Home
Christelijke wetenschappers van laag allooi Afdrukken
woensdag 02 januari 2008

Zijn christenen in staat objectief wetenschap te bedrijven? Je hebt niet de indruk, afgaande op het onlangs verschenen boek 'Omhoog kijken in platland', waarin 19 christelijke wetenschappers zeggen in te gaan op de 'voortdurende dialoog' tussen wetenschap en christelijk geloof. Prof. dr. Dick Swaab heeft er in zijn gedetailleerde bespreking in De Academische Boekengids geen goed woord voor over. "De negentien heren (een orthodox-christelijke vrouw zit er niet bij!) zijn totaal niet met elkaar in gesprek, laat staan met andersdenkenden. Dat maakt nogal eens een egotripperige indruk." Grootinquisiteur zou graag nog iets verder gaan: de heren liegen of het gedrukt staat.

Wetenschap volgens theoloog A. van de Beek

'Omhoog kijken in platland. Over geloven in de wetenschap' (de titel is een verwijzing naar de novelle Flatland, die de anglicaanse theoloog Edwin Abbott zo’n 125 jaar geleden schreef over leven in een tweedimensionale wereld) pretendeert een belangrijke bijdrage te vormen aan een verantwoord debat over de verhouding tussen levensbeschouwing en wetenschap. Daar komt in het boek echter niets van terecht.

Professor Swaab in zijn zeer lezenswaardige recensie: "Al in hoofdstuk 1 stelt hoogleraar theologie A. van de Beek: ‘Christelijk geloof bestaat uit een zeker weten.’ Daarmee sluit hij meteen iedere kans op een interessante dialoog uit. Hij laat er nog op volgen: ‘Ze moeten bij mij niet aankomen met de onzin dat er geen God is en dat Christus niet de levende Here is.’ Zo wordt ook de mogelijkheid van een discussie met andere godsdiensten al in het eerste hoofdstuk afgekapt." Grootinquisiteur vindt: wat heeft iemand als Van de Beek eigenlijk op een universiteit te zoeken?

Christelijke wetenschap

Swaab vervolgt op droog-komische wijze: "Het in vele toonaarden herhaalde ‘Ik weet zeker dat God bestaat’ is voor mij geen erg sterk argument. In de kliniek zien we mensen met een manie die ook zeker weten dat ze God zijn, of zelfs de God der Goden. Patiënten met schizofrenie of temporaalkwabepilepsie zijn ervan overtuigd dat de boodschappen die ze horen direct van God zelf komen. Wat je in de vroege ontwikkeling in het kinderbrein stopt, komt er nu eenmaal voor de rest van het leven als waarheid uit. Het boek is daarmee vanaf het begin al niet meer de beloofde dialoog, maar een persoonlijke getuigenis van een aantal christelijke wetenschappers die in een monoloog uitleggen hoe zij hun werk en hun geloof met elkaar in overeenstemming proberen te brengen. De negentien heren (een orthodox-christelijke vrouw zit er niet bij!) zijn totaal niet met elkaar in gesprek, laat staan met andersdenkenden. Dat maakt nogal eens een egotripperige indruk."

Ordinaire leugens
Swaab is dan nog niet klaar met de theoloog: "Merkwaardigerwijze klaagt Van de Beek bovendien nog: ‘Wat bezielt mensen die het geloof willen bestrijden? [...] dat ongelovigen voortdurend aan gelovigen dit soort theorieën willen opdringen?’ Dit noemden ze bij ons thuis een gotspe. Welke atheïst heeft zijn ongeloof te vuur en te zwaard aan anderen opgedrongen zoals het evangelie is gebracht naar Zuid-Amerika, Afrika en Azië? Wie hebben de afgelopen jaren geprobeerd om intelligent design via de scholen aan de wereld op te dringen als een alternatief voor evolutie? In dit boek wordt overigens ook weer flink geëvangeliseerd in de christelijke traditie."

Nog meer leugens
Van de Beek is niet de enige 'wetenschapper' met een verwrongen kijk op de werkelijkheid. Naar aanleiding van het hoofdstuk van Cees Dekker, hoogleraar moleculaire biofysica aan de TU Delft, schrijft Swaab onder meer: "Een andere dubieuze rode draad door de bundel is: atheïsten zijn dom en slecht en christenen zijn slim en goed. Letterlijk zegt Dekker: ‘Christenen hebben vanaf het allereerste begin geijverd voor de waardigheid van elke mens, wat revolutionaire veranderingen ten goede heeft voortgebracht.’ Hoe rijmt hij dit met de slavenhandel, die met de hand op de Bijbel gebeurde en Nederland rijk heeft gemaakt? Hoe past dit in de christelijke haat jegens joden door de eeuwen heen? Zo beschreef Luther (in dit boek opgevoerd als ‘een vooraanstaande christendenker’) de joden als ‘addergebroed’. Hoe rijmt Dekker zijn stelling met de nog steeds uiterst negatieve houding van orthodoxe christenen jegens homoseksuelen en transseksuelen?"

Swaab spreekt zijn teleurstelling uit: "Wat ik zo graag had gezien en van dit boek verwacht had, is een werkelijke discussie over alle aspecten van het geloof, met experts en andersdenkenden op ieder belangrijk deelgebied, zoals de vrije wil, het bewustzijn, primatengedrag, een discussie met evolutiebiologen, psychiaters, neurologen en ontwikkelingspsychologen. Maar dat kon blijkbaar niet. De in 'Omhoog kijken in platland' gebundelde reli-monologen laten zien dat wetenschap en orthodox christelijk geloof voor sommigen uitstekend samengaan. Maar dan moet je je evolutionaire afkomst uit hominiden ontkennen, Darwin en Gould niet lezen maar wel kritiek op ze hebben, net doen of De Waal en zijn schitterende primatenonderzoek niet bestaan, zonder een goed argument het werk van Wegner over de onvrije wil aan de kant zetten, en je niet bekommeren om de consequenties van je orthodoxe opvattingen voor kinderen die geïmmuniseerd zouden moeten worden of voor homoseksuelen en transseksuelen. Omhoog kijken in het platland lukt niet. Dat wist Abbott 125 jaar geleden al."

Van harte aanbevolen:
De integrale tekst van de recensie van prof. dr. Dick Swaab
  Reacties (5)
1. Geschreven door Jaap, op 03-01-2008 11:57
Bewonderenswaardig van Swaab om voor de zoveelste keer tijd en energie te steken in een poging schizofrenen met behulp van de rede te genezen. Bewonderenswaardig maar nutteloos. 
 
Geloof en rede zijn niet te verenigen, dit heeft zelfs het Vaticaan ingezien. Fides et ratio, geloof en rede. Een soort soort van gekunstelde twee-eenheid waarbij fides alles moet goedpraten wat de rede tegen het geloof inbrengt. Fides behoeft gelukkig geen falsifiseerbare argumenten. Als er iets in de bijbel gevonden wordt dat de weerbarstige ratio weerspreekt dan is dat voldoende bewijs. 
 
Wetenschappers die door hun opvoeding enerzijds en hun affiniteit met de natuurwetten anderzijds in geestelijke nood komen, hebben psychiatrische hulp nodig. Zij moeten vooral niet zelf gaan dokteren en proberen hun problemen van zich af te schrijven in de vorm van boekjes of essays.  
 
De reactie van Swaab zal paarlen voor de zwijnen blijken en alleen worden gewaardeerd door diegenen die hun fides en ratio al goed gescheiden hebben. Vijf minuten zendtijd voor een 'wetenschapper' als prof Ouweneel (bioloog en theoloog) bij Andries Knevel, en iedere gelovige weet weer dat Darwin een misleide geest was en dat wij als eenvoudige mens nooit Zijn Plan vermogen te kennen. 
 
Kinderen in het geloof opvoeden leidt onherroepelijk tot gespleten persoonlijkheidjes en is daarmee een misdaad tegen de menselijkheid.
2. Geschreven door John, op 03-01-2008 21:29
Deze zogenaamde wetenschappers zijn niet meer te redden, dat is zeker waar. En toch is het goed dat hun opvattingen worden weersproken; tegenwicht bieden blijft nodig, anders staat voor je het weet zoiets als intelligent design, als was het wetenschap, op het lesprogramma van onze scholen.
3. Geschreven door Johan de Jong, op 08-01-2008 06:18
Intelligent Design staat in europa niet zo geweldig aangeschreven, anders dan in Amerika, hebben we hier wel door dat het geen wetenschap is, maar de zo veelste versie van een religieuze stroming.
4. Geschreven door Willem, op 17-03-2011 19:23
Grootinquisiteur vraagt zich af waarom prof. A van de Beek nog op de universiteit. Grootinquisiteur mag zichzelf de vraag stellen wat hij er doet. Is het dan niet fijn dat er zo' n grote diversiteit aan gedachte en stromingen is op de universiteit? 
En vragen atheisten zich ook af of ze reeel naar de werkelijkheid kunnen kijken? 
etc.
5. Geschreven door John (webmaster), op 18-03-2011 13:03
Een verscheidenheid aan opvattingen is inderdaad heel bevorderlijk voor de wetenschap, maar voorwaarde is dan wel dat die opvattingen wetenschappelijk zijn onderbouwd. De kritiek op Van de Beek c.s. is nu juist dat zij in die zin geen wetenschap bedrijven; zij nemen religieuze dogma's als uitgangspunt. Het in vele toonaarden herhaalde ‘Ik weet zeker dat God bestaat’ maakt wetenschappelijk gezien dan ook geen enkele indruk.

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
S5O     ALW   
 4  L   N  MJT
QNF  S46  HT1   
F   6   K  P5X
96L     L3G   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Vorige   Volgende >
Advertisement
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval