Home arrow Literatuur
Literatuur
Rare kostgangers Afdrukken
zondag 10 februari 2013
Rare kostgagersOnze Lieve Heer heeft rare kostgangers, zegt de volksmond. Grootinquisiteur weet dat het andersom is. Het zijn de rare kostgangers die de Lieve Heer hebben: een vrijbrief om anderen hun wil op te leggen, hun gelijk te halen, en onbekommerd onzin uit te kramen. Allemaal uit naam van het Opperwezen, bij welke naam dat dan ook genoemd wordt. Voorjaar 2007 begon Grootinquisiteur zijn kruistocht tegen de uitwassen van religie op de gelijknamige website. En net als zijn historische naamgenoot kent hij geen genade. Pastoors, predikanten en profeten: hij legt ze op de pijnbank en foltert ze met bijtend sarcasme, geselende ironie en onontkoombare logica.
Lees meer...
 
Hoe God verdween uit de Tweede Kamer Afdrukken
zondag 15 april 2012
Hoe God verdween uit de Tweede KamerIn een fascinerende studie beschrijft Eginhard Meijering het proces van ontkerstening van het Nederlandse parlement. Dat proces is natuurlijk ook een afspiegeling van de deconfessionalisering van de maatschappij als geheel.
Lees meer...
 
Vrome zondaars Afdrukken
woensdag 27 oktober 2010
Vrome zondaarsNa publicaties door NRC Handelsblad en de Wereldomroep over misbruik in rooms-katholieke instellingen, in het voorjaar van 2010, was Nederland verrast. Er volgde een stortvloed aan nieuwe getuigenissen door honderden slachtoffers, die na jarenlang zwijgen hun verhaal durfden te doen. Veel daders zijn overleden, wat overblijft zijn de misbruikte kinderen, getekend voor het leven. Vrome zondaars vertelt het verhaal van slachtoffers en daders.
Lees meer...
 
Van den Brink vertilt zich aan atheïsme Afdrukken
dinsdag 15 juni 2010
Er is geen GodHet leek een veelbelovend affiche: de vrijwel onbekende godsdienstfilosoof Gert van den Brink zou medio april in de Utrechtse Jacobikerk het debat aangaan met Herman Philipse, auteur van onder meer het Atheïstisch Manifest. De heren zouden het gaan hebben over moraal. De belofte van het affiche werd niet waargemaakt: Van den Brink bleek die avond geen enkel moment een serieus te nemen opponent. Inmiddels zijn de argumenten van deze godsdienstfilosoof, die in de Jacobikerk de bijl aan de wortel van het atheïsme zou zetten, te boek gesteld.
Lees meer...
 
Nietzsche & Kant lezen de krant Afdrukken
woensdag 03 februari 2010
Nietzsche & Kant lezen de krantOnze heilige waarheden hebben we de laatste eeuwen zien verdampen. Zelfs onze identiteit zijn we in de loop der tijd kwijtgeraakt. Hulpeloos dobberen we rond op een zee van informatie, nieuws en meningen, op zoek naar iets wat ons weer ankers geeft.
Lees meer...
 
God is gek Afdrukken
woensdag 28 oktober 2009
God is gek"Slechts 14% van alle Nederlanders gelooft absoluut niet in een God of hogere macht en zegt overtuigd atheïst te zijn. Ik kreeg de afgelopen jaren de indruk dat die 14% allemaal bij de opiniërende media terechtgekomen is", schrijft Kluun in God is gek.
Lees meer...
 
Wat een onzin! Afdrukken
dinsdag 21 april 2009
Wat een onzin!Het zesde zintuig, leven na de dood, homeopathie, Intelligent Design en hekserij zijn in. Veel mensen vinden het blijkbaar moeilijk te leven in een wereld zonder het bovennatuurlijke. Herman de Regt en Hans Dooremalen onderwierpen diverse van deze fenomenen aan een grondig onderzoek en schreven er een aanstekelijk boek over. Hun conclusie is uiteindelijk ondubbelzinnig: wat een onzin! (Omslagtekst)
Lees meer...
 
Een prachtige puinhoop Afdrukken
dinsdag 17 februari 2009
Een prachtige puinhoopDe mens heeft een kennelijke voorkeur voor de klerezooi als leefomgeving. Jelle Reumer leidt die voorkeur terug tot onze oorsprong: we zijn ontstaan op een Pleistocene vuilnisbelt. Door zijn sarcastische bril bekijkt Reumer onze vergeefse pogingen de boel op te ruimen. De een harkt de evolutie bijeen tot 'Intelligent Design', de ander lost de puinhoop op aarde op door Mars te willen koloniseren en de gemeente Rotterdam deelt spaarlampen uit.
Lees meer...
 
Opium van het volk Afdrukken
zondag 08 februari 2009
Opium van het volkHoe moeten we omgaan met de terugkeer van religie in een cultuur die van God los leek te zijn gekomen? De intocht van de islam in het Westen heeft spanningen veroorzaakt in de seculiere cultuur. In Nederland zoeken zowel allochtonen als autochtonen naar zingeving en houvast in een wereld die onvoorspelbaarder wordt.
Lees meer...
 
In de hel van Opus Dei Afdrukken
zondag 07 september 2008
In de hel van Opus DeiDit boek is een van de eerste getuigenissen ooit dat het leven van de leden van het Opus Dei van binnenuit beschrijft. Opus Dei of 'Het Werk' werd in 1928 gesticht door Mgr. Escrivá de Balaguer en vertoont veel gelijkenissen met een sekte. Een systeem van 'broederlijke terechtwijzingen' beheerst tot in detail hoe de leden zich dienen te presenteren en met wie ze mogen omgaan, terwijl de Index, waarvan de katholieke kerk zelf al jaren geleden is afgestapt, steeds weer wordt aangevuld om de leden te beschermen tegen onder andere opruiende films. Het leven in deze afgesloten wereld wordt bepaald door de eerbiediging van na te leven 'normen' (zo’n twintig dagelijks te verrichten taken), de rekrutering van nieuwe leden (het enige motief om vrienden buiten 'Het Werk' te hebben) en vorming (die meer weg heeft van indoctrinatie).
Lees meer...
 
De blinde horlogemaker Afdrukken
dinsdag 26 augustus 2008
De blinde horlogemakerIn 1802 meende de Engelse theoloog William Paley eindelijk het bewijs voor het bestaan van God te hebben gevonden. Gefascineerd door de constructie van het horloge, dat te complex is om bij toeval te zijn ontstaan, concludeerde hij dat alle levende wezens doelbewust moeten zijn ontworpen, en wel door God. In 1859 zou Darwin het beeld van God als schepper van de natuur ernstig aantasten. Darwin toonde aan dat het leven zich in de loop van miljoenen jaren heeft ontwikkeld en niet in één keer kan zijn ontstaan: in de natuur is geen horlogemaker aan het werk geweest.
Lees meer...
 
Atheistisch manifest Afdrukken
maandag 18 augustus 2008

Atheïstisch manifest Van oudsher hebben filosofen kritische vragen gesteld over godsdienst en ethiek. Is er in redelijkheid iets te zeggen over het bestaan van een god of behoort godsdienst eerder tot het domein van het irrationele? Kunnen morele normen gerechtvaardigd worden door een beroep op Gods wil? Wat is de bewijskracht van wonderen of van een openbaring? Is een religieuze overtuiging te verenigen met elementair intellectueel fatsoen? Op deze en dergelijke vragen geeft dit boek een beargumenteerd antwoord.

Lees meer...
 
Een jaar onder orthodoxe moslims Afdrukken
zondag 27 april 2008

Salaam! Een jaar onder orthodoxe moslimsSuhayb Salaam, zoon van de imam die weigerde Rita Verdonk de hand te schudden, is directeur van het islamitische Instituut voor Opvoeding en Educatie. Op dit nieuwe instituut worden jongeren opgeleid tot verkondigers van het enige ware geloof, de islam. Vader en zoon Salaam behoren tot de meest prominente verspreiders van het salafisme in Nederland, volgens de AIVD een intolerante, gevaarlijke en ondemocratische beweging. Maar wat verkondigen zij? En wat maakt hun boodschap zo aantrekkelijk voor jonge moslims?

Lees meer...
 
Kaas en de evolutietheorie Afdrukken
dinsdag 22 april 2008

Kaas en de evolutietheorie'Kaas en de evolutietheorie' (2001) vertelt hoe de evolutietheorie van Charles Darwin een licht werpt op alledaagse vragen als: Waarom sterven wij? Wat is goed en kwaad? Hoe is kaas uitgevonden?
Deel één gaat over de evolutietheorie zelf: niet over fossielen, dinosaurussen en Neanderthalers, maar over de mechanismen van de evolutie. Hoe werkt de evolutie? En hoe kunnen we de evolutie waarnemen door goed om ons heen te kijken? De evolutietheorie blijkt eigenlijk heel simpel en logisch in elkaar te zitten.

Lees meer...
 
Islam voor varkens, apen, ezels e.a. beesten Afdrukken
zondag 30 maart 2008

Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten'Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten' is een vrijmoedige inleiding op de islam in de vorm van 250 antwoorden op deels prangende vragen. De Koran, geloven moslims, is het letterlijke woord van God. Zo'n geloofspunt is moeilijk te controleren. Erger nog, het is zelfs helemaal niet te controleren. In ieder geval neemt de Koran, woord van God of niet, geen blad voor de mond wanneer het gaat over de ongelovigen.

Lees meer...
 
Het beste van 1250 jaar islamitische humor Afdrukken
zondag 02 maart 2008

1250 jaar islamitische humorHet beste van 1250 jaar islamitische humor. Verzameld en ingeleid door Donderglas. 

Lees meer...
 
God is niet groot Afdrukken
maandag 04 februari 2008

God is niet grootIn de traditie van Bertrand Russell en zijn klassieker 'Waarom ik geen christen ben' en andere denkers die met religie willen afrekenen, trekt Christopher Hitchens in 'God is niet groot - Hoe religie alles vergiftigt' fel van leer tegen de godsdienst.

Lees meer...
 
Godsdienst verklaard Afdrukken
dinsdag 27 november 2007

Godsdienst verklaard Waarom hebben mensen, overal en altijd, een godsdienst? Waarom zijn er verschillende godsdiensten? Waarom is de opmars van de wetenschap niet schadelijk voor godsdiensten? En vooral: waarom bestaat er zoiets als godsdienst?

Lees meer...
 
Geloven in een God die niet bestaat Afdrukken
zondag 25 november 2007
Geloven in een God die niet bestaat Veel mensen zijn grootgebracht met het idee dat geloven in God min of meer automatisch betekent dat je ook gelooft dat God bestaat. Toch hebben de meeste mensen het geloof in dat 'bestaan' allang losgelaten, of twijfelen ze eraan. Klaas Hendrikse neemt het voor hen op. Zijn boodschap is dat je niet hoeft te geloven dat God bestaat om in God te kunnen geloven. Met de bijbel in de hand laat hij zien hoe het ooit is begonnen en hoe het nog steeds gaat: God bestáát niet, maar 'trekt mee met mensen die onderweg zijn'. Zonder mensen is God nergens.
Lees meer...
 
Het geloof op de proef gesteld Afdrukken
dinsdag 02 oktober 2007
Brief aan een christelijke natie Niet lang na 'Van God los' is nu ook 'Brief aan een christelijke natie' van Sam Harris in vertaling verschenen. Een stevig geformuleerde en degelijk onderbouwde klacht aan het adres van miljoenen Amerikaanse christenen. "Sam Harris verkoopt geen flauwekul. Hij spreekt zijn christelijke lezers aan met 'u', en hij doet 'u' de eer aan uw overtuigingen serieus te nemen", schrijft Richard Dawkins (auteur van de wereldwijde bestseller 'God als misvatting') in het voorwoord. "Ik daag u uit dit boek te lezen."
Het feit dat gelovigen overal ter wereld naar de apocalyps uitzien als een glorieus moment omdat Christus dan op aarde terugkeert, beschouwt Harris als alarmerend. In zo'n tachtig pagina's laat Harris zien dat religieuze dogma's voedsel geven aan irrationele angsten, en kennis en wetenschap in de weg staan. Geloof vertroebelt en vergiftigt de geest en zet aan tot geweld. We zijn beter af zonder God en geloof.
Lees meer...
 
Het recht om ex-moslim te zijn Afdrukken
zondag 30 september 2007
Het recht om ex-moslim te zijn In het voorjaar kondigde Ehsan Jami (1985) de oprichting van het Comité voor ex-moslims aan. Sindsdien stroomt zijn mailbox vol met getuigenissen van mensen die de islam vaarwel hebben gezegd. Dat gaat altijd met veel moeite, vaak met enorme conflicten, en soms met gevaar voor eigen leven gepaard.
Lees meer...
 
Hoe een klein rotgodje God vermoordde Afdrukken
zondag 26 augustus 2007

Hoe een klein rotgodje God vermoordde Hoe vallen de daden van God en andere bijbelfiguren nog te rijmen met de moraal van de (eenen)twintigste eeuw? Hoe kunnen wij vandaag de dag nog goedkeuren dat een vader zijn zoon offert? Had Abraham God geweigerd zijn zoon naar de berg te brengen als hij even met zijn vrouw had overlegd? Op dit soort vragen geeft Guus Kuijer antwoord in zijn boek 'Hoe een klein rotgodje God vermoordde'. In 'Het boek van alle dingen' boog Guus Kuijer zich al over geloof, God en opvoeding. In 'Hoe een klein rotgodje God vermoordde' gaat hij verder en dieper. Door vragen te stellen vanuit het perspectief van de moderne lezer komt hij tot opzienbarende conclusies over Koran en Bijbel.

Lees meer...
 
Het doden van een mens Afdrukken
zondag 26 augustus 2007

Het doden van een mens "Het doden van een mens is niet het verdedigen van een doctrine, het is het doden van een mens." Sebastian Castellio schreef dit in 1553; de aanleiding voor zijn verzuchting was de dood van Miguel Serveto (of Michel Servet), die in hetzelfde jaar onder auspiciën van Calvijn in Genève levend was verbrand. Guus Kuijer laat zien dat Castellio geen uitzondering was: in alle tijden zijn er mensen geweest die er humane opvattingen op nahielden, niet iedereen is zo fanatiek dat hij de leer boven het leven stelt.

Lees meer...
 
De lachende Jezus Afdrukken
zondag 26 augustus 2007

De lachende Jezus Wat betekent het als het Oude Testament fictie blijkt te zijn of als Jezus en Mohammed nooit hebben bestaan? Wat als de Bijbel en de Qor'aan propagandageschriften blijken te zijn, ter rechtvaardiging van religieuze gewelddadigheden?

Lees meer...
 
Moreel Esperanto Afdrukken
vrijdag 20 juli 2007

Moreel Esperanto "Het staat iedereen vrij te geloven in heksen, kabouters, elfen, feeën, zeemeerminnen, in de liefde, in de laatste zijnsgrond, het 'Ganz Andere' en in aliens. Maar wanneer wereldleiders oorlogen beginnen op basis van berichten die zij menen te hebben ontvangen uit een andere wereld, dan heb je wel een serieus probleem." - Paul Cliteur

Lees meer...
 
Er was eens een God Afdrukken
dinsdag 17 juli 2007

Er was eens een God De Bijbel is het bestverkochte boek aller tijden, maar keert ook altijd terug op lijstjes van minst gelezen boeken. Zelfs de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap kan niet verhelpen dat het boek met alle wetten en voorschriftjes, genealogieën en volkstellingen bepaald niet gemakkelijk toegankelijk is. 'Dat is zonde', vinden Jan Blokker en zijn zonen Jan en Bas.

Lees meer...
 
De mislukte man Afdrukken
maandag 16 juli 2007

De mislukte man Een diepgewortelde vrouwenhaat en angst voor lustgevoelens gaan in het christendom hand in hand. Lang vóór de heksenvervolgingen worden vrouwen gezien als inferieure wezens, als vertegenwoordigers van het kwaad. Ziet Jezus man en vrouw nog als gelijkwaardig, niet lang na hem verandert dat. De christelijke theologie wordt sterk beìnvloed door de vrouwvijandige kerkvaders Hieronymus, Ambrosius en Augustinus.

Lees meer...
 
Van God los Afdrukken
vrijdag 20 april 2007

Van God los Pas op voor Harris. Religiekritiek was een prettig tijdverdrijf, tot Harris op het podium verscheen. Deze glasheldere filosoof en nuchtere neuroloog zet een punt achter de tolerantie tegenover een primitief fenomeen dat een bron van kwaad en conflicten is voor de mens: het geloof.

Lees meer...
 
God als misvatting Afdrukken
zaterdag 13 januari 2007
God als misvatting In zijn onnavolgbare, pakkende, soms geestige stijl richt Richard Dawkins zijn scherpzinnige pijlen op het geloof in een bovennatuurlijke god. Dawkins bekritiseert het godsidee in al zijn vormen, van de door seks geobsedeerde tiran van het Oude Testament tot de heel wat minzamere (maar nog altijd onlogische) 'Grote Klokkenmaker' van sommige verlichtingsdenkers.
Lees meer...
 
De Schrift betwist Afdrukken
zaterdag 13 januari 2007
De Schrift betwist God, geloof en de bijbel. Wie kan gefundeerder over deze zaken spreken dan een afvallige? De Schrift betwist is een verzameling controversiële bijbeloverdenkingen die Maarten ’t Hart eerder publiceerde onder de titels 'Wie God verlaat heeft niets te vrezen' en 'De bril van God'.
Lees meer...
 
En de zee spleet in tweeën Afdrukken
zaterdag 13 januari 2007

En de zee spleet in tweeën Het onderzoek naar het Oude Testament werd lange tijd gedomineerd door gelovige archeologen die met de schop in de hand het Oude Testament poogden te 'bewijzen'. Moderne onderzoekers wijzen juist op het literaire en propagandistische karakter van oudtestamentische tradities.

Lees meer...
 
Over het islamisme Afdrukken
zondag 27 februari 2005

Over het islamisme Wat weten we van de islam? Wat weten we van de Koran? Wie boeken als Islam voor Dummies leest, krijgt veel nuttige informatie. Maar kunnen we al die wetenswaardigheden ook plaatsen in de huidige opvattingen die zich bewegen tussen liberaal en uiterst extreem?

Lees meer...
 
Allah & Eva Afdrukken
zondag 27 februari 2005

Allah & Eva Betsy Udink verbleef tussen 2002 en 2005 in Pakistan. Volgens de mullahs daar is de islam de enige godsdienst ter wereld die vrouwen rechten heeft gegeven. Betsy Udink ging op onderzoek uit, en stuitte op honderden eremoorden. Ze bezocht in Peshawar een bijeenkomst van gesluierde fundamentalistische vrouwen, waar de ideale moslimvrouw werd bezongen. Ze vierde de verjaardag van de profeet Mohammed in gezelschap van bebaarde imams en de vitale rooms-katholieke bisschop van Multan. Ze bracht een dag door in een Pakistaanse gevangenis tussen meisjes die door hun familie waren aangeklaagd wegens overspel.

Lees meer...
 
Religulous toont bonte stoet relikneuzen Afdrukken
zaterdag 02 mei 2009
Religulous op dvdDe bekende Amerikaanse comedian en talkshowhost Bill Maher reist in de documentaire Religulous de wereld rond om mensen te interviewen over God en hun geloof. De film is nu ook in Nederland op dvd uitgebracht.
Lees meer...
 
Life of Brian Afdrukken
zaterdag 13 januari 2007
Monty Python's Life of Brian (Terry Jones, 1979), de derde film van de voltallige Monty Python cast, is een cynische parodie op het leven van Jezus Christus. Brian wordt in dezelfde nacht geboren als JC een staldeur verder. Per abuis aangezien voor messias verloopt zijn leven vrijwel gelijk aan dat van JC.
Cultuurminister Til Gardeniers antwoordde de bezorgde SGP-fractievoorzitter Abma, die de film in 1980 verboden wilde zien "vanwege het uitzonderlijk godslasterlijke karakter", dat Justitie onvoldoende aanleiding zag voor strafrechtelijk optreden.
In 2006 door onder meer de kijkers van de Britse cultuurzender Channel 4 (BBC) uitgeroepen tot de beste comedy aller tijden.
Aanrader!

Life of Brian

Speelduur 89 minuten, inclusief diverse extra's.
Zie de Internet Movie Database en Wikipedia voor meer informatie.

Reacties (1) | Lees meer...


 
God bestaat niet Afdrukken
zaterdag 13 januari 2007
Alle afleveringen van de televisiereeks van Robbie Muntz en Paul Jan van de Wint op dvd. Toegankelijke gesprekken met vooraanstaande wetenschappers zoals hersenonderzoeker Dick Swaab, psychiater Andries van Dantzig, rechtspsycholoog Hans Crombag, psychiater en traumatoloog Carla Rus, astrofysicus Vincent Icke, filosoof en psycholoog Jaap van Heerden, filosoof Herman Philipse, bioloog Ronald Plasterk en arabist Hans Jansen.

God bestaat niet

Speelduur 165 minuten, plus 180 minuten extra audio.
Zie voor meer informatie deze trailer (zet het geluid van je pc eerst flink zachter!) of de website van de programmamakers.

Reacties (0) | Lees meer...

 
 
Advertisement
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval