Het dode paard Wim Eijk

zaterdag 18 februari 2012
In de doorlopende poppenkastvoorstelling die het Vaticaan feitelijk is, werd de Nederlandse aartsbisschop Wim Eijk vandaag in Rome tot kardinaal 'gecreëerd'. Wim Eijk, de zielenherder die heus wel weet hoe je het woord empathie schrijft en uitspreekt, maar helaas niet hoe die emotie voelt en hoe je dat toont. De gevoelsarme, behoudzuchtige Eijk bevestigt in een interview ter gelegenheid van zijn promotie tot kardinaal ook weer eens hoe wereldvreemd hij is.

Wim Eijk

In een interview, deze week met het ANP, gaat het onder meer over de ontkerkelijking waardoor de Nederlandse kerkprovincie jaar op jaar fors krimpt. Dat steeds minder mensen zich bij zijn kerk betrokken voelen, beschouwt de aartsbisschop van Utrecht als "een dieptepunt, een tijd die we geduldig moeten doormaken". Die reactie is nog te begrijpen. Maar als er een werknemer van de Rooms-Katholieke Kerk aan het woord komt, laat de onzin doorgaans niet lang op zich wachten.

"In de westerse samenleving zijn steeds meer mensen veel met zichzelf bezig en weinig met anderen", vat Wim Eijk als reden voor de massale kerkverlating samen. Op den duur weten de mensen de kerk heus wel weer te vinden, hoopt de kardinaal-in-the-making, zodra de eenzaamheid aan ze begint te vreten. Het verjagen van gelovigen met lastige vragen heeft uiteraard ook voordelen: "We zijn jarenlang een kibbelclub geweest. Met minder mensen ontstaat meer eensgezindheid, waarmee we ook naar buiten treden."

Het is dus vooral aan de a-sociale houding van de Nederlander te wijten dat de kerken leegstaan. Met de onrealistische geloofsleer, het massale misbruik, de hypocrisie en de onbekwame leiding van Eijk en zijn collega-bisschoppen heeft het allemaal weinig van doen.

Wim Eijk na vandaag kardinaal? Hij doet meer denken aan een dood paard, vastgebonden aan een boom: niet in beweging te krijgen.

Grootinquisiteur  Reacties (3)
1. Geschreven door Nathalie, op 23-05-2012 15:32
m.b.t. (seksueel) misbruik in de Kerk en de geloofsleer: 1. de geloofsleer is tegen seksuele handelingen buiten het huwelijk + vóór het celibaat van de priester => de Kerk is tegen deze pedofiele handelingen. Het is dus niet omdat deze individuen verkeerd bezig zijn, dat het instituut verkeerd is. 2. (seksueel) misbruik van kinderverzorgers in kinderdagverblijven/creches of scholen komt ook geregeld in het nieuws. Als je denkt dat de kerken zouden moeten leeglopen doordat sommige priesters pedofiel zijn, dan zouden ook de scholen en kinderdagverblijven moeten leeglopen...niet dus. Over de andere redenen spreek ik me hier niet uit
2. Geschreven door John (webmaster), op 25-05-2012 20:35
@Nathalie 
Hartelijk dank voor je reactie, waar ik graag op in wil gaan.  
1. Nergens in het artikel suggereer ik ook maar een beetje dat ik met de geloofsleer zou doelen op het gedogen van misbruik. De zin waar jij naar verwijst is een opsomming van enkele van de verschillende redenen waarom men zich van die kerk afkeert, vandaar dat die redenen zijn gescheiden door komma’s. Bij de eerstgenoemde reden, de onrealistische geloofsleer, gaat het om de regeltjes, waar de meeste katholieken zich niet aan houden. Hier een willekeurig voorbeeld van dat gebrek aan realisme. Elsevier/Nipo ondervroeg de RK-gelovigen in februari 1985, ten tijde van het pausbezoek, en wat bleek: “Van de katholieken trekt 8% zich iets aan van de pauselijke voorschriften over geboortebeperking, 86% trekt zich er niets van aan en 6% heeft geen mening.” Die ongehoorzaamheid is, bijna dertig jaar later, alleen maar verder toegenomen en strekt zich ook nog eens uit tot vele andere terreinen van de geloofsleer. 
2. De gemaakte vergelijking gaat toch wel enigszins mank. Veel van de recente kerkverlaters geven zelf aan dat de misbruikschandalen de reden zijn om met de kerk te breken, of dat het voor hen de druppel was die de emmer deed overlopen. De vergelijking met kinderdagverblijven en creches gaat mank om de volgende reden. Een belangrijke reden waarom het misbruik de kerk zo wordt aangerekend, is de ongeloofwaardigheid van een hypocriete kerk. Dat instituut leert immers dat het wil opkomen voor de zwakkeren en dat er er voor seksualiteit uitsluitend plaats zou zijn binnen het huwelijk, tussen een man en een vrouw, en gericht op voortplanting. Nu blijkt dat veel van de eigen medewerkers daar in de praktijk absoluut niet naar handel(d)en en er zelfs niet voor terugschrikken zich te vergrijpen aan de kwetsbaarsten en allerjongsten. Tegelijkertijd spreekt de kerk in veroordelende zin over twee volwassenen van hetzelfde geslacht die in alle vrijheid voor elkaar kiezen. Zo'n huichelachtige, dubbele moraal wordt door mensen natuurlijk feilloos doorzien en de kerk kan het uitsluitend zichzelf aanrekenen dat zij door deze dubbelhartigheid de leegloop versnelt.
3. Geschreven door anto desouza, op 13-07-2018 07:28
Hallo , 
 
Ik zie website www.grootinquisiteur.nl en zijn indrukwekkende. Ik vraag me af of de inhoud of banners advertentie-opties beschikbaar zijn op uw site? 
 
Wat is de prijs als we een artikel op uw site willen plaatsen? 
 
Opmerking: het artikel mag geen tekst zijn zoals gesponsord of geadverteerd of zoiets 
 
 
Proost 
anto desouza

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
XLM     Y    
I   R  5G  LUA
7XM  SC3  6    
 P  W   9  AOT
9UF     8QP   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

Address article on the site www.grootinquisiteur.nl:
http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/201202181115/Rare-kostgangers/Christendom/Het-dode-paard-Wim-Eijk.html

© Grootinquisiteur, 2022
© All rights reserved!
© Printed by Joomla! Ukraine Print Engine, 27.06.2022 01:29
http://www.joomla-ua.org