Home arrow Rare kostgangers arrow Geen Halloween op Urk dit jaar
Geen Halloween op Urk dit jaar Afdrukken
dinsdag 21 oktober 2008
Urk. Voormalig eiland in de Zuiderzee. Vanouds bekend om visserij en zangkoren, maar recentelijk vooral van fraude op de visafslag en cokesnuivende jeugd; van de bevolking is vijftig procent jonger dan 25 jaar. Urk, waar de zeventien raadszetels uitsluitend worden bezet door volksvertegenwoordigers van christelijke signatuur: zes namens de ChristenUnie, vijf voor de SGP, vier voor het CDA en twee namens de eveneens confessionele Unie Gemeentebelangen; vier vrouwen op dertien mannen. Urk, waar dus de achterlijkheid regeert en dat worstelt met een imagoprobleem. In dát Urk hebben vijftien plaatselijke dominees de bevolking per open brief in het lokale sufferdje opgeroepen om zich teweer te stellen tegen de viering van Halloween.

Halloween

Want dat zo griezelig mogelijk verkleed langs de deuren gaan op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen, om snoep op te halen, "is geen onschuldig kinderfeest. Niet zomaar een beetje griezelen. Het is een feest dat is gebouwd op rituelen uit heidense godsdiensten. Dat kan niets goeds teweegbrengen". In de brief noemen de dominees het vieren van Halloween 'spelen met de aartsvijand van God' (Lucifer, oftewel Satan). Wie hieraan toegeeft en de kinderen aan de deur wat snoep toestopt of een Halloweenfeest bezoekt, zal zijn plek in de hemel verspelen. Luister maar naar dominee Uitslag op Omroep Flevoland.

Natuurlijk kun je rationele bezwaren inbrengen tegen de viering van dit van oorsprong Angelsaksische feest in Nederland. Onze cultuur biedt met Sint Maarten een goed Hollands alternatief, dat de import van dit vreemde gebruik volstrekt overbodig maakt.

Ontkenning van de eigen geschiedenis
Maar van de argumentatie die de Urker dominees hanteren deugt natuurlijk helemaal niets. De stelling die de dominees betrekken blijkt zelfs een ontkenning van de eigen geschiedenis van Urk! Want wat lezen we op de website van de gemeente: "Opvallend levendig was het geloof in heksen. In 1875 worden 82 vrouwen als heks aangewezen. Een oude vrouw met 'enen enigszins spitse neus of kin' werd al snel als heks aangezien. De kollen, zoals ze op het eiland werden genoemd, kwamen om middernacht samen en gedroegen zich dan net zoals in de rest van Nederland werd gedacht. Met de komst van straatverlichting nam het geloof in heksen en kollen af. Dankzij de elektrische straatverlichting werden alle donkere hoekjes, waar de bewoners heksen of duivels meenden te zien, goed verlicht." Waarop de website dan nog dit merkwaardige zinnetje laat volgen: "Overigens waren deze gebruiken nauwelijks bijgeloof te noemen, het was meer een vorm van traditie." Wat versta je na zo'n verhaal dan nog wél onder bijgeloof, kun je je afvragen.

Heidense oorsprong
Maar de grootste blunder van de vijftien dominees is toch wel hun bezwaar tegen dit feest vanwege de 'heidense' oorsprong. Alsof het christelijke kerstfeest niet zwaar zou leunen op mooie paganistische gebruiken, die aanmerkelijk veel verder teruggaan dan het jaar nul dat wordt gesuggereerd als geboortejaar van het 'kerstkind'. Deze dominees, die het gezonde verstand lang geleden moeten hebben ingeruild voor hun irreële kerkelijke dogma's, zijn stuk voor stuk werkelijk nog te stom om voor de duvel te dansen.

Grootinquisiteur

 

O ja, deze kernachtige reactie van C. Hoogeveen uit Alphen aan den Rijn, op de website van de Telegraaf, is te mooi om hier niet aan te halen: "Zo te horen hebben de Urkers geen Halloween nodig; hun predikanten zijn al eng genoeg!"  Reacties (21)
1. Geschreven door Ger, op 22-10-2008 09:49
Hoezo "voormalig" eiland? Het wonen op Urk moet voor normale mensen één groot Halloween drama zijn.
2. Geschreven door bert, op 26-10-2008 14:34
Ach, Urkers hebben echt geen pompoenen nodig om gezellig te zijn.
3. Geschreven door bert, op 26-10-2008 14:52
Veel onjuistheden en veel vooroordelen in dit stuk. Ds. Oberink heeft geantwoord dat hij de kinderen gewoon snoep zou geven, maar ook een foldertje voor de ouders. En er wordt trouwens helemaal niet op 31 Oktober langs de deur gelopen door kinderen op Urk. De waarschuwing was speicifiek tegen uitwassen op discoparties en in pretparken, waar men het thema Halloween commerciëel helemaal wil uitbuiten, zoals in de V.S. al gebruikelijk is.  
 
Vind ik helemaal terecht dat gewaarschuwd wordt tegen de gevaren als men zich openstelt voor occulte machten. Dat is de plicht van een dominee daar tegen te waarschuwen. 
 
En wat is er fout als de Urkers leren van de fouten uit hun geschiedenis? Dan is een waarschuwing juist terecht. ( ook al probeert een redacteur van de gemeentelijke website die geschiedenis dan misschien wel te bagatalliseren)
4. Geschreven door Henk Bakker, op 26-10-2008 17:27
Ik kan een heel eind meegaan in je redenering, maar.... als dominees gaan waarschuwen tegen occulte machten... Dat lijkt mij het einde van het geloof, bij nader inzien vind ik het dus een goed idee.
5. Geschreven door Anton, op 26-10-2008 18:00
Occulte machten, zucht, hebben we dat weer.  
Waar is de goeie ouwe tijd gebleven toen ik nog gewoon in sinterklaas geloofde.
6. Geschreven door John, op 26-10-2008 20:12
Bert, dit artikel is juist heel feitelijk: op de avond van 31 oktober gaat er in de VS weer veel jeugd verkleed langs de deur om snoep op te halen. Een oude traditie. In de VS gaat de oudere jeugd verkleed naar Halloweenfeestjes. Die feestjes zijn over komen waaien. Dat de dominees in dit verband menen te moeten waarschuwen dat bezoekers van zo'n feestje een plekje in de hemel wel kunnen vergeten, zegt vooral veel over hun eigen geestesgesteldheid.  
Maar, Bert, je gaat helemaal voorbij aan waar het in dit artikel in essentie om gaat, namelijk de door de dominees gehanteerde argumentatie: hun bezwaar is de heidense oorsprong, waar zogenaamd niets goeds van komen kan, terwijl het christendom vanwege bijvoorbeeld het kerstfeest juist schatplichtig is aan het heidendom, waarvan het zoveel gebruiken heeft overgenomen. Selectieve verontwaardiging heet zoiets.
7. Geschreven door bert, op 27-10-2008 08:57
John, die samenvatting in je eerste alinea lijkt mij ook juist. 
Maar uitdrukkingen als dat de achterlijkheid regeert op Urk en een omschrijving als "het lokale sufferdje" vind zijn toch geen feiten maar vooroordelen. Geen termen waarmee je een goed klimaat schept voor een serieuze discussie waarin je elkaar respecteert. 
 
Men laat zich ook leiden door enkele fragmenten van een interview waar veel uit weggelaten is waarbij de woordvoerder van de Urker predikanten gewoon belachelijk wordt gemaakt.  
 
Alle Urker dominees die gezamenlijk een stuk ondertekenen, ik vind het juist een uniek en bijzonder positief gebeuren. "lichte"en "zware" kerkgenootschappen, evangelischen en refo's die een gezamenlijk standpunt innemen, een historische gebeurtenis op Urk.  
 
Het ging ook niet speicifiek om de heidense oorsprong, want dat is het kerstfeest inderdaad ook. Dat is weer een onjuiste vooronderstelling die niet gestaafd wordt door de tekst van de betreffende brief.  
Ook het overnemen van van oorsprong heidense gebruiken is niet waar de pijn zit. 
 
Bij een -van oorsprong heidens symbool- als een kerstboom vinden geen rituelen plaats waar men openingen biedt naar het occulte. Bij excessen op sommige van die halloween parties wel.  
 
Het gaat erom dat men heeft willen waarschuwen tegen occulte praktijken op feesten die onder het thema worden gehouden waardoor jongeren makkelijk een prooi kunnen worden voor occulte machten. 
 
 
De meeste mensen in Nederland geloven daar niet meer in en men is daarin dan een uitzondering op Urk. Men gelooft dat wel op basis van de Bijbel. Dat is namelijk de taak van dominees.  
 
En ik respecteer iemand die niets van de Bijbel wil weten of niet gelooft wat daarin staat.  
Maar ik begrijp het niet als diegenen dan zich zo druk maken als bijbelleraren tegenover hun eigen "parochie" menen vanuit die Bijbel te moeten waarschuwen?  
 
Ik vind dat totaal geen reden om dan alles maar uit de kast te trekken wat men in huis heeft om een hele woongemeenschap te ridiculiseren.
8. Geschreven door bert, op 27-10-2008 10:02
Ik bedoelde te schrijven: 
Dat onderwijs vanuit de Bijbel, dat is namelijk de taak van dominees.
9. Geschreven door Ger, op 27-10-2008 10:21
@Bert 
"Maar uitdrukkingen als dat de achterlijkheid regeert op Urk en een omschrijving als "het lokale sufferdje" vind zijn toch geen feiten maar vooroordelen. Geen termen waarmee je een goed klimaat schept voor een serieuze discussie waarin je elkaar respecteert." 
 
Dat respect is allang weg dankzij de gelovigen zelf die er voor willen zorgen dat hun wil wet is. Dit anti-Halloween oproepje is hier een goed voorbeeld van. 
 
"Alle Urker dominees die gezamenlijk een stuk ondertekenen, ik vind het juist een uniek en bijzonder positief gebeuren. "lichte"en "zware" kerkgenootschappen, evangelischen en refo's die een gezamenlijk standpunt innemen, een historische gebeurtenis op Urk." 
 
Hier moet ik je gelijk geven, het is zeker uniek wanneer gelovigen het eens zijn hoe de regels uit de bijbel in de praktijk te brengen. Het wazige antieke boek in combinatie met een god die niets van zich laat zien of horen maakt het er dan ook niet gemakkelijk op. 
 
"Het gaat erom dat men heeft willen waarschuwen tegen occulte praktijken op feesten die onder het thema worden gehouden waardoor jongeren makkelijk een prooi kunnen worden voor occulte machten."  
 
Jongeren worden geen prooi van occulte machten, omdat deze niet bestaan. Ze worden slechts slachtoffer van hun eigen domheid als ze echt in occulte machten gaan geloven en uit naam van deze niet bestaande machten dingen gaan doen die henzelf of anderen kunnen schaden.  
 
"De meeste mensen in Nederland geloven daar niet meer in en men is daarin dan een uitzondering op Urk. Men gelooft dat wel op basis van de Bijbel. Dat is namelijk de taak van dominees. " 
 
Dan wordt het mischien tijd dat ook Urk de ogen open gaat doen en boeken gaat lezen, tv gaat kijken en op internet niet alleen websites bezoekt die pro-religie zijn. Het eenzijdig opnemen van informatie en weigeren na te denken of je mischien fout zit met je gedachtengang leidt nooit tot iets goeds. Denk aan het zinnetje: "wir haben es nicht gewusst" 
 
"En ik respecteer iemand die niets van de Bijbel wil weten of niet gelooft wat daarin staat.  
Maar ik begrijp het niet als diegenen dan zich zo druk maken als bijbelleraren tegenover hun eigen "parochie" menen vanuit die Bijbel te moeten waarschuwen? " 
 
Mischien omdat anderen wel hebben nagedacht en mensen willen beschermen slaaf te worden van het geloof en de daaraan gekoppelde ridicule leefregels. Er wonen in Urk (mischien) ook wel mensen die het anders zouden willen en niet de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien door de dictatuur van de geloofsgemeenschap(pen) aldaar. 
 
"Ik vind dat totaal geen reden om dan alles maar uit de kast te trekken wat men in huis heeft om een hele woongemeenschap te ridiculiseren." 
 
Dat ridiculiseren doen jullie zelf. Je kan echt niet verwachten dat ik met droge ogen naar een filmpje zit te kijken waar een volwassen man anno 2008 over occulte machten staat te kletsen en het nog serieus meent ook. Sorry, maar ik moet er gewoon om lachen en heb tegelijkertijd nog medelijden met deze mensen ook. Ze zouden geholpen kunnen wordenm door een psychiater, maar omdat ze zelf niet geholpen willen worden zullen ze hun hele leven vergallen en minder leefplezier hebben dan eigenlijk mogelijk is. Na de dood hopen ze dit in de hemel in te halen, vraag is alleen: hoe dan? als er allemaal van die dooie droogneukers zitten. Nog afgezien van het feit dat leven na de dood complete fictie is.
10. Geschreven door bert, op 27-10-2008 14:34
@Ger  
Hmm... Je hebt dus één man een paar zinnen horen zeggen op een filmpje en je weet dan genoeg om 18.000 Urkers over één kam te scheren? 
 
En misschien zijn die rituelen rond Halloween juist uiting van een nieuwe (heidense) religie.. Iets voor de Grootinquisiteur om aan de kaak te stellen?


 
< Vorige   Volgende >
Advertisement

NU VERKRIJGBAAR

Boek: Rare kostgangers (2012) 

Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers, zegt de volksmond. Grootinquisiteur weet dat het andersom is. Het zijn de rare kostgangers die de Lieve Heer hebben: een vrijbrief om anderen hun wil op te leggen, hun gelijk te halen, en onbekommerd onzin uit te kramen. Allemaal uit naam van het Opperwezen, bij welke naam dat dan ook genoemd wordt. Voorjaar 2007 begon Grootinquisiteur zijn kruistocht tegen de uitwassen van religie op de gelijknamige website. En net als zijn historische naamgenoot kent hij geen genade. Pastoors, predikanten en profeten: hij legt ze op de pijnbank en foltert ze met bijtend sarcasme, geselende ironie en onontkoombare logica.

In dit boek zijn de beste, hardste, gemeenste, belangrijkste en leukste bijdragen van de eerste vijf jaar Grootinquisiteur (2007-2011) gebundeld.
Paperback, 228 pagina's, € 14,95 - Online bestellen

Bezoekers van de website reageerden:

“Compliment: scherpe pen maar leuk geformuleerd.”

“Zeer ongenuanceerd. Schandelijk eenzijdig.”

“Dank u voor het schrijven van dit zeer vermakelijke artikel.”

Direct naar Twitter

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval