Pastoor Mennen laat zich wel kennen

maandag 27 augustus 2007

Bijval voor pastoor Harm Schilder die - met het verstand op nul - weerstand blijft bieden tegen het Tilburgse gemeentebestuur. Bijval die in luidruchtigheid nauwelijks onderdoet voor het gebeier waarmee de recalcitrante zielenherder Schilder tot voor kort dagelijks, des morgens in de vroegte om klokke 7.15 uur, een tiental schaapjes van zijn kudde ter kerke noodde. De bijval komt van Cor Mennen, ambtgenoot uit Oss. Diens grote woorden moeten het gebrek aan argumenten maskeren. Een oud trucje.

Buitengewoon heidens boekje, uitgegeven tgv pausbezoek in 1985

Pastoor Mennen heeft een site waarop hij uiteenlopende kwesties van "vrijmoedig commentaar" voorziet. De heidenen rukken op staat er dan ook heel vrijmoedig boven het meest recente commentaar, waarin deze ijzervreter van een pastoor zich vastbijt in De Tilburgse Zaak en hij inderdaad geen blad voor de mond neemt.
'Heidenen'. Daarmee is de toon wel gezet. Het woord keert regelmatig terug in zijn betoog. Mennen verlangt waarschijnlijk intens terug naar de tijd van het rijke Roomse leven, waarin eerbied voor de RK-kerk vanzelfsprekender was dan vandaag de dag. Wie tegenwoordig anders in het leven staat dan Mennen is in diens ogen een heiden. Het respect dat hij van anderen verwacht, nee eist, kan hij zelf niet opbrengen. Zwak. 
Hoe parano√Įde deze vroegere pastoor van de Margarita Mariakerk is, blijkt al meteen uit de eerste alinea van zijn verhaal. Daarin refereert hij aan een vrouw die hem zo'n twintig jaar geleden aansprak op het lawaai van de kerkklok en die vroeg of het niet wat minder kon. Toen dus al! Een normale vraag, die bij Mennen echter gedachten oproept aan het woord van de Heer: 'Bemin uw vijanden'. Mennen denkt, als hem een normale vraag wordt gesteld, direct in zwart-witsjablonen van 'medestanders' en 'vijanden', zo lijkt het. Wie niet met hem is, die is tegen hem. Een vijand, een heiden. Zo maak je natuurlijk ook niet makkelijk vrienden.

Dat het gemeentebestuur van Tilburg, met instemming van de gemeenteraad, de geluidsnormen gehandhaafd wil zien om een conflict tussen burgers te slechten, dat wil er bij Mennen niet in. Hij schrijft, en ik heb zijn tikfouten maar uit dit citaat verwijderd: "Deze zaak maakt naar mijn vaste overtuiging eens te meer duidelijk dat het militante heidendom steeds verder oprukt. Het verdraagt geen christelijke uitingen en stelt er zich tegen te weer. Het past in een grotere reeks." Hierna volgen ter onderbouwing van deze bijna-complottheorie vijf voorbeelden waarvan het merendeel in onzinnigheid niet voor elkaar onder doet en waarbij Mennen andermaal geen respect toont. Nu zijn de feiten en de waarheid daarvan het slachtoffer.
Meest kras is wel het tweede voorbeeld uit de reeks: ‚Äúde georkestreerde actie van heel heidens Nederland tegen het pausbezoek in 1985‚ÄĚ. Weer dat 'heidens'. En wat ongelooflijk zielig om volstrekte buitenstaanders de schuld te geven van het mislukte feestje als je dat als katholieken zelf hebt verprutst. Het waren immers de Nederlandse rooms-katholieken zelf die elkaar bijna op leven en dood bevochten, met in de linkerhoek de grondleggers van wat zou uitgroeien tot de 'Acht Mei-beweging' en rechts in de ring de clerus met oerconservatieve aanhang. Elsevier/Nipo peilde in februari 1985 de stemming. Het resultaat: "Van de katholieken is 3% blij en gelukkig met het pausbezoek, 27% vindt het wel goed, 43% doet het niets, 24% is er tegen en 3% heeft geen mening. Van de katholieken trekt 8% zich iets aan van de pauselijke voorschriften over geboortebeperking, 86% trekt zich er niets van aan en 6% heeft geen mening. Van de katholieken is 64% het er mee eens dat de centrale leiding in Rome schuld heeft aan de verdeeldheid in de Nederlandse katholieke kerk, 24% is het hiermee oneens, 12% heeft geen mening." Zo stonden de zaken er in 1985¬†voor, meneer pastoor!
Dat de Italiaan Buttiglione geen eurocommissaris kon worden, was omdat hij eerder als europarlementari√ęr tegen burgerrechten voor minderheden had gestemd die hij als commissaris juist te vuur en te zwaard zou moeten verdedigen. Niet zijn geloof was het struikelblok, dat betreft immers een particuliere opvatting, maar zijn ongeloofwaardigheid en opportunisme.
Ook mooi is Mennens vijfde en laatste voorbeeld: "de christelijke moraal wordt aan een stuk door belachelijk gemaakt". Je hoeft maar door het archief van www.grootinquisiteur.nl te lopen en je weet dat dit waar is. Tot het belachelijk maken van de christelijke moraal zijn christenen uitstekend in staat, daar hebben ze de hulp van anderen, laat staan van heidenen, niet bij nodig. Mennen, die spreekt vanuit een kerkelijke traditie die zich uitstrekt van 'aflaat' tot 'zedenmisdrijf' met nóg minstens 24 soorten misdaad daartussen, had er verstandiger aan gedaan dit laatste voorbeeld niet ter sprake te brengen.
In de Europese grondwet, zo die er al komt, wordt geen verwijzing gemaakt naar de christelijke God. Gezien de scheiding tussen kerk en staat is dat niet meer dan vanzelfsprekend. En over de wenselijkheid van religieuze symbolen op het slijk der aarde tenslotte, daarover kun je uiteraard van mening verschillen. Maar een mening die afwijkt van die van Mennen, dat past deze pastoor niet. 'De heidenen rukken op en ze proberen ons letterlijk het zwijgen op te leggen', besluit de geestelijke zijn betoog met een laatste aantoonbare leugen.

Grootinquisiteur  Reacties (12)
1. Geschreven door Louise, op 05-03-2010 12:00
Ik\" praktizerende katholieke oma van 63 zonder homo\'s in mijn familie alleen priesters(ook iets waar je tegenwoordig zo trots op moet zijn), maar ik schaam me voor de woorden die u uitkraamt, het doet mij denken aan de jaren 1940-45 toen werden joden en homo\'s toch ook ver..(volgd).Nu zijn het de homo\'s,nog even en dan komen de vrouwen aan de beurt ,want daar hebben jullie toch ook zo\'n hekel aan .Hoe durven jullie je mond nog\"\"open\"te doen met alles wat nu boven komt aan kindermisbruik,en dan voorgaan in de kerkdienst. Ik zou maar niet zo hoog van de toren blazen. Och ja zo heb je ook weer een keer de media gehaald en daar gaat het per slot van rekening om . Toch?
2. Geschreven door John (webmaster), op 05-03-2010 12:14
Wij van Grootinquisiteur kunnen ook maar weinig waardering opbrengen voor zo'n Cor Mennen, Louise.
3. Geschreven door Henk Bakker, op 05-03-2010 16:10
En er komt geen eind aan. 
 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/04/vatican-gay-sex-scandal
4. Geschreven door Piet van Rosmalen, op 06-03-2010 18:29
Vandaag is bekend geworden dat een verzekeraar maximaal 1.000.000,00 EURO schadevergoeding zal betalen aan mensen, die voor het jaar 2000 seksueel misbruikt zijn door katholieke geestelijken.......Als de schadebedragen hoger uitvallen, dan moet de kerk die zelf betalen..... 
Zullen we het einde van de Rooms-Katholieke Kerk mee gaan maken???  
En deze "verziekte" Kerk (die door de eeuwen heen al heel veel bloed aan de handen heeft kleven) heeft het lef om mensen, die niet in hun straatje passen, zondaars te noemen??? 
Hoe hypocriet kun je zijn??? 
Gek he, dat die kerken leeg lopen!!! 
Bah!!!
5. Geschreven door Henk Bakker, op 06-03-2010 18:35
Een verzekering die pedofilie dekt, bizar.
6. Geschreven door Lord Belial, op 13-03-2010 08:33
Bericht in het NRC: de voorvallen in 's Heerenberg waren al in 1967 bekend, en Van Luyn wist ervan. Glashard heeft Van Luyn dus onlangs gelogen toen hij beweerde van niets te weten. 
De kerk, en het geloof die haar plaats onder de Europese volkeren heeft bevochten door schending van mensenrechten: mijn geluk kan niet op wanneer dit ranzige instituut tot de grond wordt afgebroken! 
http://www.nrc.nl/binnenland/article2503307.ece/Misbruik_Don_Rua_al_in_1967_bekend
7. Geschreven door Piet Kok, op 16-03-2010 18:44
Ik neem het toch even op voor mijnheer Mennen. Hij doet eigenlijk niets wat Rome verbiedt. Maar dat was helaas het enige positieve wat ik aan de man kan ontdekken. 
 
Zijn uitlatingen zouden aanleiding moeten zijn voor vervolging (want klip en klaar discriminatie van het ergste soort), en zou hij door zijn eigen parochiebestuur de laan uitgestuurd moeten worden.  
Omdat bepaalde zaken niet getolereerd worden door zijn religie, is hij niet vrij om anderen op grond daarvan te beledigen of te discrimineren. We leven niet in Iran. Mijnheer Mennen moet zich aan de Nederlandse wet houden. Ik heb net op zijn eigen pr-site (pr voor mijnheer pastoor!!!) gekeken, en moest echt over mijn nek van zijn uit het stenen tijdperk stammende denkbeelden, en arrogante zelfoverschatting.
8. Geschreven door V,Donders, op 17-03-2010 10:48
Zo Cor Mennen , een stel van de laatste kerkkoortjes zal van zingen gaan afzien. Enige van de meest gebruikte liedjes van Huub Oosterhuis zijn onwenselijk verklaard.  
Raar dat overal het fundamentalisme bestreden wordt maar hier in het bisdom weer wordt ingevoerd , beetje bij beetje. Komt die hele rimram van onzinnige regeltjes weer terug. 
Toedeledokie , onze generatie zal daar niet aan mee gaan doen.
9. Geschreven door j.Hoppenbrouwer, op 17-03-2010 13:21
De liederen van Huub Oosterhuis hadden wel degelijk diepgang.Die Mennen moet eens stoppen met iedereen 
te discrimineren en opstappen als priester.Als je dit no een preister kunt noemen.Het is te gek voor woorden
10. Geschreven door Lord Belial, op 17-03-2010 17:50
Waarom zou hij moeten opstappen als priester. Ik ben erg ingenomen met iedereen die op deze wijze de kerk in discrediet brengt, zoals het hoort. Cor Mennen, ga zo door, in de hoop dat jij op die wijze de aanleiding bent tot algehele verwoesting van dat armzalige geloof van jou en het bijbehorende instituut, genaamd "kerk".

Bijval voor pastoor Harm Schilder die - met het verstand op nul - weerstand blijft bieden tegen het Tilburgse gemeentebestuur. Bijval die in luidruchtigheid nauwelijks onderdoet voor het gebeier waarmee de recalcitrante zielenherder Schilder tot voor kort dagelijks, des morgens in de vroegte om klokke 7.15 uur, een tiental schaapjes van zijn kudde ter kerke noodde. De bijval komt van Cor Mennen, ambtgenoot uit Oss. Diens grote woorden moeten het gebrek aan argumenten maskeren. Een oud trucje.

Buitengewoon heidens boekje, uitgegeven tgv pausbezoek in 1985

Pastoor Mennen heeft een site waarop hij uiteenlopende kwesties van "vrijmoedig commentaar" voorziet. De heidenen rukken op staat er dan ook heel vrijmoedig boven het meest recente commentaar, waarin deze ijzervreter van een pastoor zich vastbijt in De Tilburgse Zaak en hij inderdaad geen blad voor de mond neemt.
'Heidenen'. Daarmee is de toon wel gezet. Het woord keert regelmatig terug in zijn betoog. Mennen verlangt waarschijnlijk intens terug naar de tijd van het rijke Roomse leven, waarin eerbied voor de RK-kerk vanzelfsprekender was dan vandaag de dag. Wie tegenwoordig anders in het leven staat dan Mennen is in diens ogen een heiden. Het respect dat hij van anderen verwacht, nee eist, kan hij zelf niet opbrengen. Zwak. 
Hoe parano√Įde deze vroegere pastoor van de Margarita Mariakerk is, blijkt al meteen uit de eerste alinea van zijn verhaal. Daarin refereert hij aan een vrouw die hem zo'n twintig jaar geleden aansprak op het lawaai van de kerkklok en die vroeg of het niet wat minder kon. Toen dus al! Een normale vraag, die bij Mennen echter gedachten oproept aan het woord van de Heer: 'Bemin uw vijanden'. Mennen denkt, als hem een normale vraag wordt gesteld, direct in zwart-witsjablonen van 'medestanders' en 'vijanden', zo lijkt het. Wie niet met hem is, die is tegen hem. Een vijand, een heiden. Zo maak je natuurlijk ook niet makkelijk vrienden.

Dat het gemeentebestuur van Tilburg, met instemming van de gemeenteraad, de geluidsnormen gehandhaafd wil zien om een conflict tussen burgers te slechten, dat wil er bij Mennen niet in. Hij schrijft, en ik heb zijn tikfouten maar uit dit citaat verwijderd: "Deze zaak maakt naar mijn vaste overtuiging eens te meer duidelijk dat het militante heidendom steeds verder oprukt. Het verdraagt geen christelijke uitingen en stelt er zich tegen te weer. Het past in een grotere reeks." Hierna volgen ter onderbouwing van deze bijna-complottheorie vijf voorbeelden waarvan het merendeel in onzinnigheid niet voor elkaar onder doet en waarbij Mennen andermaal geen respect toont. Nu zijn de feiten en de waarheid daarvan het slachtoffer.
Meest kras is wel het tweede voorbeeld uit de reeks: ‚Äúde georkestreerde actie van heel heidens Nederland tegen het pausbezoek in 1985‚ÄĚ. Weer dat 'heidens'. En wat ongelooflijk zielig om volstrekte buitenstaanders de schuld te geven van het mislukte feestje als je dat als katholieken zelf hebt verprutst. Het waren immers de Nederlandse rooms-katholieken zelf die elkaar bijna op leven en dood bevochten, met in de linkerhoek de grondleggers van wat zou uitgroeien tot de 'Acht Mei-beweging' en rechts in de ring de clerus met oerconservatieve aanhang. Elsevier/Nipo peilde in februari 1985 de stemming. Het resultaat: "Van de katholieken is 3% blij en gelukkig met het pausbezoek, 27% vindt het wel goed, 43% doet het niets, 24% is er tegen en 3% heeft geen mening. Van de katholieken trekt 8% zich iets aan van de pauselijke voorschriften over geboortebeperking, 86% trekt zich er niets van aan en 6% heeft geen mening. Van de katholieken is 64% het er mee eens dat de centrale leiding in Rome schuld heeft aan de verdeeldheid in de Nederlandse katholieke kerk, 24% is het hiermee oneens, 12% heeft geen mening." Zo stonden de zaken er in 1985¬†voor, meneer pastoor!
Dat de Italiaan Buttiglione geen eurocommissaris kon worden, was omdat hij eerder als europarlementari√ęr tegen burgerrechten voor minderheden had gestemd die hij als commissaris juist te vuur en te zwaard zou moeten verdedigen. Niet zijn geloof was het struikelblok, dat betreft immers een particuliere opvatting, maar zijn ongeloofwaardigheid en opportunisme.
Ook mooi is Mennens vijfde en laatste voorbeeld: "de christelijke moraal wordt aan een stuk door belachelijk gemaakt". Je hoeft maar door het archief van www.grootinquisiteur.nl te lopen en je weet dat dit waar is. Tot het belachelijk maken van de christelijke moraal zijn christenen uitstekend in staat, daar hebben ze de hulp van anderen, laat staan van heidenen, niet bij nodig. Mennen, die spreekt vanuit een kerkelijke traditie die zich uitstrekt van 'aflaat' tot 'zedenmisdrijf' met nóg minstens 24 soorten misdaad daartussen, had er verstandiger aan gedaan dit laatste voorbeeld niet ter sprake te brengen.
In de Europese grondwet, zo die er al komt, wordt geen verwijzing gemaakt naar de christelijke God. Gezien de scheiding tussen kerk en staat is dat niet meer dan vanzelfsprekend. En over de wenselijkheid van religieuze symbolen op het slijk der aarde tenslotte, daarover kun je uiteraard van mening verschillen. Maar een mening die afwijkt van die van Mennen, dat past deze pastoor niet. 'De heidenen rukken op en ze proberen ons letterlijk het zwijgen op te leggen', besluit de geestelijke zijn betoog met een laatste aantoonbare leugen.

Grootinquisiteur

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20070827148/Rare-kostgangers/Christendom/Pastoor-Mennen-laat-zich-wel-kennen.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 00:29
http://www.joomla-ua.org  Reacties (12)
11. Geschreven door Stephen, op 18-03-2010 13:37
Wat mij verontrust is de macht die deze figuur heeft. Je geloof is belangrijk - onverklaarbaar, maar waar. Bovendien is het weerloos. 
Huub Oosterhuis weet die kwetsbaarheid van mensen in hun geloof goed te verwoorden.  
Dat hij, een van onze grootste eigentijdse dichters, in de tang is geraakt van deze walgelijke inquisiteur, is te erg voor woorden.
12. Geschreven door Joop, op 16-08-2012 09:23
"een kerkelijke traditie die zich uitstrekt van 'aflaat' tot 'zedenmisdrijf'." Wat een geweldige vondst!

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
MX4     39C   
E   U  S P  SN1
27K  W9M  T3K   
T P  N   I  QMU
3J5     M7B   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20070827148/Rare-kostgangers/Christendom/Pastoor-Mennen-laat-zich-wel-kennen.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 00:29
http://www.joomla-ua.org