathisch toekijkt. Van der Linde op zijn website:

"Wij barsten in onze tijd van de hoogmoed. Is de wereld er anno 2007 beter op geworden dan 1007 voor Christus of 1007 na Christus? Helemaal niet! Verdelen we de rijkdommen der aarde beter? Helemaal niet. Leven we gezonder? Nee! Vormen we nu hechtere - voor elkaar zorgende gemeenschappen? Ook al niet. We leven echt in een individualistische en egoïstische tijd waar we de helft van de wereld laten verrekken van de honger, de aids en het onrecht van onderbetaling (kinderarbeid) en van roof van grondstoffen (door onze Multinationals). En wat doe jij aan dit onrecht?"

Van der Linde moet zich niet alleen schamen, hij verdient niet minder dan de rode kaart voor het ter sprake brengen van zaken die voor een inhoudelijk gesprek over schepping en evolutie van geen enkele betekenis zijn. Van der Linde verdient bovendien een langdurige schorsing voor het volkomen misplaatste zinnetje: "En wat doe jij aan dit onrecht?" Wie denkt de dominee wel dat hij is? Wij herinneren ons niet dat hij onlangs is voorgedragen voor de Nobelprijs voor de vrede, is het wel?!

En voor wie denkt dat het niet nog erger kan... De dominee heeft nog een troef in zijn mouw waarmee hij denkt Peter Jansen, die hem zo diep heeft geraakt, definitief uit te schakelen. Zijn afmaker luidt:

"In deze wereld zijn er veel meer mensen die geloven in God dan die er niet in geloven (al is dat in Nederland helaas omgekeerd). En het geloof wordt voor velen ook steeds relevanter, dan pakweg 30 jaar geleden. Dus, get ready for the future! Zelfs de hedendaagse theologische opleidingen gaan meer rekening houden met de relevantie van de hele Bijbel (pregnant voorbeeld hiervan is de VU in Amsterdam met hoogleraren als Bram van de Beek. Dat 'gammele kletsverhaal van Genesis' heeft het inmiddels al wel 3500 jaar uitgehouden. De 'origins of species' van Charles Darwin ruim 100 jaar. Maakt u zich geen illusies. Eens kom je God tegen. Ik hoop dat je Hem dan onder ogen kunt komen zonder dat je je diep moet schamen!"

Ooit, nog niet eens zo heel erg lang geleden, was vrijwel de gehele mensheid er van overtuigd dat de Aarde plat was en op pilaren stond. Zo viel immers op te maken uit heilige boeken waaraan ook dominee Van der Linde zijn rotsvaste overtuiging ontleent. Dat de dominee het argument van het aantal gelovigen inbrengt, alsof de macht van het getal zijn gelijk zou bevestigen, is dan ook een zwaktebod. Het illustreert zijn kinderlijke naïviteit en onmacht om een discussie op basis van reële en inhoudelijke argumenten te voeren. Mocht Peter Jansen God ooit tegenkomen, zoals de dominee dreigt, dan hoeft hij (Jansen) zich voor zijn inbreng in deze 'discussie' absoluut niet te schamen. Integendeel. Voor dominee Van der Linde daarentegen, die zich in zijn retoriek als bijzonder kleinzielig laat kennen, vrees ik bij zo'n ontmoeting met de Heere met groten vreze.

Grootinquisiteur

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20080113269/Rare-kostgangers/Christendom/Dwaze-dominee-is-schaamte-voorbij.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 01:58
http://www.joomla-ua.org  Reacties (14)
11. Geschreven door Johan de Jong, op 26-03-2008 11:10
Ridder, 
 
Als 'God' had gewild dat wij in domheid blijven leven, dan had hij ons toch zeker niet gezegend met zo'n goed stel hersens? 
 
Gelovig zijn betekend nog niet dat we maar domme mensen zijn of zouden moeten blijven. 
Je hebt, je zegt het terrecht, hersenen gekregen om te gebruiken, onderzoekt alle dingen maar behoudt het goede. 
 
Daarmee wil ik maar zeggen dat er op een heleboel terreinen dingen te ontdekken zijn. 
 
Als je kijkt naar de dingen die we wetenschappelijk allemaal kunnen verklaren besef je ineens hoe groot God wel moet zijn!
12. Geschreven door Henk Bakker, op 26-03-2008 11:38
God is dus heel erg groot. De godgod die god heeft geschapen is dan nog groter. Die godgod is de mens, want de mens schiep god naar zijn evenbeeld: een oude blanke man met een lange witte baard.
13. Geschreven door Ridder, op 26-03-2008 13:43
Buitengewoon scherpe analyse Henk ;)
14. Geschreven door John, op 26-03-2008 20:18
Johan haalt het cliché aan: onderzoek alles en behoud het goede. Op basis van veel van zijn reacties is mijn conclusie: Johan onderzoekt weinig en zal van niets afstand doen.

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
RYL     CXS   
 A  W   3  EK3
69R  IHP  WSO   
 8  2   8  27K
X1W     WSD   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20080113269/Rare-kostgangers/Christendom/Dwaze-dominee-is-schaamte-voorbij.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 01:58
http://www.joomla-ua.org